فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کافر

1- کافر مکر کننده، پست مرتبه، فریب خورده شده به نادانی خود، و مغبون است.
2- کافر دنیا بهشت او، و نعمت حاضر همتش، مرگ بدبختی او، و آتش جهنم سرانجام او خواهد بود.
3- کافر فاسق و نادان است.
4- کافر درشت خوی بدرفتار است.
5- کافر فریبکار، منحرف، سنگین دل، خیانتکار است.
6- عاقبت کار کافر آتش است.
7- کافری کافر نگردید تا اینکه جاهل گردید (و یا عقل مطبوع خود را بکار نینداخته است).
8- همت (یا اندوه) کافر برای دنیای خود، و سعی و تلاشش برای سرای عاجل (دنیا) خویشتن، و پایان و غرض او خواهشش خواهد بود.

کفر

1- کفر خواریست.
2- کفر را با ایمان درهم کوبید.
3- کفر سبب نقصان است.

باز ایستادن

1- باز ایستادن از آنچه در دستهای مردم است یکی از دو سخاوت است (یکی بذل و بخشش و دیگر چشم پوشی از آنچه در دست مردم است).
2- براستی که باز ایستادن و خودداری در وقت حیرانی و سرگردانی، بهتر از مرتکب شدن و رفتن به راهی است که در معرض هولها و فتنه ها باشد.
3- هیچ پارسائی مانند باز داشتن (خود از حرامها) نیست.