فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

مغبون

1- مغبون (یعنی کسی که گول خورده، متاعی را به کمتر از قیمت خود فروخته یا به زیاده از قیمت آن خریده) فردی است که به دنیا مشغول شده، و از آخرت بی بهره شود.
2- مغبون کسی است که دین او فاسد باشد.
3- مغبون کسی است که بهشت بلند مرتبه را به گناهی پست مرتبه فروخته باشد.
4- چه کسی زیان کننده تر از کسی است که خداوند سبحان را به غیر او بفروشد؟!

کودنی

1- کودنی گمراهی است.
2- کودنی را با زیرکی سرکوب نمائید (البته مراد کودنی است که اختیاری و قابل تغییر باشد و گرنه اگر خلقتی باشد که قابل تغییر نیست).
3- برای کودنی مرد (آدمی) کفایت می کند که به عیوب مردم نگاه کند به آنچه بر او از عیوبش مخفی است (یعنی همان عیوب در خودش هست ولی آن را در خود عیب نمی داند).
4- از زشت ترین خصلتهاست کودنی و کم فهمی.

بی وفائی

1- بی وفائی نسبت به هر کس زشت و آن نسبت به صاحبان قدرت و سلطنت زشت تر (و یا وفائی از هر کس قبیح و از قدرتمندان و صاحبان سلطنت قبیح تر است).
2- بی وفائی گناه را بزرگ گردانده، و قدر و مرتبه را عیبناک می گرداند.
3- بر تو باد به دوری از بی وفائی، زیرا که آن زشت ترین خیانت است، و براستی که بی وفا هر آینه در نزد خدا خوار می باشد.
4- زشت ترین بی وفائی فاش کردن سرّ است.
5- بی وفائی طبیعت افراد پست است.
6- بی وفائی گناهان را چند برابر می نماید (مثلاً اگر نزد کسی امانتی گذاشتند سپس در وقت اداء ندهد، بی وفائی کند چنین کسی هم گناه بی وفائی را دارد و هم گناه غصب، و یا بی وفائی سبب گناهان زیاد خواهد گردید).
7- از بی وفائی دوری کنید، زیرا که آن دوری کننده از قرآن است (یعنی بی وفا از احکام قرآن دور است و متحمل است که (قرآن) خوانده شود به معنای رفیق یعنی بی وفائی از رفاقت به دور است).
8- بی وفائی مرد عار و یا جایگاه دشنام است بر او.
9- عمل کننده به خیر، باز دارنده از شر، منکر شیوه بی وفائی باش.
10- هر که بی وفائی کند بی وفائیش او را زشت کند.
11- بی وفائی نخواهد کرد کسی که به بازگشت یا به محل بازگشت (آخرت) یقین نموده است.
12- چه سزاوار است کسی که بی وفائی کند آنکه نسبت به او وفا نشود (یعنی مردم هم بی وفائی کنند با او.
13- برای بسیار بی وفا ایمانی نیست.
14- با بی وفائی مصاحب دوست باقی نخواهد ماند.
15- بی وفائی نمودن با اهل بی وفائی در نزد خدای سبحان وفاداری است.
16- بی وفائی زشت ترین دو خیانت است.
17- شتابان ترین چیزها به حسب عقوبت و کیفر (کیفر) مردیست که او را بر کاری پیمان بستی، و تو بر چنین قصدی که از برای او وفا کنی و او بر این است که بی وفائی نماید با تو.