فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

هلاکت

1- بسا هلاکتی که در تحت طلبی باشد (بنابراین نباید حرص در طلب نمود).
2- سوار بر هلاکت ها و ارتکاب اموری که باعث هلاکت شود دلیل حماقت و کم عقلی است.
3- بسا هلاک شونده ای که بعد از سلامتی (از بلاء و نزول آن) باشد (یعنی نباید مغرور شد که سلامت مانده باید به درگاه حضرت حق نالید مبادا او را هم بگیرد).

عواطف

1- هر که احسانهای او بسیار باشد آشنایانش فراوان گردد.

بزرگ داشتن

1- هر که تو را برای بسیاری مالت تعظیم نماید تو را در وقت کمی مال کم خواهد شمرد.
2- هرگز احدی را بزرگ مشمار تا آنکه معرفتش را کشف نمائی.