داستان دوستان جلد 4

نویسنده : محمد محمدی اشتهاردی

«180» دو خبر غیبی و جالب

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
پیامبر(ص) شبی در یکی از سفرها، به یاران فرمود:
زید و ما زید؟!، جندب و ما جندب؟!»
:«زید، براستی چه زید؟! جندب، براستی چه جندب؟!»
حاضران دریافتند که این دو نفر نزد رسولخدا(ص) بسیار محبوبند، ولی علت آن را نمی دانستند، پرسیدند: ای رسولخدا! ما معنای فرموده شما را نفهمیدیم.»
پیامبر (ص) فرمود: اینها دو نفر از امّت من هستند، که یکی از آنها (زیدبن صوحان) یک دستش قبل از خودش به بهشت می رود، و سپس بقیّه بدنش به آن می پیوندند، و دیگری (جندب بن کعب بن عبداللّه) یک بار شمشیری به کار می برد که با آن حق و باطل را از هم جدا می سازد.
از این جریان، حدود چهل سال گذشت، در زمان خلافت عثمان، ولیدبن عقبه که مرد فاسق و شرابخواری بود، استاندار کوفه شد، روزی در کوفه، جندب بر ولید وارد شد، دید جادوگری (بنام بستانی یابطرونا) در حضور ولید و جمعی، بازی می کند، و چنین وانمود می کند که سر از بدن جدا می کند و دوباره زنده می کند، و از دهان شتر ماده وارد شده و از زایشگاه او خارج می گردد.
جندب به منزل خود رفت و شمشیر برانی، برداشت و همراه خود مخفی کرد و به مجلس حاکم کوفه وارد گردید، دید هنوز آن جادوگر، به سحر وبازی خود، ادامه می دهد،با شمشیر به او حمله کرد و با یک ضربه، او را کشت، و این آیه را خواند:
«افتاتون السحر واننم تبصرون.»:«آیا شما سراغ سحر می روید، با اینکه می بینید؟»
سپس به نعش جادوگر رو کرد و گفت: «اگر راست می گوئی، خود را زنده کن.»
ولید، خشمگین شد و به جندب گفت: «چرا چنین کردی؟»
جندب در پاسخ گفت: از رسولخدا(ص) شنیدم، فرمود: حد الساحر ضربة باالسیف:«حد جادوگر، آنست که با شمشیر گردنش را زد.» من دستور اسلام را اجرا کردم.
ولید دستور داد، جندب را زندانی کردند.
به این ترتیب، جندب، باطل را مشخص کرد و نابودی نمود، و برای آنکه شعبده بازی را با معجزه، همسان می دانستند، فهماند که این دو از هم جدا است، معجزه، حق است، و جادوگری باطل می باشد (جریان زید را در داستان بعد بخوانید.)

«181» شهادت رزمنده یک دست

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
در داستان قبل سخنی از زید (بن صوحان) به میان آمد و پیامبر(ص) در شأن او فرمود: «زید چه زید؟» سپس فرمود: یک دست او قبل از خودش به آن، می پیوندد.
در سالهای اول خلاف امام علی (ع)، بیعت شکنان، جنگ جمل را در بصره بر ضد علی (ع) براه انداختند، سپاه علی (ع) همراه امام، برای دفاع از حق، با آنها جنگیدند.
زید از یاران مخلص امام علی (ع) بود، و از مجاهدان نامی و بزرگ اسلام به شمار می آمد، و یک دستش در جنگ نهاوند، از بدن جدا شده بود، در عین حال با یکدست در جنگ جمل در رکاب امیرمؤمنان علی (ع) با دشمن جنگید تا به شهادت رسید.
او قبل از شهادت، به امام علی (ع) عرض کرد: «من در این جنگ کشته می شوم.» امام به او فرمود: «از کجا می گوئی؟»
عرض کرد: «در خواب دیدم دست بریده ام از آسمان فرود آمد و مرا به طرف بالا می کشاند.»
وقتی که علی (ع) کنار جسد به خون طپیده زید آمد، بالای سرش نشست و فرمود:
رحمک الله یا زید قد کنت المئونة عظیم المعونة.
:«ای زید خدا تو را رحمت کند، تو آدم کم خرج بودی و در عین حال پشتیبان نیرومند دین بشمار می آمدی.»

«182» اهمیت احترام به شوهر

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
جمعی از راه دور به حضور پیامبر(ص) رسیده و عرض کردند: ما بعضی از انسانها را دیدیم که بعضی دیگر را سجده می کردند، آیا روا است؟
پیامبر(ص) فرمود: روا نیست، اگر روا بود که انسانی، انسانی دیگر را سجده کند لامرت المراة ان تسجد لزوجها: «قطعاً فرمان می دادم که زنها همسران جود را سجده نمایند.» یعنی نهایت تواضع و فرمانبری را در برابر شوهران خود داشته باشند.
«183» ازدواج آسان
زنی به حضور پیامبر(ص) آمد و گفت: مرا به ازدواج کسی در آور.
پیامبر(ص) به حاضران فرمود: چه کسی حاضر است با این زن ازدواج کند؟
مردی برخاست و گفت: من حاضرم.
پیامبر(ص) به او فرمود: چه مقدار مهریه می دهی؟
او گفت: چیزی ندارم.
پیامبر(ص) فرمود: آیا چیزی از قرآن را می دانی؟
او گفت: آری.
پیامبر(ص) فرمود: «این زن را به ازدواج تو در آورم، در برابر آنچه که قرآن می دانی، که به او بیاموزی و همین مهریه اوباشد .