داستان دوستان جلد 4

نویسنده : محمد محمدی اشتهاردی

«177» نهی از ترک ازدواج

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
زنی به حضور امام صادق (ع) آمد و گفت: «من زن بی همسر هستم.» امام فرمود: منظورت چیست ؟
او گفت: ازدواج نمی کنم و از آن دوری می نمایم.
امام فرمود: چرا؟
او عرض کرد: با این کار می خواهی به مقام عالی معنوی برسم.
امام صادق (ع) فرمود: از این عقیده دست بردار، هرگز ترک ازدواج موجب وصول به مقامات عالی معنوی نیست، اگر انسان با ترک ازدواج به چنین مقامی می رسید، حضرت فاطمه (س) سزاوارتر از تو بود که ترک ازدواج کند، چرا که هیچ کس در وصول به کمالات معنوی، از فاطمه (س) پیشی نگرفته است.

«178» احترام به ارزشهای معنوی

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
جمعی از اسیران دشمن را به حضور پیامبر(ص) آوردند، پیامبر (ص) یکی از دستورات در مورد اسیران را که قتل است برای آنها صلاح دانست و دستوراعدام آنها را صادر کرد، ولی در میان اسیران یک نفر از آنها را آزاد نمود.
او پرسید: چرا مرا آزاد کردی؟
پیامبر (ص) فرمود: جبرئیل به من خبر داد که تو دارای پنچ خصلت هستی که خدا و رسولش، آن پنچ خصلت را دوست دارند، و آن پنچ خصلت عبارت است از:
1- غیرت محکم نسبت به همسرت داری 2- سخاوت 3- نیک خلقی 4- راستگوئی 5- شجاعت
وقتی که آن اسیر، این مطلب را شنید به حقانیت اسلام پی برد و قبول اسلام کرد، و از مسلمین در سطح بالا گردید و در یکی از جنگهای اسلامی، همراه رسولخدا (ص) با دشمن جنگید و به شهادت رسید.

«179» چگونگی خواستگاری علی (ع) از فاطمه (س)

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
سال دوم هجرت بود، در این هنگام علی (ع) بیست و پنچ سال داشت، و حضرت زهرا (س) نه سال داشت، علی (ع) شخصاً به حضور پیامبر (ص) به علی فرمود: قبل از تو مردانی از فاطمه (س) خواستگاری کرده اند و من خواستگاری آنها را به فاطمه (س) گفته ام، ولی از چهره اش دریافتم که آنها را نمی پسندد، اکنون پیام تو را نیز به او می رسانم و بعد نزد تو آمده و نتیجه را می گویم.
پیامبر(ص) وارد خانه شد و جریان خواستگاری علی (ع) را به سمع فاطمه (س) رسانید و فرمود: نظر تو چیست؟
فاطمه (س) سکوت کرد، و چهره اش تغییر ننمود و پیامبر(ص) از چهره او نشانه نارضایتی نیافت پیامبر (ص) بر خاست و در حالی که می گفت: اللّه اکبر سکوتها اقرارها:«خدا از همه چیز بزرگتر است، و سکوت او نشانه اقرار او است» به حضور علی (ع) آمد، و بشارت رضایت فاطمه(س) رابه علی (ع) داد.