فهرست کتاب


جُنگ جوان

محمود اکبری‏

مقدمه

کشکول در بین ادب دوستان و کتاب خوان ها، نام آشنا و شناخته شده ای است که در اصطلاح ادبی می توان آن را جُنگ دانست.
جنگ ها یا کشکول ها بر اساس ذوق و سلیقه گردآورندگان، دارای مطالب متنوعی است که از کتاب های مختلف جمع آوری می شود. و در این زمینه ده ها کتاب به سبکها و زبان های مختلف نوشته شده است و این دفتر، مجموعه ای است از پندها، نکته ها، داستان ها، خواندنی ها، گفته ها، مقایسه ها، حاضر جوابی ها، شعرها و مطالب خواندنی دیگر برای جوانان و ره توشه ای است برای مربیان که در رابطه با نوجوانان و جوانان هستند، به امید اینکه این مجموعه گامی برای انس با کتاب، مطالعه و آشنایی با معارف دین باشد.
والسلام
محمود اکبری

اهمیت جوانی

در وصف جوانی

جوانی دوره شکوفایی زندگی است و هیچ دوره ای به اندازه جوانی خطرناک نیست.
جوانی چشمه ای است که همه آرزوها از آن سرازیر می گردد.
جوانی گمشده ای است که پیران به دنبال آن می گردند.
جوانی آتشفشان عشق و احساسات است.
جوانی گلی است که جز یک دفعه در بهار عمر شکفته نمی شود.
جوانی آفتابی است که طلوع آن در آسمان حیات شخص محدود است.(1)
جوانی چون فرشته ای پاک، چون قهرمانی دلیر و بی باک، چون شاهزاده ای سربلند، چون طاووسی خودپسند است.
جوانی بهار است ای برادر - همه گلها در آن روید سراسر
در آسمان عمر، جوانی ستاره ای است - یک بار بیشتر نکند در جهان طلوع
چون اصل عمر توست، بدان قدر و قیمتش - اصل ار فنا شود نبری نفع از فروع