فهرست کتاب


داستان دوستان جلد 2

محمد محمدی اشتهاردی‏

«178» راهنمائی برای سرکوبی شیطان

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
مردی بادیه نشین به حضور پیامبر (ص) شرفیاب شد و عرض کرد: مرا به اموری که موجب بهره مندی از بهشت می شود راهنمائی فرما!
پیامبر (ص) پنج دستور اخلاقی زیر را به او آموخت، فرمود:
1- گرسنه را سیر کن. 2- تشنه را سیراب کن 3- امر به معروف کن 4- نهی از منکر نما 5- اگر توانائی در این کارها نداری، زبانت را کنترل کن که جز به خیر و نیکی، حرکت نکند، در این صورت، شیطان را سرکوب کرده ای و بر او پیروز خواهی شد.

«179» مژدگان ازدواج علی علیه السّلام با زهرای اطهر علیه السّلام

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
انس بن مالک گوید: در محضر رسولخدا (ص) نشسته بودم، ناگهان علی علیه السّلام وارد شد، پیامبر(ص) به آنحضرت فرمود: «چه موجب شده یادی از ما کردی؟».
علی علیه السّلام عرض کرد: «آمده ام بر شما سلام کنم».
پیامبر (ص) فرمود: جبرئیل همینجا است، به من خبر داد: «خداوند بزرگ فاطمه علیه السّلام را به عقد ازدواج تو در آورد و در مورد این ازدواج از هزار هزار (یک میلیون) فرشته گواهی گرفت، و خداوند متعال به «درخت طوبی» (بزرگترین درخت بهشت) فرمان داد تا بر روی آن فرشتگان در و یاقوت نثار کند، و آن درخت از این فرمان، اطاعت کرد.
حوریان بهشتی از آن در و یاقوتها، برگرفتند و آنها تا روز قیامت، این (جواهرات ذیقیمت و گرانمایه) را بین خود به همدیگر هدیه می دهند.

«180» حدود دم فرمانفرما!

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
شهید قهرمان آیت اللّه سید حسن مدرسی به یکی از طاغوتچه های زمانش که عنوان «فرمانفرما» داشت، مطالبی گفته بود و انتقاد سختی به او نموده بود.
فرمانفرما به وسیله یکی از دوستان «مدرس» چنین پیام فرستاد:
«خواهش می کنم، حضرت آیت اللّه این قدر، پا روی دم ما نگذار».
مدرس به پیام رسان گفت: به فرمانفرما در پاسخ بگوئید: «حدود دم حضرت والا باید معلوم شود، زیرا من هر کجا پا می گذارم، دم حضرت والا است».