فهرست کتاب


داستان دوستان جلد 2

محمد محمدی اشتهاردی‏

«177» خواب الهام بخش

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
یکی از اساتید بزرگ نقل می کرد، در مجلس یکی از هیئتهای مهم تهران، برای سیل زدگان فارس، پول جمع می کردیم، مبلغ هنگفتی جمع آوری شد، ولی من خودم غفلت کردم که در آن مجلس، در پول دادن شرکت کنم.
شب بعد، سحر در عالم خواب دیدم، چند اتوبوس از کنار همان مجلس هیئت، ایستاده و مسافران سوار بر آن می شوند و قصد زیارت مرقد شریف حضرت معصومه (ع) در قم را دارند.
من به پیش رفتم، تا سوار شوم و با آنها به زیارت بروم، ولی کنار چند اتوبوس رفتم، گفتند اتوبوس، پر است و جا نیست.
پس از آنکه بیدار شدم، دریافتم که چون در آن جلسه، در کمک مالی به سیل زدگان شرکت نکردم، در عالم خواب به من گفته شد که جا برای تو نیست، چرا که شرکت نکردم، آنها نیز مرا در رفتن به زیارت، شرکت ندادند!
این نوع خوابها از انواع الهامهائی است که از اسرار خبر می دهد، و موجب بیداری انسان می گردد.

«178» راهنمائی برای سرکوبی شیطان

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
مردی بادیه نشین به حضور پیامبر (ص) شرفیاب شد و عرض کرد: مرا به اموری که موجب بهره مندی از بهشت می شود راهنمائی فرما!
پیامبر (ص) پنج دستور اخلاقی زیر را به او آموخت، فرمود:
1- گرسنه را سیر کن. 2- تشنه را سیراب کن 3- امر به معروف کن 4- نهی از منکر نما 5- اگر توانائی در این کارها نداری، زبانت را کنترل کن که جز به خیر و نیکی، حرکت نکند، در این صورت، شیطان را سرکوب کرده ای و بر او پیروز خواهی شد.

«179» مژدگان ازدواج علی علیه السّلام با زهرای اطهر علیه السّلام

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
انس بن مالک گوید: در محضر رسولخدا (ص) نشسته بودم، ناگهان علی علیه السّلام وارد شد، پیامبر(ص) به آنحضرت فرمود: «چه موجب شده یادی از ما کردی؟».
علی علیه السّلام عرض کرد: «آمده ام بر شما سلام کنم».
پیامبر (ص) فرمود: جبرئیل همینجا است، به من خبر داد: «خداوند بزرگ فاطمه علیه السّلام را به عقد ازدواج تو در آورد و در مورد این ازدواج از هزار هزار (یک میلیون) فرشته گواهی گرفت، و خداوند متعال به «درخت طوبی» (بزرگترین درخت بهشت) فرمان داد تا بر روی آن فرشتگان در و یاقوت نثار کند، و آن درخت از این فرمان، اطاعت کرد.
حوریان بهشتی از آن در و یاقوتها، برگرفتند و آنها تا روز قیامت، این (جواهرات ذیقیمت و گرانمایه) را بین خود به همدیگر هدیه می دهند.