فهرست کتاب


داستان دوستان جلد 2

محمد محمدی اشتهاردی‏

«172» سخن حکیم پیرامون وحدت

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
حکیم وارسته و ظریف گوئی می گوید: «اگر دو تیغ و دو شمشیر، با هم برخورد آرام و متین داشته باشند، یکدیگر را «تند» می کنند، آنچنان که دیده ایم، تیغ داران برای تند و تیز شدن تیغشان آنها را به یکدیگر می مالند، ولی هرگاه دو تیغ و دو شمشیر بر هم فرود آیند و برخورد ضد هم داشتند یکدیگر را «کند» و بی خاصیت می کنند.
دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت gggggیک زدیگر جان خون آشام داشت
کینه های کهنه شان در مصطفی (ص) gggggمحو شد در نور اسلام و صفا
آفرین بر دست پاک اوستاد gggggصد هزاران ذرّه را داد اتّحاد
همچو خاک مفترق در رهگذر gggggیک سبوشان کرد، دست کوزه گر

«173» معنی مسلمان، مؤمن و مهاجر

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
روزی رسول خدا (ص) به جمعی از مسلمانان رو کرد و فرمود: «آیا می دانید مسلمان کیست؟!».
آنها عرض کردند: «خدا و رسولش داناتر است».
فرمود: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده.
«مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و کردارش، در سلامت باشند».
در این میان، شخصی از آنحضرت پرسید: «مؤمن کیست؟»
پیامبر (ص) فرمود: من آمنه المومنون علی انفسهم و اموالهم: «مؤمن کسی است که مؤمنان در مورد جان و مالشان از ناحیه او در امنیت باشند».
شخص دیگری پرسید: «مهاجر کیست».
پیامبر (ص) فرمود: من هجر الشرّ واجتنبه: «مهاجر کسی است که از بدی و کار زشت، دوری و اجتناب کند».

«174» مردان قوی پنجه و کلنگهای تیز

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
در قرآن در آخرین آیه سوره ملک می خوانیم:
قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یأتیکم بماء معین
«ای پیامبر (به کافران) بگو اگر آب های مورد استفاده شما در زمین فرو رود، چه کسی می تواند آب جاری در دسترس شما قرار دهد؟!».
بعضی از مفسّران نقل کرده اند یکی از کوردلان کفّار، هنگامی که این آیه را شنید، گفت: رجال شداد و معاول حداد: «مردان قوی پنجه و کلنگهای تیز، آب را از اعماق زمین بیرون می کشند» (اینکه غصه ندارد).
او شب خوابید، آب سیاه، چشمهای او را فرا گرفت، در این حال صدائی شنید که می گوید: «آن مردان قوی پنجه و کلنگهای تیز را بیاور تا این آب را از چشم تو بیرون کشند؟!».
آیا براستی او می توانست به وسیله آن مردان قوی و کلنگهای تیز، خود را از آب سیاه چشم، نجات بخشد؟!، نه هرگز.