فهرست کتاب


داستان دوستان جلد 2

محمد محمدی اشتهاردی‏

«80» گفتگوی ولید و امام حسن (ع)

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
ولید بن عقبه، تا آخر عمر، با علی (ع) دشمنی کرد، و به آنحضرت ناسزا می گفت: تا آنجا که او در بستر مرگ، به امام حسن (ع) گفت: «در پیشگاه خدا از آنچه در رابطه با همه مردم برگردنم هست، توبه می کنم، جز در مورد پدر تو (علی) که توبه نمی کنم».
امام حسن (علیه السلام) (در موردی) به او فرمود: «تو را از اینکه به علی (ع) ناسزا می گوئی، سرزنش نمی کنم، چرا که آنحضرت تو را به خاطر شرابخواری، هشتاد تازیانه زد، و پدرت را به فرمان پیامبر (ص) در جنگ بدر کشت، و خداوند در آیات متعدد علی (ع) را مؤمن، و تو را فاسق خواند».

«81» خمس بچه ها!

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
یکی از رزمندگان دارای چهار برادر بود، مکرر به جبهه نور برضد جبهه ظلمت بعثی عراق می رفت تا به شهادت رسید. در وصیتنامه اش نوشته بود: «خدایا خدایا وقتی که مرا پاک کردی، به سوی خود ببر - خدایا خدایا ستارگان رفتند، تو خورشید را نگهدار یعنی رزمندگان به شهادت رسیدند و چون ستارگان غایب شدند ولی تو خورشید را که وجود امام خمینی است نگهدار».
و خطاب به پدر گفته بود: «پدرم می دانم فراق من برای تو سخت است، زیرا 18 سال برای من زحمت کشیده ای، ولی صبر کن و برایم گریه نکن، و اگر گریه کردی برای مصائب امام حسین (ع) گریه کن، پدر جان تو پنج پسر داری با رفتن من، خمس (یک پنجم) بچه هایت را دادی - هیچ نگران مباش».

«82» بدمستی شرابخوار

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
شرابخواری در زمان جاهلیت همچون آب خوردن، رائج بود، نقل شده یگانه کسی که از کافران در زمان جاهلیت (قبل از اسلام) در عربستان شراب را بر خود حرام کرد «ابن جدعان» بود.
توضیح اینکه: وی به شرابخواری عادت کرده بود، و همیشه شراب می خورد، شبی مهتابی، شراب بسیار خورد و مست شد، در حضور دوستانش برخاست و دستهایش را مکرر برطرف ماه دراز می کرد تا ماه را بگیرد، زیرا مست بود و خیال می کرد، ماه در نزدیک او است و او می تواند آن را بگیرد.
دوستانش از روی مسخره، می خندیدند، وقتی که او از حالت مستی بیرون آمد، دوستانش جریان را به او گفتند.
او شرمنده شد و سوگند یاد کرد که دیگر شراب نیاشامد، به این ترتیب شراب را بر خود حرام نمود.
رفتم به در میکده دیدم مستی gggggگفتم زچه با الکل و می پیوستی
گفتا که خورم می، تا خر بشوم gggggگفتم به خدا غصه مخور خر هستی