فهرست کتاب


هزار و یک داستان

محمد محمدی اشتهاردی‏

پیشگفتار

برای بهادادن به تاریخ و دریافت صحیح از فراز و نشیبهای تاریخ، به امور زیر توجه کنید:

الف: اهمیّت فوق العاده تاریخ

اسلام تا آنجا به تاریخ، اهمیت و بها داده که قرآن در سوره عصر می فرماید:
والعصر انّ الانسان لفی الخسر...
که یکی از احتمالات در تفسیر این آیه این است:
«سوگند به تاریخ و زمانه، که پر از حوادث و سرگذشتهای انسانهای خوب و بد است، انسانهائی که نیروهایشان هرز می روند و زیانکارند، و انسانهائی که در پرتو ایمان و عمل صالح، از نیروهایشان کمال استفاده را می کنند...»

ب: تقسیمات تاریخ

تاریخ یعنی حوادث و سرگذشتهائی که زمان آن گذشته است، و مکانهای آن مختلف است، تاریخ را از نظر زمان به تقسیمات زیر، تنظیم کرده اند:
1 - تاریخ قدیم - حدود 479 قبل از میلاد تا 395 میلادی.
2 - تاریخ قرون وسطی - حدود بین تاریخ قدیم و جدید.
3 - تاریخ قرون جدید - از زمان کشف قارّه آمریکا به بعد.
4 - تاریخ معاصر - تاریخ عصر و سالهائی که هنوز شواهد و آثار عینی آن موجود است.
و از سوی دیگر گاهی مربوط به کل جهان است، و گاهی مربوط به تاریخ میلادی است و گاهی مربوط به تاریخ هجری است و تاریخ های محدود دیگر.
و در تاریخ معاصر، متأسفانه «حجاب معاصرت» باعث شده که از حوادث تاریخی عینی روز، کمتر استفاده شود، در صورتی که همین حوادث بعد از نیم قرن، به صورت تاریخ قابل ملاحظه، مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین باید معیار، عبرت از حوادث تاریخی باشد، خواه در عصر حاضر رخ دهد یا در عصرهای گذشته، و در نتیجه باید ابولهب ها، نمرودها و فرعونهای زمان را شناخت، ابراهیم ها، موسی ها و علی های عصر را نیز شناخت، سمبلهای فساد را رها کرد و به دنبال سمبلهای فضیلت حرکت نمود. بنابراین برای یک مسلمان روشن ضمیر در راستای بهره گیری صحیح از حوادث تاریخی، فرق نمی کند که مربوط به قرون گذشته باشد یا مربوط به عصر حاضر، بلکه حوادث عصر حاضر چون ملموستر و نقدتر است، بیشتر باید مورد استفاده قرار گیرد.