فهرست کتاب


بهشت خانواده جلد اول

سید جواد مصطفوی

چند تذکر

1- این کتاب را دو طایفه نباید بخوانند.
اول: کسانی که ذوق و عاطفه ندارند.
دوم: کسانی که به فکر و عقل خدادای خویش اعتماد ندارند و به خود اجازه نمی دهند: بدون اجازه - به اصطلاح - روشنفکران شرق و غرب تفکر کنند.
2- این کتاب مقررات سعادت بخش اسلام را بیان می کند، بنابراین به دختر و پسری که می خواهند ازدواج کنند و زندگی آنها قرین سعادت باشد، توصیه می کنیم برای شروط ازدواج خود، عمل به مقررات این کتاب را مقرر دارند و نیز به زن و شوهری که با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند، مطالعه آن پیش از مراجعه به دادگاه توصیه می کنیم.
3- به آخر کتاب نرسیده قضاوت نفرمائید که پشیمان می شوید.
4- مطالعه این کتاب برای جوانانی که هنوز قصد ازدواج ندارند، در اولویت نیست.

این ضرب المثلها را در درس 55 بخوانید

زن بی حجب و حیا آش بی نمک است.
مرد پیری که زن جوان بگیرد، مرگ به قهقهه می افتد.
زن که تنبل شد کلفت با دهانش کار می کند.
از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقیر زن بگیر.
خنده زن زیبا گریه کیف پول آقاست.
زن کور باشد بهتر است تا بسیار زیبا.
کاخ اعیان را زن پر کرده و کلبه فقرا را بچه.
زن در گهواره هم که هست خودش را معرفی می کند.
زن زیبا مال همه است و زن زشت مال خودت.
مردی که زنش را بزند 3 روز گرسنگی می کشد و 3 روز کارش تعطیل است.
مرد شهرت را دوست دارد و زن مرد را.
تمام شعور زن در خانه است، اگر از آن خارج شد، فاقد ارزش می گردد.
مردان چون کوهند و زنان چون اهرم.
بهترین زنان، زنی است که وقتی خشمگین شود یا شوهرش بر او خشم گیرد، به شوهرش بگوید: دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی که از من راضی شوی.
رسول اکرم صلوات الله علیه
بهترین شما مسلمانان، مردی است که با زنش خوشرفتار باشد و من از همه شما نسبت به زنانم خوشرفتارترم.
رسول اکرم صلوات الله علیه
هر زنیکه شوهرش را با زبانش بیازارد، خداوند هیچ کفاره و توبه ای را از او نپذیرد و هیچ کار نیکش را قبول نکند تا وقتی که شوهرش را راضی کند.
رسول اکرم صلوات الله علیه
در همه احوال با همسرت مدار کن، و با او به نیکی معاشرت نما تا زندگیت با صفا شود.
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)
هر زنی که کج خلقی شوهرش را تحمل کند خداوند به او ثواب آسیه (همسر فرعون) را عطا کند.
رسول اکرم صلوات الله علیه

چاپ جدید

هدف ما از نگارش این کتاب، مطالعه و خواندن آن بود نه بحث و تدریسش، از اینرو گاهی لطایف و ظرایفی در قالب طنز و مطایبه با پوشش تلویح و کنایه آورده بودیم که برای رفع خستگی و ملالت خواننده مفید باشد.
لیکن پس از انتشار چاپ اول برخی از سروران مطاع تذکر دادند که ما این کتابرا برای خواهران دینی یا در کلاسهای مختلط تدریس می کنیم و چون به آن مطایبات می رسیم، آرزو می کنیم ایکاش کلاس از یک جنس تشکیل شده بود، خوبست در چاپ دوم تجدید نظری بنمائید. اینجانب هم امتثال نمودم و تا آنجا که ممکن بود اینگونه موارد را تغییر دادم.