فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ترک و عرب و فارس، همه این ها در ایران هست

، همه با هم. ملاحظه بفرمائید که همین وحدت در یک جمعیت محدود و در یک کشور محدود با ابر قدرت ها چه کرده است. بی خود نیست که همه رسانه های گروهی تمام کشور ها تقریبا، کشورهای بزرگ مسلما و بعضی کشورهای دیگر همشان را صرف این می کنند که ایران را در نظر مسلمان ها بدجلوه بدهند، جمهوری اسلامی را بد جلوه بدهند. تبلیغات سرتاسر دنیا را بر ضد ایران فراگرفته است. چه شده است که ایران اینقدر مورد تهاجم تبلیغی واقع شده است و تهاجم های دیگر؟ این نیست الااین که در ایران این معنای اخوت تااندازه بسیار زیادی تحقق پیدا کرده است و آن ها دیدند که با این وحدتی که درایران پیدا شده است، این انسجامی که در ایران پیدا شده است و پرتوش دارد در سایر بلاد مسلمین هم می رود، این یک خطر بزرگی است که تمام منافع ابرقدرت ها را منهدم می کند و از بین می برد. اگر این خوف را نداشتند که ایران سرایت می کند این خوتش به سایر کشورها، کشورها علیحده بودند و ایران علیحده بود و برادری بین ایران و دیگران تحقق پیدا نمی کرد شاید اینقدر حمله نمی کردند به ما. این حمله همه جانبه تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی برای این است که این انسجام کوچک را دیده اند که دست آن ها را از اینجا کوتاه کرده است. اگر این انسجام پیدا بشود و انشاء اللّه پیدا میشود، اگر این انسجام پیدا بشود دست ابر قدرت ها از همه ذخایر مسلمین کوتاه می شود و بلکه دست ابر قدرت ها از تمام مستضعفین جهان کوتاه می شود. این وحدت کلمه ای که در ایران پیدا شده است و الان از سایر بلاد هم به ما دارند متصل می شوند و دیگران هم دارند اخوت پیدا می کنند با ایرانی ها، من امیدوارم که دولت ها هم توجه کنند ، بیدار بشوند، تحلیل کنند مسائل را، ببینند که آیا مسلمان ها همه در کنار هم، هر کدام در کشور خودشان مستقل لکن به ما... این که همه مسلمان هستند، در آرمان های اسلامی با هم باشند، این خوب است یا هر کشوری با کشور دیگر مخالف؟ آنچه می تواند مشکلات همه کشورها را و مسلمین را از بین ببرد آیا اخوت بین مسلمین است که خدای تبارک و تعالی به او سفارش فرموده است یا تفرقه بین مسلمین است؟ دولت هااگر با هم متحد و برادر باشند بهتر می توانند آن چپاولگر ها را از صحنه خارج کنند یا حالاکه با هم مختلف هستند و دامن به اختلاف می زنند؟ ما، ملّت ایران، دولت ایران، همه ایرانی ها دستشان را پیش همه مسلمین دراز می کنند و از آن ها می خواهند که به این ملّت بپیوندند و برادری را مستحکم کنند و همه مسلمین با هم پیوند اخوت داشته باشند و ما دستمان را پیش همه دولت های کشورهای اسلامی دراز می کنیم واز آن ها می خواهیم که به ما بپیوندند و همه ما باهم برادر باشیم و همانطور که اسلام فرموده است ما همه دوست، برادر، با هم باشیم تا این که مشکلاتمان را حل کنیم. گمان نکنند این ها که ضررشان در این وحدت ایران است. ایران یک کشور مسلم است و صلاح حال همه مسلمین را می خواهد، ایران با همه مسلمین خودش را برادر (86)

می داند و ما از همه مسلمین، دولتها، ملّت

ها، همه می خواهیم که با ما متحد بشوند دراین مقصدی که ما داریم و این مقصد اسلام است. ما هیچ مقصدی نداریم، نه حکومت می خواهیم به آن معنا که آن قدرت های بزرگ می خواهند و نه قدرت می خواهیم به آن معنا و نه سلطه جوئی می خواهیم، و ما همه می خواهیم تابع قرآن کریم و اسلام عزیز باشیم و قرآن کریم و اسلام عزیز همه چیز ما را اداره می کند. عبرت بگیرند از این وحدت کلمه ایران و این اتحادی که در ایران پیدا شده است بین همه طوایف، که آنهمه مشکلات را که از همه عالم رو به ما آورده است حل کردند و حل می کنند. ببینند که یک وحدت در یک جمعیت کم و در یک محیط کوچک چطور دنیا را متوجه به خودش کرده است و چطور قدرتهای بزرگ را از خودش ترسانده است. اگر این قدرت سی و چند میلیونی ضمیمه بشود به قدرتهای سایر کشورهای اسلام که یک میلیارد تقریبا جمعیت هستند، این سیل بزرگ یک میلیارد جمعیتی را اگر منسجم بشوند، کی می تواند در هم بشکند؟ مابه حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمان را با همه مسلمین جهان، با دولتهای کشورهای اسلامی، با ملتهای مسلم در هر مذهبی هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری خودمان را با آن ها اعلام می کنیم و ما اعلام می کنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نداریم ، ما می خواهیم که همه کشورهای اسلامی در محیط خودشان که هستند با هم برادر باشند همانطورکه دولت ایران وملّت ایران یک هستند برخلاف رژیم سابق که دولت ایران برضد ملّت و ملّت بر ضد دولت بود لهذا به مجرد این که ملّت یک انسجامی پیدا کرد نتوانستند، قدرتهای بزرگ هم نتوانستند آنکه نوکر بی قید و شرط شان بود نگه دارند. این انسجامی که در اینجاست ما می خواهیم که در همه کشورها باشد. همه مسلمین ید واحده باشند بر من سواهم. هر کس در محیط خودش با هر حکومتی که هست و با هر مذهبی که هست در محیط خودش __ باشد و مستقل باشد، لکن به ما این که مسلمان است با مسلمین دیگر اخوت داشته باشند، دوستی داشته باشند، پیوند داشته باشند، ارتش های همه کشورهای اسلامی پشتیبان هم باشند. اگر این افتراق بین مسلمین نبود ممکن نبود ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیتی کمی این طور جسور بشود وهمه حیثیت مسلمین را زیر پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی ، دولت های اسلامی نبود، امریکا می توانست حکومت کند بر همه کشورها، منافع همه کشورها را غارت کند؟ ما عازم هستیم که کشور خودمان را حفظ کنیم و مستقل، آزاد زندگی کنیم و در کنار هم همه مسلمانهای کشور، بلکه همه ساکنین کشور مذاهب رسمی همه با هم باشیم و کشور خودمان را حفظ کنیم و هیچ قدرتی نمی تواند اگر این انسجام درهمین محیط کوچک و با همین جمعیت کم این انسجام باشد، هیچ کشوری نمی تواند آسیب برساند به ما . این آقایانی که از بلاد مختلفه آمده اند ودرایران الان مجتمع هستند برای هفته مبارک وحدت، مطالعه کنند در اوضاع ایران، گوش کنند به رسانه های گروهی کشورهای قدرتمند و اتباع آن ها و اوضاع ایران را هم ملاحظه کنند. ببینند که در ایران آن م(87)


قضی ه وحدت در قرآن کریم با تعبیرهای مختلف روی آن پافشاری شده و به مردم گوشزد شده است آنچه مهم است این است که مسلمین به اسلام و قرآن عمل کنند اسلام همه مسائلی را که مربوط به زندگی بشر در دنیا و آخرت است و آنچه را مربوط به رشد و تربیت انسان و ارزش انسان است داراست و هیچ مکتبی از مکتب های انحرافی که الان رایج است این طور عنایتی که اسلام نسبت به مسائل دارد، ندارند هیچ مساله ای نیست که در اسلام نباشد تا بگوئیم که ما آن را پیدا کرده ایم اسلام همه چیز را گفته است لکن اشکال بر سر مسلمین است همین مساله وحدت که شما تذکر دادید، الان بحمداللّه هفته وحدت است و به برکت این مولود سعید و فرزند بزرگوارش حضرت صادق علی ه السلام بشر می تواند به آمال خودش برسد این وحدت همان چیزی است که در قرآن کریم در باره آن سفارش شده است و ائمه اطهار علی هم السلام مسلمین را به آن دعوت کرده اند و اصولادعوت به اسلام، دعوت به وحدت است به این معنا که همه در کلمه اسلام با هم مجتمع باشند لکن همانطور که می دانید، نگذاشتند این وحدت تحقق پیدا بکند، خصوصا در این عصرهای اخیر که زیادتر به اختلافات دامن زده اند چون کارشناس های آن ها فهمیده بودند که اگر این اجتماع بزرگ اسلامی بهم نزدیک بشوند و به هم بپیوندند دیگر هیچ قدرتی نمی تواند با این ها مقابله کند و نسبت به آن ها سلطه جوئی کند آن ها تنها راه را در این دیدند که برای مقاصد شوم خود بین همه گروه ها تفرقه بیندازند شما دیدید در گذشته، در هر شهر و در هر محله ای که دستجات مختلفی بودند، با هم اختلاف داشتند آن ها همه جا در سطح شهر و روستا اختلاف ایجاد کرده بودند، حتی بین خود روحانیون با هم و بین مردم نسبت به یکدیگر اختلافات ایجاد می کردند که نگذارند این مجتمع با هم اتحاد پیدا کنند و مع الاسف در بین بالاترین افراد روحانی و بالاترین افراد روشنفکر هم این مساله تاثیر کرده بود که حتی آن ها هم در اختلافاتی که باید جلویش را بگیرند، خودشان را هم وارد می کردند (88)


البته امروز روزی است که همه ما مسائل را فهمیده ایم و خود مردم هم فهمیده اند و به برکت این انقلاب اسلامی دید سیاسی رعیت ها هم بالارفته است الان آن هائی که اصلادخالت در اینگونه مسائل نمی کردند، داخل در این مسائل شده اند امروز همه قشرهای ملّت مسائل را می فهمند و رو به رشد هستند زن ها که در گذشته از همه چیز جامعه محروم بودند، بحمداللّه در این سال های اخیر به طور شایسته و با حفظ موازین شرعی وارد شده اند و خودشان دارای کلاس و تبلیغاتند روحانیون باید قدر این مسائل را بدانند و بدانند که اگر روحانی درست شد، همه چیز درست می شود و اگر خدای نخواسته روحانی فاسد شد، عالم فاسد می شود و این یک واقعیت است من در جوانی در ایام تابستان که گاهی به بعضی از بلاد می رفتم در بعضی جاها می دیدیم که همه مردم خوبند از آن جمله محلات را می دیدیم که همه مردمش متدین و خوبند، وقتی متوجه می شدیم، می دیدیم که عالم خوب در آنجاست بنابر این هر جا یک عالم عاقل و متدین باشد، مسائل را اصلاح می کند و در مقابل اگر خدای نخواسته انحرافی در این قشر پیدا بشود این انحراف به مردم نیز سرایت می کند امروز مسوولیت بزرگی به دوش همه ماهاست، همه ائمه جمعه، همه ائمه جماعت، همه علمای بلاد امروز خدا دیگر از ما هیچ عذری را نمی پذیرد اگر ما در چند سال پیش از این عذر داشتیم که ما با سرنیزه نمی توانیم مقابله کنیم و اگر یک کلمه بگوئیم حبس است، امروز دیگر تمام این عذرها منقطع شده و خدا حجت را بر ماها تمام کرده است الان همه شما توانائی دارید که هرکدام محیط خودتان را با تفاهم با مردم و مسوولین امور اصلاح کنید امروز همه ما موظفیم که عملاوحدت را در آن محلی که هستیم ایجاد کنیم، شهری ها در شهرها و روستائی ها در روستاها اگر همه با هم تفاهم کنند و تبلیغ بشود به این که ما همه باید با هم باشیم و همه با هم کار کنیم، مسائلی که هست حل می شود و بحمداللّه الان مردم هم حاضرند مساله کمبود روحانی که اشاره کردید، این طور نیست که فقط شما کمبود روحانی داشته باشید بلکه سرتاسر کشور کمبود دارد و چون که در زمان این دو پدر و پسر فاسد همه چیز را از روحانیون گرفته بودند و فقط برای آن ها مسجدی مانده بود که آن هم از نظر آن ها باید زیر نظر فلان بازنشسته اداره می شد و به این ترتیب همه جهاتتان محدود بود و شما نمی توانستید یک کلمه حرف بزنید و مسائل تان را بگوئید برخلاف امروز که شما می توانید همه کاری را بکنید و امروز که وجود افراد لازم است، باید حوزه علمی ه ایجاد کنند و افراد را برای آتی ه تربیت کنید الان اگر ما در مساله قضاوت که یکی از مسائل مهم اسلام است و با نوامیس و جان و مال مردم سرو کار دارد کمبود داریم برای این است که در گذشته قضاوت به دست روحانیون نبود تا افراد را تربیت کنند و اصلادر گذشته کتاب قضا یک کتاب منسی بود در نتیجه امروز که قضاوت آزاد شده است و به دست شما اداره می شود، می بینیم که افراد نداریم و دچار مشکل شده ایم که انشاء اللّه با همت همه این مشکل برطرف خواهد شد و(89)

از مسائل مهم سیاسی قرآن دعوت به وحدت و منع از اختلاف است، با تعبیرهای مختلفی که در قرآن کریم هست، منع تنازع بین مسلمین و سران مسلمین است که نکته اش را هم فرموده است که لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم ما بررسی کنیم به این که آیا این دو اصل مهمی که دو اصل سیاسی مهم اسلامی است، در بین مسلمین چه وضعی دارد، آیا مسلمین اعتنایی کرده اند به این دو اصل؟ و آیا تبعیتی کرده اند از این دو اصل مهمی که اگر اطاعت از آن بکنند، تمام مشکلات(90)


مسلمین حل می شود و اگر اطاعت نکنند فشل می شوند و رنگ و بویشان از بین می رود؟ مسلمین دو طایفه هستند، یک طایفه ملّت های اسلامی است، توده های مردمی است و یک دسته آن هایی هستند که حکومت بر این توده ها می کنند و سردمدار کشورهای خودشان هستند ما بررسی کنیم از این سردمداران و این دولت هایی که در اسلام هر کدام در یک کشوری حکومت می کنند و همه هم مدعی اسلام هستند و مدعی تبعیت از کتاب اللّه ، ببینیم که این ها آیا به این اصل سیاسی مهم کتاب اللّه عمل کرده اند یا پشت کردند و مخالفت از آن طرف باز یک اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است که مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه کفار را قبول بکنند این اصولی که از امور سیاسی است که قرآن کریم طرح کرده است و مسلمین را به آن دعوت کرده است، ما الان می بینیم که در کشورهای اسلامی سران کشورهای اسلامی یا با هم در نزاع واقع شده اند و منازعات سیاسی، منازعات تبلیغاتی می کنند و یا با هم تفاهم واتحاد ندارند بین کشورهای اسلامی اتحاد می بینیم که نیست، تنازع هم هست، گاهی تنازع مسلحانه و گاهی و بسیاری از اوقات تنازع تبلیغاتی و سیاسی و در اثر این تنازع ها فشل شده اند قرآن کریم اخبار کرده است به این که اگر تنازع کنید، فشل می شوید شما آثار فشل را در مسلمین مشاهده می کنید، آثار فشل را در کشورهای عربی مشاهده می کنید فشل شدن از این بدتر چه که کشورهای پهناور اسلامی با همه قدرتی که از حیث سیاسی، از حیث نظامی، از حیث ذخایر دارند، در مقابل اسرائیل همه فشل هستند؟ شما فشل را چه می دانید؟ جز این است که نتواند یک دولتی یا یک ملتی کاری که باید انجام بدهد، کاری که باید برای حفظ نظام خودش انجام بدهد، نتواند انجام بدهد؟ دشمنی که حمله بر اسلام کرده است و حمله بر بلاد مسلمین کرده است و هر روز توسعه را زیاد می کند و قانع به یک کشور هم برای خودش نیست، مسلمین در مقابل او فشل هستند شما ملاحظه کنید این کودک هائی که از لبنان و جنوب لبنان آمده اند و این کودک هائی که وارث شهدای اسلام هستند، ما در مقابل این ها چه جواب داریم؟ وجدان زنده انسان در مقابل این کودک هایی که با دل های کوچک خودشان اینجا آمده اند و از اسلام می خواهند پشتیبانی کنند و در محل های خودشان مورد ظلم و تعدی اسرائیل هستند، مسلمان ها در مقابل این ها چه جواب دارند؟ در حدیث شریف رسول اکرم ص هست که اگر مسلمی فریاد بزند یاللمسلین و اجابت نکنند از او، مسلم نیستند آن ها و من از اینجا فریاد می کنم یاللمسلین ای مسلمان های جهان ای دولت های مدعی اسلام ای ملّت های مسلمان جهان به داد اسلام برسید به داد مظلومینی که در فشار قدرتهای بزرگ هستند برسید به داد این بچه های کوچکی که مادرها و پدرهای خودشان را از دست داده اند برسید به داد این کشورهائی که مورد هجوم ابرقدرت ها واقع شده اند برسید، به داد خودتان برسید، به داد ملّت های(91)

ای مسلمان های جهان قدرت های بزرگ دارند با حیله گری هایی که دارند و یا تبلیغاتی که دارند، و با کسانی که وابسته به آن هاست، در داخل کشورهای اسلامی بر همه چیز اسلام سلطه پیدا می کنند و پیدا کرده اند اسلام را دریابید ای مسلمان های جهان ای اشخاصی که از همه کشورها، از بسیاری از کشورها به ایران آمده اید و وضع ایران را از نزدیک ملاحظه می کنید و بعضی از شماها یا همه رفته اند و اوضاع غرب و جنوب ایران را ملاحظه کرده اند و آن چیزهائی را که به دست آمریکا و به دست وابسته آمریکا صدام است ملاحظه کردید، به دنیا برسانید اگر از افغانستان اطلاع ندارید، علمای افغانستان و بسیاری از محترمین افغانستان اینجا هستند، در ایران هستند، از آن ها سوال کنید که به افغانستان چه می گذرد ای مسلمین به داد اسلام برسید ابرقدرت ها با اسلام مخالفند، ابرقدرت ها اسلام را نمیخواهند باشد برای این که مشاهده می کنند که در زیر پرچم اسلام اگر یک میلیارد جمعیت بشوند، برای آن ها در دنیا زندگی کردن دیگر مشکل می شود و دست جنایتکار همه آن ها قطع می شود چه شده است مسلمین را و چه شده است سران مسلمین را که همه حیثیت و آبروی خودشان را نثار آمریکا کرده اند؟ چه شده است این ها را که خزاین بزرگ اسلامی را که مال ملّت های پابرهنه ضعیف است به آمریکا تقدیم می کنند آمریکا در مقابل این تقدیم از اسرائیل طرفداری می کند و می گوید که اسرائیل را ما به این ها نمی فروشیم؟ چه شده است مسلمین را؟ چرا باید مسلمین این طور باشند؟ چرا باید دستگاه های تبلیغات مسلمین بر ضد یک دسته از مسلمین که می خواهند خودشان را نجات بدهند از سلطه های خارجی و از دزدهای بین المللی، این تبلیغات به ضد همین طایفه هستند؟ چه شده است که جبهه بندی می کنند در مقابل ایران ؟ مگر ایران چه کرده است؟ چه شده است که بعضی از روحانیون درباری، ایران را تکفیر می کنند؟ قرآن تصریح می کند که اگر کسی ادعای اسلام کرد، او را مسلم بدانید، از او قبول کنید، او را رد نکنید این ها از اسلام چه خبر دارند؟ ما فریاد می کنیم که ما مسلم هستیم و می خواهیم قرآن کریم و دستورات رسول اکرم را در این کشور پیاده کنیم و ما از بیشتر از بیست سال مخالفت خودمان را با اسرائیل و با امریکا اعلام کرده ایم و باز این نویسندگان مجلات، روزنامه ها و این گویندگان رادیوها ما را متهم می کنند که با اسرائیل دوستی داریم ما با اسرائیل دوستی داریم یا آن هائی که می بینند و مشاهده می کنند که اسرائیل با مسلمین دارد چه میکند؟ اسرائیل لبنان را به چه حالت کشانده است؟ و اسرائیل با سوری ه چه دارد می کند؟ و بلندی های جولان را به کشور خودش متصل کرده است و آمالش بیشتر از این هاست؟ لکن شما می گوئید که ما او را می خواهیم بشناسیم ما دوستی داریم با او که بیش از بیست سال است فریاد کرده ایم که اجتماع کنید و این غده سرطانی را از بین مسلمین بیرون کنید، بیت المقدس را از او بگیرید، کشورهای اسلامی را از این غده سرطانی آزاد کنید؟ یا شما که اسرائیل را می خواهید با حیله هائی بشناسید و یک کشور در مقابل اسلام و هوادار یک همچو کشوری باشید که ظلمش بر همه جهانیان واضح است؟ و شما جرات دارید در مقابل خدا ایستاده اید و دشمن خدا و دشمن سرسخت مسلمین را می خواهید سلطه به او بدهید و می خواهید آرامش به او بدهید و می خواهید بشناسید؟(92)


سعی کنید وحدت را حفظ نمائید، وحدت بین خودتان، وحدت بین خودتان و مسوولین و وحدت بین خودتان و مردم شما می بینید که تمام سعی منافقین و مفسدین خارج و داخل بر این است که بین مردم شکاف ایجاد نمایند و این خود بهترین دلیل است که ما باید وحدتمان را حفظ کنیم این پیروزی عظیم و بزرگی که رزمندگان ما به دست آورده اند و وابسته به قدرت های بزرگ را از سرزمین خودمان بیرون کردند، از حفظ وحدت است امروز تمامی رسانه های گروهی سعی می کنند یا پیروزی ما را منعکس نکنند و یا اگر می کنند، بلافاصله با داد و بیداد خطر این پیروزی را در منطقه گوشزد نمایند و فریاد می دارند که اگر ایران پیروز شود با منطقه چه می کند، با کشورهای خلیج چه خواهد کرد آنچه مردم را مجتمع می کند همین ائمه جماعت و جمعه هاست شما در کرمان و دیگران در سایر شهرها سعی کنید مسائل خودتان را مطرح کنید و با یکدیگر تفاهم داشته باشید، مردم هم که در صحنه حاضر و ناظرند، دیگر هیچ ترسی نیست(93)


بسم اللّه الرحمن الرحیم یکی از احکامی که مورد توجه خداست وحدت و انسجام همه است همانطوری که این برادرها، برادرهای بسیار عزیز مایلند که با من ملاقات کنند، من هم مایلم که چهره های عزیز و نورانی آن ها را ببینم خوب، لکن مسائل، بعضی اش مهم است و به واسطه مهم بودن آن مسائل، یک مسائل دیگری باید یک قدری تعویق بیفتد و بحمداللّه امروز و در این 1 خرداد که نزدیکش هستیم، وضع ایران 5 به طور عموم، وضع قوای مسلح به طور خصوص بسیار فرق دارد با خرداد سال قبل و بحمداللّه انسجامی که الان حاصل شده است بین تمام قوای مسلح که کوشش می شد که این ها با هم نباشند و نقشه آمریکائی بود که این اشخاصی که می توانند فعال باشند، مقابل هم قرار داده بشوند، آن مدفون شد و خنثی و آنطوری که من، اشخاصی که رفت و آمد می کنند از روحانیون، دیگران برای من نقل می کنند، اعجاب دارم از این برادری که همه گروه ها با هم دارند که گاهی گفته می شود که وقتی که انسان وارد می شود آنجا و نمیشناسد، اصلانمی تواند تمیز بدهد که کدام ارتشی اند، کدام سپاهی اند، کدام بسیجی اند این طور با هم مربوط و با هم هستند و همین معناست که خدای تبارک و تعالی شماها را و همه ما را مورد عنایت قرار داده ا ست و همین نصرت الهی است، نصرت الهی که انسان توجه به احکامش داشته باشد و عمل بکند به احکامش این نصرت الهی است و یکی از احکامی که مورد توجه است این وحدت و انسجام همه است و خصوصا قوائی که در فعالیت نظامی هستند، این ها اگر خدای نخواسته یک وقتی یک اختلافی در خودشان بروز کند همان روز است که آمریکا به مقاصد خودش نزدیک می شود روزی که حیثیت اسلام در میان است باید تمام امیال خویش را فدای میل اسلام کنیم ولهذا فرضا که شما ملاحظه کنید که، یا آن ها ملاحظه کنند که بعضی ها مخالف مثلامیل شان یا موافق چه عمل می کنند، امروز نباید انسان امیال خودش را به نظر بگیرد یک روزی که گرفتاری اسلام و حیثیت اسلام در میان است و می بینید که همه قدرتمندها و همه تبلیغات بر ضد همه هست و از اول هم بر ضد همه و خصوص پاسدار عزیز بوده است، باید انسان تمام امیال خودش را فدای میل اسلام، بکند حکم و احکام اسلام بکند همانطور که شما و(94)


همه این رزمندگان ما واقعا یک چهره هائی هستند که انسان از خودش خجالت می کشد که با آن ها مواجه بشود کسانی که جان خودشان را که سرمای ه همه چیز است دیگر برای انسان، این را فدا دارند می کنند برای اسلام و ماها این توفیق را نداریم، نمیتوانیم، منتها دعا می کنیم به شما وقتی بنا شد که شما یک همچو تحفه ای را دارید به اسلام تقدیم می کنید، آنوقت اگر فرض کن یک چیزی مخالف میل تان شد، باید با آن مخالف میل، با میل خودتان یک قدری مبارزه کنید این مبارزه باطنی است که لازم است انسان داشته باشد همیشه و همیشه مواظب باشد شیطان خرده کاری خیلی دارد، چیزهای مخفی، چیزهائی که انسان نمی تواند ادراک کند و بعد ادراک می کند زیاد دارد و وسوسه های زیاد دارد باید در مقابلش ایستاد و در مقابلش از هواهای ادراک می کند زیاد دارد و وسوسه های زیاد دارد باید در مقابلش ایستاد و در مقابلش از هواهای نفسانی جلوگیری کرد و این وحدت و انسجامی که الان بین شما و سایر برادرانتان در ارتش و بسیج و سایر جاها هست، این را حفظ کنید و همین طور عشایر را که یک قوه ای هستند و علاقمند هستند بحمداللّه امروز باید با هم باشید و دشمن مشترک را دفع کنید و در رژیم سابق، زمان رضاشاه می خواستند این عشایر را از بین ببرند و بسیاری شان را از بین بردند الان بحمداللّه آن ها هم یک قدرتی هستند با شما دوست و رفیقند همه با هم دوست باشید، همه با هم رفیق باشید تا این که بتوانید این بار را به منزلش برسانید و مطمئن باشید که تا ایران به این وضعی که فعلاهست، و بحمداللّه دارد جلو می رود خیلی از اشخاصی که بدبین بودند به اسلام و بدبین هم هستند، هی امید این را داشتند که اسلام همین چند ماهی بیشتر، باز مهلت میدادند، یک چند ماه دیگر، یک چند ماه دیگر، یک سال دیگر، و حالادیدند که سه سال گذشت و رو به انسجام بیشتر و اینجا ثبات بیشتر است و من امیدوارم که هر چه عمر این طفل زیادتر بشود و عمرش طولانی تر بشود، بر آن فعالیت و بر آن قوه های خودش افزوده بشود و انسجامش هم زیادتر بشود و این اشخاصی که به امید این نشسته اند که دوباره ایران برگردد، سلطنت طلب می خواهد دوباره ایران به سلطنت برگردد، دیگران می خواهند یک جمهوری دموکراتیک غیر مذهبی، با تعبیر غیر مذهبی، غیر مذهبی درست بکنند، این ها همه شان به قبرستان خواهند رفت و نمی توانند انشاء اللّه و اما شرطش این است که ان تنصروااللّه ینصرکم خدای تبارک و تعالی تعلیق کرده، این نصرت خدا دنبال نصرت ماست ما اگر از خدا نصرت کردیم و برای خدا، برای دین خدا عمل کردیم، که یکیش همین است که گله ها اگر داریم، الان باشد، الان بایگانی کنند گله ها را، بعدها که درست شد اگر باز گله ای باقی ماند می شود انسان یک کاری بکند، اما امروز وقت این که من از یک کسی اوقاتم تلخ باشد، یک چیزی بگویم که یک وقت خدای نخواسته برای او مضر باشد، یا شما یک چیزی بگوئید، یا ارتشی ها یک چیزی بگویند این امروز نباید مطرح بشود همه باید تمام با هم باشید و یک دشمن مشترک آمده است و باید اول دشمن مشترک را دفعش کنید، بعد که دشمن مشترک دفع شد، خوب، گله ها بعدها امید است که حل بشود، (95)
ما نباید متوقع باشیم که همه قدرت ها را دستشان را از منافع شان در اینجا و انشاء اللّه در منطقه کوتاه کردیم، و متوقع این باشیم که هیچ صدمه ای به ما وارد نمی شود ما نباید متوقع باشیم که با اینهمه پیروزی، ما همین طور سالم خواهیم ماند ما همین طور روزمره، همانطوری که سابق بوده حالاهم باید باشیم تکلیف همه روحانیون، چه خطبائی که منبر تشریف می برند، یا ائمه جمعه و جماعت و هرکس که با مردم سروکار دارد و با آن ها صحبت می کند، این است که وضعیت قیام حضرت سیدالشهدا را به مردم درست بفهمانند که قیام برای چی بود، چه بود و با چه عده ای قیام شد و با تحمل چه مصائبی آن قیام به آخر رسید، که به آخر نخواهد رسید این را باید همه گویندگان توجه بکنند و ما باید همه متوجه این معنا باشیم که اگر قیام حضرت سیدالشهدا سلام اللّه علی ه نبود، امروز هم ما نمی توانستیم پیروز بشویم تمام این وحدت کلمه ای که مبدا پیروزی ما شد برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد سید مظلومان یک وسیله ای فراهم کرد برای ملّت که بدون این که زحمت باشد برای ملت، مردم مجتمعند اسلام مساجد را سنگر قرار داد و وسیله شد از باب این که از همین مساجد، از همین جمعیت ها، از همین جمعات، از همین جمعه ها و جماعات، همه اموری که اسلام را به پیش می برد و قیام را به پیش می برد مهیا باشد و بالخصوص حضرت سیدالشهدا از کار خودش به ما تعلیم کرد که در میدان وضع باید چه جور باشد و در خارج میدان وضع چه جور باشد و باید آن هایی که اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور مبارزه بکنند و باید آن هایی که در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند کیفیت مبارزه را، کیفیت این که مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت این که قیام در مقابل یک حکومت قلدری که همه جا را در دست دارد، با یک عده معدود باید چطور باشد، این ها چیزهایی است که حضرت سیدالشهدا به ملّت آموخته است و اهل بیت بزرگوار او و فرزند عالیمقدار او هم فهماند که بعد از این که آن مصیبت واقع شد باید چه کرد، باید تسلیم شد؟ باید تخفیف در مجاهده قائل شد؟ یا باید همانطوری که زینب سلام اللّه علی ها در دنباله آن مصیبت بزرگی که تصغر عنده المصائب ایستاد و در مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و هرجا موقع شد، مطلب را بیان کرد و حضرت علی بن الحسین سلام اللّه علی ه باآن حال نقاهت، آنطوری که شایسته است، تبلیغ کرد ما امروز در مقابل اینهمه تبلیغاتی که در عالم دارد می شود برضدمان، در مقابل آن ها واقع هستیم در مقابل مطبوعات، در مقابل رادیوها، در مقابل سخنرانی ها، در مقابل سازمان ها، ما در مقابل(96)


این ها واقع هستیم و ما منافع آن ها را از دست شان گرفته ایم و دست آن ها را از کشورمان قطع کرده ایم و برای ادامه این نهضت باید کوشش کنیم، یک نعمتی است خدا به ما داده است، ما باید این نعمت را حفظ کنیم اسلام که میرفت در عصر رژیم منحوس پهلوی از بین برود اسلام را برگرداندیم و آن که دشمن او بود کنار زدیم و امروز باید این نعمت را حفظ کنیم تکلیف همه این است که این نعمتی که خدای تبارک و تعالی داده است، به شکر این نعمت مجاهده کنیم برای حفظ او بحمداللّه سربازهای اسلام در جبهه ها، از ارتشی و پاسدار و بسیج و عشایر و این ها گرفته تا آن هایی که کمک به آن ها می کنند، آن ها دارند خدمت خودشان را به شایستگی انجام می دهند و دشمن را روز به روز، ساعت به ساعت عقب می نشانند و ما باید در پشت جبهه همانطوری که توده های مردم در پشت جبهه دارند کمک می کنند به جبهه ها، علمای اعلام، گویندگان بزرگ، خطبای عظیم الشان هم باید جهاد کنند و جهاد آن ها تبلیغ است جهاد آن ها فهماندن حجم این پیروزی است و این عملی که شما برای او انقلاب کردید و این ایده ای که برای او قیام کردید، فهماندن به ملّت ها و ملّت که مقدار این پیروزی چقدر است و برای حفظ او باید چه کرد همان طوری که پپروزی حاصل شد به حضور همه جمعیت هادر میدان و در صحنه، حضور همه در صحنه های نبرد جبهه و پشت جبهه، حفظ این نعمت بزرگ الهی هم محتاج به این است که حاضر باشند جوان های ما، حاضر باشند که هر وقتی آن ها را خواستند، بروند و از اسلام دفاع کنند اسلام یک امری است که انبیا که نببی اکرم، که اولاد نببی اکرم و اصحاب متعهد نببی اکرم برای او جانفشانی ها کردند و برای او زحمت(97)


ائمه جمعه یکی از موثرترین قشرهای جامعه به حساب می آیند و باید توجه داشته باشند که مردم گوششان به این هاست و در اجتماع ائمه جمعه سعی می کنند ببینند امام جمعه چه می گوید از این رو باید سعی شود خطبه ها پرمحتوا باشد در خطبه ها هم باید امر به تقوا و اینگونه مسائل رعایت شود و هم مردم را به وحدت و حضور در صحنه دعوت نمایند
آن مطلببی که همیشه مدنظر همه بوده و درباره آن پافشاری شده، حفظ وحدت کلمه و اجتناب از تفرقه است که همه می دانیم وحدت ملّت چه اثرهای معجزه آسائی داشته است و دارد و در مقابل، تفرقه و تنازع چه نکبت هائی به سر مسلمین در طول تاریخشان آورده است و ملّت عظیم الشان ایران که هر دو طرف را مشاهده کرده اند و از تفرق رنج برده اند و بحمداللّه شهد وحدت را چشیده اند و اعجاز آن را از اول نهضت تا انقلاب و تاکنون لمس نموده اند، لازم است مراقبت کنند و نگذراند دست های پلید شیطانی و عمّال سرسپرده استکبار جهانی در صفوف مقدس آنان وارد شده و به تفرقه افکنی قیام کنند. و هر وقت از اشخاص یا گروه هائی یک چنین خیانت هائی مشاهده کردند، بدون وقفه و در اسرع اوقات در صدد جلوگیری برآیند و به مسوولین کشور اطلاع دهند و آنان را معرفی نمایند و این امر برای همه ئملّت اهمیت دارد و برای دو قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی، قشر محصلین خصوصا دانشگاهیان که لازم است با هوشیاری و تعهد به اسلام و خدمت به کشور مراقب اوضاع و احوال طبقات محصلین و دانشگاهیان باشند که خدای نخواسته یک وقت این مراکز بزرگ تعلیم و تربیت به سوی مسائلی که قبلا مبتلابدان بودند کشیده نشود. خداوند یار و مددکار همه(98)


باشد دوم، قوای مسلح است که در این حال که هجوم اجانب را می بینیم و مبتلابه توطئه ئقدرت های شیطانی هستیم، اهمیتش بیشتر از هر وقت و هر چیزی است باید تمام فرماندهان و افراد ارتش و سپاه و بسیج و عشایر و قوای نظامی و انتظامی توجه خاص به این امر حیاتی داشته باشند و اگر خدای نکرده این قشرهای متعهد عزیز با دست جنایتکاران و توطئه چینان، مبتلابه اختلاف شوند و هر یک خود را محور قرار دهند، مطمئن باشند که شیطان ها و شیطان بزرگ در آنان رخنه کرده و طولی نخواهد کشید که همه به تباهی کشیده شوند و شکست برای آنان حتمی است و با شکست آنان اسلام در اینجا و سایر مناطق به شکستی مبتلامی شود که قرن ها جبران پذیر نیست برادران مسلح عزیزان ملّت پشتوانه های اسلام و جمهوری اسلامی بهوش باشید که شیاطین در کمین اند و کوچکترین غفلت شما بزرگترین فاجعه را برای ملّت و اسلام به بار می آورد خداوند کریم و رحیم همه ما را از شر آنان حفظ فرماید (99)


مجلس باید در بین صحبت هایشان مردم را بسازند جنگ مجلس، مثل جنگ دو فقی ه می ماند، نه این است که این ها اختلاف دارند. خوب، فقها با هم اختلاف دارند، از صدر اسلام تا حالااگر این نظرها تصادم با هم نمی کرد فقه ما به این قوت نبود، نظرها باید تصادم کنند، دعوا شود باید سر آن. بعضی حوزه هایی که ما ادراک کردیم دعوا بود، استاد یک چیزی را می گفت، شاگرد میایستاد در مقابلش می گفت، او می گفت، این می گفت، او میگفت تا یک مطلب را دیگران استفاده می کردند از آن، در مجلس هم باید اینجور باشد. مخاصمه در کار نیست مباحثه علمی است، مباحثه اخلاقی است، باید اخلاق به مردم یاد بدهد، دعوا نباید باشد در آن و همین طور مادامی که ما منسجم هستیم با هم، دست هایمان تو هم است و دعای وحدت می خوانیم، هستیم. آن روزی ما از بین خواهیم رفت که این دست ها از بین هم بیرون برود، این به او بد بگوید، او به او بد بگوید، او اشکال به او کند، او اشکال به او بکند و ما بحمداللّه الان یک ملتی داریم که دست شان در دست هم است و کسی نمی تواند به این ملّت آسیب بزند. این پشتیبانی از هم و این کمک کردن، حوزه ها به دولت، به قوه قضائی ه، به مجلس کمک کنند، مجلس به آن ها کمک کند، دولت به همه کمک کنند، مردم به هم کمک کنند. این باری که الان به دوش دولت هست نمیتواند تنهایی این بار را بردارد این یک مساله واضحی است، اگر پشتیبانی این ملّت نباشد، اگر پشتیبانی همه قشرها نباشد همه به هم می خورد و هیچ کاری نمی شود کرد. این که تا الان شما پیروز شدید برای این است که پشتیبان شما خود ملّت هست و خدای تبارک و تعالی این ملّت را بعث کرده است به این که پشتیبان شما باشد وقتی شما خوب کار کنید برای ملت، آن ها هم پشتیبانند. وقتی دولت خوب کار کند برای ملت، پشتیبانند وقتی مجلس خوب کار کند برای مردم، پشتیبان هستند مردم باید پشتیبان ملّت و پشتیبان دولت باشند، پشتیبان مجلس باشند، پشتیبان قوه قضائی باشند و همه به هم خدمت کنند، همه حسن نیت داشته باشند برای خدمت کردن به هم و بدانند این خدمت عبادتی است که کمتر عبادت به این بزرگی هست امروز برای حفظ اسلام باید ما از همه چیزهایی که در ذهن هایمان هست و کدورت هایی که فرض کنید یک وقتی داریم، دست برداریم، برای خدا با هم باشیم. اگر این طور شد شما حفظ خواهید شد و اسلام را خواهید صادر کرد به همه دنیا و من به شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد و بدانید که به این زودی دیگر نمی تواند سرش را بلند کند این الان یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بالاتر است، حفظ اسلام در ایران و حفظ اسلام در ایران به وحدت شماهاست، وحدت روحانی و مردم، مردم و روحانی، ارتشی و ژاندارمری و قوای مسلح با دولت، همه این ها با هم. همه وقتی دست به هم دادیم و (100)


همه شدیم« ید واحده علی من سواه» همانطوری که فرمودند که این ها دست واحد هستند بر سوایشان، اگر دست واحد شدیم برای« من سواه» هیچ کس نمی تواند به ما ضرری بزند. آن روز به ما ضرر می خورد که خللی در وحدت ما پیدا بشود هیچ کس نمیتواند در این کشور کودتا کند، با وضع فعلی هیچ کس نمی تواند. آن روزی که اختلاف پیدا شد بین تان، آن روز بدانید که آن شیاطینی که نشستند آنجا و نگاه می کنند، آن شیاطین یک کودتاچی درست می کنند، می تراشند، اختلاف این کار را درست می کند. و ما امیدواریم که این وحدت محفوظ باشد و این سال جدیدی که آمده است، وحدت ما زیادتر از آنوقتی که بوده است باشد و به برکت این وحدت، ما هم معنویاتمان را درست کنیم و هم مادیاتمان را و هم فکری برای مستمندان، فکری برای این بیخانمان ها، فکری برای این ها بکنیم. و من امیدوارم که کسانی که تمکن دارند، کسانی که خانه های زیادی دارند، کسانی که چیزهای زیاد دارند گمان نکنند سعادتشان به این زیادی هاست. یک نفر آدمی که کم دارد ولی به اندازه معاش دارد، این آدم لذت زندگی را، همین زندگی مادی را، لذتش را بیشتر از آن می برد که صد تا کاخ دارد و هر روز و هر شب در زحمت حفظ این هاست. لذت زندگی را او نمی تواند بفهمد چی است. هزاران غذا در اینجا هست( شما گاهی وقت ها شاید دیده باشید در این چیزهایی که نمایش دادند، مثلادر فیلم ها هست) اینقدر غذا هست میل نمی کند که دست دراز کند، نه این که نمی خواهد، اصلامیل ندارد، نه این که می خواهد حالاخودنمایی کند که من کم می خورم، نمی تواند. یک درویش وقتی که یک نان پیدا می کند و می خورد لذتش از آن آدمی که صد تا کاخ دارد و نمی تواند استفاده کند بیشتر است لذت به دارایی نیست، لذت یک مطلببی است که انسان در خودش باید پیدا بشود و آن نمی شود الااین که توجه به خدا داشته باشد و مطمئن به خدا باشد آن کسی که تزلزل دارد در زندگی، شما خیال می کنید که حالارئیس جمهور آمریکا با رئیس شوروی خیلی در رفاه هستند؟ و تزلزلی که در دل آن ها هست در هیچ کی نیست، در هیچ فردی نیست، هر یکی می خواهند دیگری را بخورند. نمی دانم شنیدید این را، من شنیدم که گرگ ها وقتی که می خواهند بخوابند( جمعیت هستند و می خواهند بخوابن) رو به هم می خوابند، یعنی یک دایره می شود، هیچ کدام پشت به هم نمی کنند برای این که اگر پشت بکنند می ترسند آن یکی بخوردش این ابرقدرت ها این طوری هستند. الان آنقدری که آمریکا در فکر این است که شوروی را به هم بزند وضعش را، آن هم در فکر این است که این را به هم بزند و همه سر این سلاح های هسته ای دعوا دارند. این ها تزلزل خاطرشان اینقدر زیاد است، اینقدر از هم می ترسند، این از او می ترسد، او از او می ترسد باید ما فکر باشیم که خودمان را در بین این تلاطمی که در دنیا هست حفظ کنیم و حفظ به این است که به اسلام گرایش پیدا کنیم و به احکام اسلام گرایش پیدا کنیم و به حال این مردم فقیر برسیم و به حال این اشخاصی که زحمت دارند برای این ملّت می کشند، به حال این ها دولت برسد، مردم برسند. و من به این هایی که دارای املاک زیاد هستند و دارای ثروت زیاد هستند، به این ها عرض می کنم(101)


برای مقصد ما همه باید برای خدا باشیم چون از او هستیم و هر چه داریم از اوست، قدرت هر چه هست از اوست، نعمت هر چه هست از اوست و ا« نورالسموات والارض» است و ما موظف هستیم از طرف او و از طرف عقل خودمان و وجدان خودمان که به آن کسی که ولی همه چیز ما هست خدمت بکنیم و آمال و آرزوی ما این باشد که دین او را تقویت بکنیم و اسلام را در بین بشر پیاده کنیم و این نمیشود الابه وحدت کلمه شما و دست برداشتن از اختلافات، اگر خدای نخواسته باشد و انشاء اللّه نباشد و من امیدوارم که با وحدت کلمه و با اخوت ایمانی محکم بایستیم و بایستید و این کشور را از حوادث دهر حفظ کنید (102)

گمان نکنیم که مسائل تمام شده است و ایران نجات مطلق پیدا کرده است و کسانی که در کمین نشسته اند آرام می شوند. ما هر روز باید به بیداری خودمان بیفزاییم و هر روز باید به وحدت و انسجام خودمان افزایش بدهیم. ما باید، شما باید خودتان را از سایر نیروهای مسلح اسلامی جدا ندانید و آن ها هم باید خودشان را از شما جدا ندانند، همه از یک نیرو هستید با اسمائمختلف، نیروی _اسلامی الهی هستید. اسماء مختلف، لکن معنا واحد و تا این وحدت معنا هست و تا این وحدت بین قوای لشکری هست، ارتش هست و وحدت بین آن ها و سپاه پاسداران و بسیج و مردم هست این کشور مصون ازهر بلی ه ای است. و خدا نکند یک روزی بیاید که منحرفین شما را گول بزنند و ایجاد اختلاف بکنند بین شما. و خدا نکند که روزی بیاید که اشخاصی که انحراف از اسلام دارند، بین شما و پاسداران عزیز اختلاف ایجاد کنند. اگر اختلاف بیاید بین شما و وحدتتان از بین برود مطمئن باشید که آن ها کار خودشان را خواهند کرد و شما را همانطور که سابق ارتش در تحت فرمان او بود، شما را تحت فرمان خودشان خواهند گرفت و همچو تصفی ه ای خواهند کرد که از شما که برای اسلام خدمت می کنید یک تن باقی نگذارند. باید هوشیار باشید، باید هوشیار باشیم، باید دولت و ملّت هوشیار باشند که غفلت از این که در کمین هستند برای بلعیدن این کشور از همه اطراف، از آمریکا گرفته تا شوروی، در این معنا شک نباید بکنیم و متکی به خدای تبارک و تعالی باشیم __ و متکی به قدرت ملی خودمان باشیم که با وحدت شما و همراهی ملّت از شما و پشتیبانی همه قشرهای ملّت از شما، شما را از آسیب مصون نگه می دارد(103)


مجلس را الهی کنید، زیرا اگر اختلاف در مجلس تان پیدا شود، همه از بین می روید و اگر با هم بودید همه پیروز می شوید. چون شما برای خدا می خواهید این ظلم را ریشه کن کنید، انشاء اللّه موفق می شوید و این توفیق زمانی حاصل می شود که بین خود آقایان نگرانی نباشد. و سر این که ایران پیروز شد برای این بود که بین تمام افراد اتحاد بود و هیچ این حرف ها نبود که هر کس طرف خودش بکشد. شما با هم متحد باشید که بحمداللّه هستید و وقتی در حلقه اول اتحاد بود، در حلقه های بعد اختلاف پیدا نمی شود. شما سعی کنید که در سر قلب تان چیزی مخالف الوهیت نباشد و اگر دیدید هست سرکوبش کنید. کرارا عرض کردم که اگر انبیا در یک مکان جمع شوند با هم اختلاف پیدا نمی کنند، زیرا مقصد و هدف و مقصود یکی و الهی است. اگر در مجلس شما توحید واقعی به معنای واقعی آن تحقق پیدا کند، قهرا افرادی که متصل به شما می شوند اختلاف پیدا نخواهند کرد و وحدت واقعی، یعنی قلب همه شما برای یک چیز تپید که آن اسلام است اگر این طور شد خداوند شما را تایید می کند. ما باید همه چیز خودمان را از او بدانیم. شما نه افراد زیاد دارید و نه سلاح و ساز و برگ جنگی زیاد، ولی طرف مقابل شما از همه دنیا به او کمک می شود. وقتی این طور شد، آن کسی که هیچ ندارد باید با جهات معنوی مقابله کند، با جهات صوری که نمیشود. شما خوب می دانید که شاه سابق مجهز بود به جهاز بسیار و امریکا بود که ایران را پر از سلاح و مهمات کرد برای این که می خواست ایران پایگاه آن ها باشد و شاه همه چیز داشت، پشتیبانی تمام ابرقدرت ها، لشکر منظم تا دندان مسلح، ولی مردم ایران هیچ نداشتند. از مدرسه فیضی ه شروع شد و وقتی مردم دیدند که اختلافی نیست، مجتمع شدند و با نیروی ایمان پیروز گردیدند مردم ایران که سلاح نداشتند، آن ها با مشت گره کرده و فریاد بر دشمن پیروز شدند. اینقدرفریاد کشیدند که دشمن تا بن دندان مسلح را شکست دادند. بعد هم خود مردم، کمیته ها و سپاه را تشکیل دادند. امروز ایران وضعی الهی دارد وقتی جوانان ما در جبهه ها آن فداکاری ها را می کنند، یا می آیند و با من صحبت می کنند، از روح بزرگ و صافی آن ها حسرت می خورم این وضع هر کجا پیدا شود پیروزی را به دنبال دارد. این مطلب هرکجا باشد، عنایات خدا را به دنبال دارد، پس از عنایت خدا، پیروزی حتمی است. خداوند ما را اصلاح کند تابتوانیم خدمت کنیم(104)


عرض من به روحانیت محترم و ائمه جمعه و جماعات آن است که همیشه آقایان محور وحدت کلمه در مردم بودید و چنانچه می دانید امروز بیشتر از هر وقت محتاج به وحدت کلمه هستیم. امروز که دست های ناپاک برای تفرقه افکنی در فعالیت هستند و از وحدت کلمه ملّت خوف دارند و ممکن است ساده دلان را که از انقلاب های جهان بیخبرند تحت تاثیر قرار دهند، بهترین قشری که با این طبقه تماس دارد شما هستید که می توانید با روشنگری خود آنان را از دست بدخواهان و توطئه گران نجات دهید و به آنان گوشزد نمایید که انقلاب را شماها کردید و خود را از قید و بند اسارت امریکا و دیگر جهانخواران و از ستم های رژیم پهلوی رها کردید. اکنون اگر به سمپاشی های بدخواهان و وسوسه های وابسته و پیوسته به امریکا و دیگران گوش فرا دهید و خدای نخواسته در صفوف فشرده شما تفرقه پیدا شود، تمام زحمات طاقت فرسایتان و خون های پاک شهدایتان به هدر می رود و باز اسلام و کشورهای اسلامی و نسل های آینده تان در دست اجانب و دشمنان اسلام و می هن اسیر خواهد شد و اسلام که به دست توانای شما تجدید حیات کرد، با دست شما سال ها و قرن ها شکستی جبران ناپذیر خواهد خورد و در نزد خدا و نسل های آینده مسول و محکوم خواهید شد. و به ملّت عزیز و توده های میلیونی ایران عرض می کنم که هیچ انقلابی بدون شهادت خواهی و فداکاری و سختی و گرانی و فشارهای مادی موقت تحقق نیافته و پس از این نیز تحقق پیدا نخواهد کرد، ولی با مقایسه با نقلاب های دیگر، هیچ یک از انقلاب ها چون انقلاب اسلامی ایران برای محتوای اسلامی خود که توده های اسلامی را به دنبال خود کشید و به دنبال آن سایر هم می هنان همچون اقلیت های مذهبی به میدان آمدند و ملّت بحمداللّه تعالی با یکپارچگی به پیروزی رسید، پیروزی آنچنانی ای که جهان را تکان داده است و موج آن سراسر جهان را فرا گرفته است، کم ضایعه تر و پرثمرتر نبوده است و اگر هیچ نبود جز مطرح شدن اسلام در جهان و به عزا نشاندن ابرقدرت ها و ستم پیشگان، برای ملّت عزیز افتخاری بزرگ کسب گردیده بود و اکنون برای حفظ این افتخار بزرگ صبر و بردباری و کوشش و مجاهده لازم است و شما بحمداللّه تعالی تاکنون به تکلیف اسلامی و ملی و می هنی خود به طور شایسته عمل نموده اید و انشاء اللّه تعالی از این پس نیز عمل خواهید کرد. و به آن دسته از تحصیلکردگان و روشنفکران و دانشمندان که به مرض غرب و شرقزدگی مبتلانیستند و حاضر نیستند شرف اسلامی(105)


ملی و می هنی خود را فدای امیال قدرتمندان کنند یا در راه لذات و شهوات زودگذر فدا نمایند، عرض می کنم همت بگمارید که قلم و بیان خویش را برای تعالی اسلام و کشور و ملّت خود به کار گیرید و با توده های محروم همصدا و همدست شوید که آزادی از چنگال شرق و غرب را که امروز نصیب تان شده حفظ کنید و در این خدمت از هیچ کوششی و مجاهده ای دریغ ننمایید که برای هیچ یک از ملّت های جهان این فرصت نبوده است و یا برای کمتر ملتی این فرصت پیش آمده است خداوند همه ما را توفیق شناخت وظیفه عنایت فرماید.12(106)


با هم باشید، دست واحد باشید و همه را دعوت به وحدت بکنید. و بحمداللّه وحدت حاصل است، حفظ کنید این وحدت را. مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را خدا با شماست« یداللّه مع الجماعه». وقتی اعتصام به حبل خدا بکنید خداوند با شماست. مسلم بدانید که کسی که خدا با اوست، شهید بشود یا زنده باشد پیروز است و شما چه خدای نخواسته، البته این یک دعایی است برای همه، همه مان چه شهید بشویم و چه پیروز بشویم هر دو پیروزی است. خداوند به همه شما قدرت عنایت کند و سلامت باشید (107)


هزاران شکر خدای متعال را که با دست عنایت خود تحملی در این ملّت عظیم الشان ایجاد فرموده که همه اقشار آن به هم پیوسته و ید واحده شده اند و با اتکال به قدرت الهی در مقابل همه ایستاده و از این هیاهوها و چنگ و دندان نشان دادن ها به خود هراس راه نمی دهند وهر روز مصمم تر و مهیاتر برای دفاع از آرمان های اسلامی هستند. و در این حال تکلیف و وظیفه همگان بویژه روحانیون معظم و مجلس محترم و دولت و سران قوای مسلح بسیار حساس و سنگین است، اینان حافظان این وحدت و انسجامند و با اعمال شایسته خود می توانند اسلام و کشور را از میان این فتنه های غم انگیز نجات دهند. شک نیست که مقدم بر هر چیز وحدت و انسجام خود حضرات نمایندگان و دست اندرکاران و پشتیبانی هر قشر از سایر اقشار است. امروز با وضع حاضر جهان نسبت به ایران، اختلافات وتفرقه (108)
در داخل هر قشر یا قشری با اقشار دیگر که ناچار به اقشار ملّت نیز سرایت می کند سهم مهلکی است که اول خود و در پی آن کشور و ملّت و بالاتر از همه اسلام بزرگ را به خطر نابودی می کشاند و در عصر حاضر و وضع موجود گناهی عظیم تر و جنایتی هولناکتر از آن نخواهید یافت. حضرات علمای اعلام و ائمه جمعه کثراللّه امثالهم توجه کنند که گاه یک جمله آنان یا یک مصاحبه و خطبه، جمهوری اسلامی را در سطح جهان زیر سوال می برد و در داخل فاجعه می انگیزد و منشائاختلاف و تفرقه می شود و موجب تضعیف سپاه و ارتش و سایر قوای مسلح می شود یا موجب اختلاف بین سپاه و ارتش و سایر قوای مسلح می گردد که خدای نخواسته منتهی به از بین رفتن زحمات چندین ساله خود آقایان می گردد و یا موجب تضعیف و دلسردی دولت خدمتگزار می شود و با شکست خوردن دولت، پای ه های جمهوری اسلامی متزلزل می شود. حضرات وکلای محترم دوره دوم مجلس شورای اسلامی که در آغاز خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی می باشند با توجه به اوضاع کنونی کشور و فشارهای اقتصادی و نظامی و گرفتاری فوق طاقت دولت و مخارج عظیم جنگ و پیامدهای آن و گرفتاری آوارگان جنگ و مهمانان افغانی و عراقی که قشرهای عظیمی هستند و خرابی های جنگی و فسادهای موروث از رژیم سابق و بسیاری از مشکلات کمرشکن دیگر، لازم است به دولت کمک نمایند که مشکلات را با پشتیبانی شما نمایندگان یکی پس از دیگری حل نماید. در عین حال که حق نظارت و حق جلوگیری از انحرافات را دارید لکن در وضعیت کنونی مسائل را روی هم بسنجید و اگر چیزی به نظرتان ناروا بود با وضع گرفتاری های حاضر بسنجید و ببینید اگر شما به جای دولت بودید با چه قدرتی می توانستید با مشکلات موجود مقابله کنید. وبدانید که روی همرفته دولت تاکنون به وضع خارق العاده ای خدمت کرده و نقایصی که هست مطمئنا اجتناب ناپذیر است وبالجمله لازم است همه پشتیبان هم باشید تا بر حوادث پیروز شوید و با عملکرد دولت در این مدت کوتاه و خدمت های ارزنده او در سراسر کشور باید گفت دولت موفقی بوده است. باید به او مهلت داد که توفیق بیشتری به دست آورد و در کمبودها و نقصان های موجود باید او را یاری کرد و کمک های فکری و عملی نمود. کشور از همه است و با اتکائبه قدرت ازلی و با کمک همه می توان بر _ هر مشکلی غلبه کرد انشاء اللّه تعالی. ه از نمایندگان محترم که با توفیق الهی و رای آزاد توده های محروم برای خدمت به اسلام عزیز و ملّت محترم موفق شده اند، انتظار می رود که در تمام فعالیت ها و آرائخود برای شکرگزاری از خدای متعال جانب حق را گرفته و ضوابط را در نظر گیرند، مثلادر اعتبارنامه ها که مورد بحث و نظر واقع می شود، بدون ملاحظه دوستی و دشمنی و جهات سیاسی رایج در دنیا آنچه رضای خداست و واقعیت اقتضا می کند در نظر گیرند و گرایش های سیاسی را کنار گذارند و این روی ه را در همه اعمال و اقوال و آرائخود در مدت این خدمت ارزشمند ملحوظ دارند و برای رضای مخلوق، خدای نخواسته به سخط خالق مبتلانشوند و در حقیقت مجریان عدل الهی باشند، و این روی ه از همه کس مطلوب است و از کسانی که در جایگاه حساس واقعند مطلوب تر(109)

با تشکر فراوان از ملّت بسیار عزیز که در سال های طولانی قبل از انقلاب و در حال پرهیجان انقلاب و پس از پیروزی تا امروز با همه فداکاری ها و جانبازی ها و سختی ها و فشارها در صحنه حاضر و از اسلام بزرگ و می هن عزیز دفاع نموده و در جبهه ها و پشت جبهه ها چون سدی آهنین ایستاده اند، تقاضا دارم که بسیار بیدار و هشیار و مراقب باشند که در این صفوف فشرده الهی، شیاطین رخنه نکنند و تخم نفاق و اختلاف نیفشانند که این دست پروردگان غرب و شرق و این وارثان رژیم ستمشاهی و این محروم شدگان از دسترنج ملّت و ذخایر کشور در کمین اند و در صدد اختلاف افکنی و با قلم و زبان خود از هیچ افترا و تهمت در راه شکست جمهوری اسلامی و رسیدن به مطامع کثیف خویش فروگذار نمی کنند و با شایعه افکنی ها و دغل بازی ها و دروغ پردازی ها می خواهند در وحدت شما که وحدت الهی است خلل ایجاد کنند و از ساده دلی بعضی هااستفاده کنند. هان ای ملّت عزیز! که پرچم پرافتخاراسلام را به اهتزاز درآورده و سکوت مظلومان را در مقابل ستمگران و قلدران شکسته و متحول به فریاد و پرخاش کردید و ندای اللّه اکبر اسلام را با امواج فرستندگان غیبی به اقصی بلاد جهان رساندید، بهوش باشید و به عهد خود به پیشگاه مقدس خداوند پابرجا باشید که شکست اسلام خدای نکرده در ایران دفن معنویات و احکام مقدس اسلام است. بهوش باشید که موریانه های موذی، این ایادی استکبار جهانی در صدد رخنه کردن در صفوف شما هستند دست های وحدت را به هم دهید و بازو به بازوی هم یکدل و یک جهت این هدی ه الهی را که پس از قرون متمادی به شما عطا فرموده قدردانی و حفظ کنید و از نقص ها و کمبودها که لازمه هر انقلابی است و در انقلاب شما به برکت اسلامی و مردمی بودن از همه کمتر است، به خود سستی راه ندهید که با خواست خداوند منان با پیروزی شما همه چیز اصلاح می شود. بارالها! از الطاف بیکران تو شکرگزاریم، گرچه شکر ما و همه موجودات در مقابل نعمت های بی انتهای تو ناچیز است. خداوندا! اگر عنایات تو نبود ما قدمی به سوی پیروزی نمی توانستیم برداریم، هرچه هست از توست و همه قدرت ها شیران علم هستند. ما کوردلان را از خودخواهی و خودبینی حفظ و اسلام عزیز را تو خود قوت و عظمت ده و مسلمین بویژه علما و دانشمندان و دولتمردان را به وظایف خودآگاهی مرحمت فرما و اتحاد بین مسلمین را به دست توانای خود ایجاد فرما و به ملّت متعهد شجاع ایران هرچه بیشتر قدرت و استقامت عنایت فرما و به نیروهای مسلح اسلام در جبهه ها و پشت جبهه ها پیروزی کامل عنایت فرماو به شهدایاسلام بویژه شهدای جنگ تحمیلی رحمت و تقرب به درگاه خود مرحمت و به آسیب دیدگان عزیز صحت و عافیت و اجر شهدا عنایت کن(110)


یکی از فلسفه های مهم اجتماع عظیم از سراسر جهان در این مقام مقدس و مهبط وحی، به هم پیوستن مسلمانان جهان و تحکیم وحدت بین پیروان پیامبر اسلام و پیروان قرآن کریم در مقابل طاغوت های جهان است و اگر خدای نخواسته از اعمال بعض زائران، در این وحدت خللی واقع شود و تفرقه ای ایجاد گردد، موجب سخط رسول اللّه صلی اللّه علی ه وآله و عذاب خداوند قادر خواهد شد. زائران محترم که در جوار خانه خدا و محل رحمت او هستند، با همه بندگان خدا با رفق و مروت و اخوت اسلامی رفتار نمایند و همه را بدون در نظر گرفتن رنگ و زبان و منطقه و محیط، از خود بدانند و همه با هم ید واحده و ملّت واحد قرآنی باشند تا بر دشمنان اسلام و انسانیت چیره شوند. خداوند به همه توفیق سلامت _ در رفتار و گفتار بدهد.4 به حجاج محترم و زائران بیت اللّه الحرام، از هر کشور و هر طایفه و تابع هر مذهب هستند، متواضعانه عرض می کنم. شما همه ملّت اسلام و تابع پیامبر و پیرو دستورات قرآن مجید هستید و همه دشمنان غدار مشترک دارید که با ایجاد اختلاف به واسطه عمّال بدبخت خود و رسانه های گروهی و تبلیغات تفرقه افکن در طول تاریخ، بویژه در سده های اخیر و بالاخص در عصر حاضر، همه دولت ها و ملّت های اسلامی را در اسارت کشیده اند و ذخایر غنی بلاد شما و دسترنج مظلومان کشورهای شما را به غارت برده و می برند و در صدد هستند که حکومت ها را گوش و چشم بسته و دربست به خدمت خود گمارند و ملّت ها را به دست آنان مصرفی بار بیاورند و از رشد انسانی و ابتکار صنعتی کشورهای مظلوم با حیله ها و توطئه های شیطانی جلوگیری کنند و وابستگی هر چه بیشتر و اتکا به غرب و شرق را روزافزون کنند و مجال تفکر برای استقلال و ابتکار را به هیچ کس ندهند و نفس هایی که برای بیداری ملّت ها آماده اند، در سینه ها خفه کنند. و وضع نکبت باری که در کشورهای اسلامی و سایر کشورهای مظلوم مشاهده می کنید، زاییده همین توطئه های دشمنان مشترک مسلمانان و مظلومان است. پس اکنون که در مرکز اسلام حیاتبخش به امر خدا و ندای رسولش گرد آمده اید و از هر ملّت و مذهب در این مکان عظیم اجتماع کرده اید، برای این درد مهلک و سرطان کشنده چاره اندیشی کنید. و باید بدانید که چاره اساسی در سای ه وحدت همه مسلمین و اجتماع همگانی در قطع ید ابرقدرت ها از کشورهای اسلامی است و عملی کردن شعائر مواقف کریمه و مشاهد مشرفه در کشورهای خویش است و قدم اول زدودن یاس از دل هاست، که عمّال خبیث آنان با کوشش غرب و شرق در جان های مسلمین جایگزین کردند و به آن ها باورانده اند که بدون وابستگی به یک ابرقدرت، نمی شود به زندگانی خود ادامه داد. و(111)


ملّت و دولت ایران در این انقلاب عظیم ثابت نموده اند که این اعتقادی پوچ و بی اساس است، و با آن که قدرت های بزرگ به هر حیله و توطئه ای دست زدند تا آتش شعله ور سوزنده ای که در این کشور برای خاکستر کردن آمال شرق و غرب فروزنده شده به خاموشی کشند، موفق نشدند. و امروز ایران اسلامی به برکت ایمان قوی و تعهد به اسلام و تحول عظیمی که در اقشار مختلفه حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگل های منحرف را از کشور خود کوتاه و به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد کوچکترین دخالتی در کشور اسلامی ایران نماید و این خود حجت قاطعی است برای مسلمانان و مظلومان جهان که با خواست ملّت ها کسی نمی تواند دست تجاوز دراز کند و با آن مخالفت نماید. و ملتی که بین ذلت و شهادت، دومی را انتخاب نموده است، شکست پذیر نیست و ملّت های مظلوم جهان چاره ای جز این ندارند و دولت های ملّت های اسلامی نیز اگر با توده های محروم همگام و همراه شوند، از این پیوستگی __و وابستگی ذلت بار که هزار بار مرگ بهتر از آن است نجات پیدا می کنند و با عزت و ارزش های انسانی هماغوش می شوند از خداوند تعالی مسالت می نمایم که همه ما را به تکالیف الهی ه و وظایف انسانی ه آشنا فرماید. و باید تذکر دهم به دولت های وابسته مرتجع، که با این کنفرانس های بی محتوا و اعلامی ه های توخالی و حمایت های بی اساس، رژیم کافر و جنایتکار عراق را نمی توانند نجات دهند و ممکن است خود به منجلابی که حزب بعث عفلقی در آن غرق شده است، غرق شوند. پس صلاح دین و دنیای آنان این است که دست از این رفت و آمدها بردارند و بیش از این، این مفلوک را به رسوایی و خذلان نکشند و خود را به مهلکه دنیا و عذاب آخرت دچار نکنند(112)


شما امروز بحمداللّه موجب سرافرازی ملّت ایران شدید و ملّت ایران هم موجب سرافرازی اسلام. و اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتان، اتکاء خودتان را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکاء او حاصل نمی شود شما ملاحظه کنید الان قدرت های بزرگی که اتکاء دارند به آن سلاح های عجیب و غریب خودشان ، در اضطراب دارند زندگی می کنند: گمان نکنید که کاخ سفید و کرملین الان آرام نشسته اند و با وضع آرام زندگی میکنند(113)


آن ها با اضطراب زندگی می کنند و این اضطراب برای این است که آن ها تبع شیطان هستند و شیطان نمی گذارد که طمانینه پیدا بشود در قلب انسان. شما هم بخواهید که اضطراب نداشته باشید و بخواهید که ایمانتان را قوی بکنید، بدانید که نصرت دنبالش است. اول باید اخلاصتان را قوی بکنید، ایمانتان را قوی بکنید بعد دنبال کار بروید به آن طوری که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است. و این اخلاص و ایمان، شما را تقوبت می کند و روحی ه شما را بالامی برد و نیروی شما جوری می شود که هیچ قدرتی نمیتواند مقابله بکند. امروز هم که می بینید همین طور است، الان همین طور است که قدرت های بزرگ هم با شما مقابله نمی توانند بکنند. یعنی آن ها خودشان به اضطراب هایی گرفتار هستند که آن اضطراب ها نمی گذارد که وارد بشوند در یک کارهای دیگری. و من به شما سفارش می کنم که بعد از اخلاص، اتحاد را، وحدت را. اگر اخلالی به این وحدت شیاطین پیدا بکنند و بتوانند اخلال بکنند به وحدت شما رزمندگان، بدانید که شما گرفتار آن« کی» شیطانی شدید و شکست همراهش است. کوشش کنید که در بین، این نباشد که من ارتشی هستم یا سپاهی هستم، من بسیجی هستم. همه احساس این را کنید که ما خدمتگزار اسلامیم. وقتی بنا شد همه خدمتگزار اسلام باشید، اختلاف دیگر پیش نمی آید. شما بدانید که اگر تمام انبیا علی همالسلام در یک عصر مجتمع می شدند، هیچ اختلافی نداشتند. اختلاف برای این است که انسان، هر کسی میخواهد پیش خودش، برای خودش یک کاری انجام بدهد. هر اختلافی از هوای نفس پیدا می شود. وقتی انسان بخواهد برای خودش یک مسله ای را درست کند، می بیند که آن رفیقش شاید جلو بیفتد، این یک قدری جلوتر می رود، او یک قدر، یک وقت می بینید که اختلاف حاصل میشود. الان در این مقطع زمانی که ما موجود هستیم و می بینید که همه قدرت ها بر خلاف ما دارند فعالیت می کنند و استثنایش بسیار کم است، شما اگر در داخل خودتان یک خللی پیدا بشود، یک اختلافی پیدا بشود خدای نخواسته و انشاء اللّه نخواهد شد و اگر __خدای نخواسته شیاطین بخواهند یا شیاطین داخلی یا شیاطین خارجی رسانه های گروهی بخواهند یک اختلالی ایجاد کنند، شما بدانید که علاوه بر این که در این جا شکست خوردید، در آن عالم هم پیش خدا مسول هستید، برای این که حفظ جمهوری اسلامی یک فریضه است بر همه ما و ما اگر چنانچه این فریضه را به درستی بخواهیم انجام بدهیم، باید همه با __ هم همراه باشیم: یعنی نه همین شما، نه همین سپاه و عرض کنم ارتش، نه همین قوای مسلحه ما، همه ایران، همه افراد ایران از روحانیون گرفته تا بازاری ها تا مجلس تا همه جا، وقتی همه این ها هم شدند یک قدرت، یک قوه هستند و این قوه می تواند در مقابل همه چیز ایستادگی کند. و بدانید که امروز که از جهات دیگر میوس شدند، از جهات این __ که در جبهه ها آن ها یک پیشرفتی بکنند یا بتوانند فاو را برگردانند یا بتوانند در مهران کاری بکنند، آن ها میوس شدند، از این نکته میوس نیستند که بین خودتان بیایند ایجاد کنند اختلاف را، این اختلاف از زبان هر کس باشد، از زبان هر موجودی باشد، این زبان، زبان شیطان است، چه از زبان یک روحانی باشد، چه از زبان یک مقدس باشد، چه از زبان یک (114)


نمازگزار باشد و چه از سایر زبان ها، بدانید که این زبان، زبان شیطان است و گاهی هم خود آن آدم ملتفت نیست که تحت تاثیر شیطان است یا زبان شیطان در او دارد فعالیت می کند. بنابراین ، از امور مهمه ای که بر همه ما واجب است دفاع از اسلام، دفاع از جمهوری اسلامی است و آن بستگی دارد به وحدت، هر کس در هر لباسی باشد و در هر مکانی باشد و زبانش/ به / جریان پیدا کند برای این که ولو به واسطه هایی بخواهد ایجاد اختلاف بکند بین شما، این از جنود ابلیس است و مطرود است پیش خدا و مسول است پیش خدا ولو این که یک آدمی باشد که نماز شبش ترک نمی شود. این مسله، مسله مهمی است، مسله وحدت بین شما و وحدت همه قشرهای مختلف ایرانی یک امر مهمی است برای حفظ کیان اسلام که واجب است بر همه ما، چنانچه بر همه واجب است که به هر طور می توانیم دفاع کنیم از اسلام. امروز قضی ه، قضی ه دفاع است، دفاع از یک قدرت هایی که می خواهند حمله کنند، می خواهند به هر طوری شده است باز شما را و ما را برگردانند به اسارت اولی و این دفعه اگر این ها خدای نخواسته یک قدرتی پیدا کنند، مثل سابق نیست، آن ها اساس اسلام را از بین می برند برای این که دیدند اسلام است که می تواند کار بکند و در مقابل بایستد. و این یک فریضه ای است بر همه ما، از اهم فرایض است حفظ اسلام: یعنی حفظ اسلام از حفظ احکام اسلام بالاتر است. اساس اسلام اول است، دنبال او اساس احکام اسلام است. بر همه ما، بر همه شما به مقداری که قدرت داشته باشیم، به مقداری که توانایی داشته باشیم واجب است که جدیت کنیم در این که این دفاع مقدس را ما به طور شایسته عمل بکنیم. شما در جبهه ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن، اگر بگذارید آرامش پیدا کند می رود و تجهیز زیادتر می کند و شما را به زحمت می اندازد. باید نگذارید که او یک شب از اضطراب بیرون بیاید، الان در اضطراب هستند، نگذارید که آن ها از اضطراب بیرون بیایند و ثانیا همه ملّت ایران باید در این امر شرکت داشته باشند. مسله، مسله یک حکومت نیست، مسله، مسله یک جنبه نیست، مسله، مسله اسلام است. مسله اسلام: یعنی بر زن و مرد این کشور واجب است که دفاع کنند، هر کس به اندازه ای که میتواند باید دفاع بکند و این دفاع را باید تعقیب بکنیم تا انشاء اللّه به پیروزی هایی که خدای تبارک و تعالی می خواهد، برسیم که من امیدوارم که خداوند به همه شما توفیق عنایت کند، همه شما را حفظ کند و وحدتتان را حفظ کند و جدیت تان را دوچندان کند و شما مطمئن باشید که شما پیروزید، برای این که کسی که برای خدا عمل می کند پیروز است. این پیروزی برای شما هست، خدا وعده کرده است که اگر نصرت کنید خدای تبارک و تعالی را، شما را نصرت می کند. نصرت ها هم که همه دیدید و همه اوقات دیدید که چه نصرت هایی حاصل شده است و حاصل می شود و حاصل خواهد شد. مطمئن باشید، قلب هایتان قوی باشد و /هیچ/ از هیچ امری نترسید، از هیچ قدرتی نترسید، این قدرت ها قدرت هایی نیستند که بتوانند با اسلام مقابله کنند(115)


امروز ایران بیدار شده است امروز ایران بیدار شده استایمان است غافل نباشید از این، برکات وحدت شما در تمام امور است غافل از این وحدت نباشید، غافل از این حظ الهی نباشید در عین حال انسان می بیند که در حالی که کاخ کرملین به لرزه درآمده است و کاخ سیاه سیاهپوش شده است و می خواهند توجی ه کنند هی حرف های خودشان را و هی از این ور و آن ور می زنند که توجی ه کنند این خطایی که کردند و این کسی را که این جا فرستادند و با رسوایی از این جا بیرونش کردند، می خواهند توجی ه کنند، مع الاسف بعض از اشخاصی که در خود ایران هستند توجه به مسایل یا ندارند یا متعمدند. این ها هم/ به تبع آن ها کارهای/ به تبعیت از تبلیغات آن ها، آن ها هم با همان لسان، این جا تبلیغ می کنند چرا می خواهید بین سران کشور تفرقه ایجاد کنید من می خواهم در این روز مبارک اسباب افسردگی اشخاص بشوم، لکن می خواهم عرض کنم چرا این قدر ما عقب افتاده هستیم؟ چرا ما باید به واسطه اغراض نفسانی ه این قدر خودمان را ببازیم؟ چرا باید وقتی که دنیا به تزلزل درآمده است برای این بی اعتنایی ایران به کاخ سفید و سیاه، چرا ما باید توجی ه کنیم مسایل آن ها را؟ چرا ما باید این قدر غربزده باشیم یا شیطان زده؟ من هیچ توقع نداشتم از بعض این اشخاص، ولو بعضی شان در نظر من پوچند لکن از بعضی از این اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم که در این زمان که باید فریاد بزنند سر امریکا، فریاد می زنند سر مسولین ما چه شده است؟ شماها چه تان است؟ چه کردید شماها؟ شماها چرا باید تحت تاثیر تبلیغات خارجی واقع بشوید یا تحت تاثیرات نفسانیت خودتان؟ در یک همچون مساله مهمی که باید همه شما دست به هم بدهید و ثابت کنید به دنیا که ما وحدت داریم، وحدت ما این طور شده است و در روزی که روز هفته وحدت است چرا شماها میخواهید تفرقه ایجاد کنید؟ چرا میخواهید بین سران کشور تفرقه ایجاد کنید؟ چرا می خواهید دودستگی ایجاد کنید؟ چه شده است شما را؟ کجا دارید می روید؟ این تذهبون؟ من نمی توانم که آن طوری که می خواهم، با شما صحبت کنم و نمی خواهم در روز عید رنجش برای شما پیدا کنم، لکن شما انصاف بدهید که در یک همچو وقتی، وقت یک همچو اموری است؟ وقت یک همچو تاییدی است از کاخ سفید؟ وقت یک همچو تاییدی است از ریگان؟ لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید، از لحن اسرائیل تندتر است، از لحن خود کاخ نشینان آن جا تندتر است شما چه شده است این طور شدید؟ شما که این طور نبودید بعضی تان، من بعضی تان را می شناسم، شما این طور نبودید. من امیدوارم که شما باز توجه کنید به مسایل، توجه کنید به دنیا، توجه کنید به خودتان، توجه کنید به قدرت خودتان، نشکنید این قدرت را، گرچه شماها نمی توانید، لکن نباید یک همچو کاری در ایران بشود من نمی خواهم دل شما را بشکنم، لکن شما دل ملّت ما را نشکنید، شما دل مسولین ما را نشکنید، شما هی تندرو و کندرو درست نکیند، دودستگی ایجاد نکنید، این خلاف اسلام است، خلاف دیانت است، خلاف انصاف است،(116)


عمده این است که ما توجه داشته باشیم به این که حفظ کنیم ایمان خودمان را و وحدت خودمان را. اگر این راه حفظ شد هیچ، از هیچی دیگر ترس ندارد موشک بیاید، چه می دانم هر کی می خواهد بیاید و آمریکا بیاید، شوروی بیاید، هر کی می خواهد بیاید، البته این نکته از ذهن مردم ما خارج نمی شود که وقتی ببینند (117)


که آن هایی که کمک می کنند به صدام برای این شرارت هایش، این از ذهن مردم خارج نمی شود، توجه بهش دارند و آن هایی که می خواهند منافع خودشان محفوظ بشود، باید توجه به این داشته باشند که منافعشان محفوظ اگر بخواهد باشد، باید یک جوری عمل بکنند که این طورها نباشد و الامحفوظ نخواهد ماند . آن کسی که کمک می کند یا کمک مادی می کند یا کمک نظامی می کند، آن ها هم خیال می کنند که ما از کمک های نظامی آن ها، کمک های آن ها می ترسیم نه، ترسی در کار نیست. برای این که یک ملتی است که شهادت طلب است، حالاشهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد یا با هر چه باشد شهادت طلب است این ملت. از این نمی ترسد، اما فراموش هم نمی کند که کی ها به این ها به این ها دارند خدمت می کنند، کی امر می کند بهشان که این کارها را بکنید، انگیزه آن ها چی هست، آن هایی هم که این ها وادار می کنند، کی اند و کی به این ها کمک می کند، کی موشک می دهد، کی چی می کند، این از ذهن مردم ما بیرون نمی رود و باید لذا توجه داشته باشند آن هایی که این کار را می کنند و من از خدای تبارک و تعالی مسلت می کنم که همه ما را در ایمان به خودش مستقر قرار بدهد و همه مسلمین را حفظ کند و از شر کفار همه مسلمان ها، همه مستضعفان جهان محفوظ باشند. والسلام علیکم و رحمه اللّه (118)


هر مسولی و هر متعهد به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند، که در غیر این صورت احتمال پاشیدگی نظام جمهوری است لذا اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست، چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه ای دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگی و همکاری مورد بحث نیست. این جانب گاهی به موضعگیری های وزرا و نمایندگان در خارج از محدوده وظایفشان برخورد می کنم که متعجب می شوم: از باب مسایل سیاست خارجی کشور بر عهده وزیر امور خارجه است اگر آقایان اعتراضی دارند باید برادرانه در هیات دولت مطرح کنند. اگر به اعتراض جواب قانع کننده ای داده شد، که چه بهتر و الاوزیر امور خارجه است که در چهارچوب سیاست ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس، تصمیم گیرنده است. این شیوه پسندیده ای نیست که هر وزیر و یا نماینده ای هر چه دلش خواست در مجامع عمومی بگوید. آقایان وزرا! من به شما و به نمایندگان محترم نصیحت می کنم که سیاست های یکدیگر را تضعیف و یا تخریب نکنید، که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپای اسلامی صدمه ببیند، نتایجی که دنیای استکبار از این برخوردها می گیرد، بسیار شکننده است. کاری نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسلامی ایران با این اختلاف سلیقه ها و با این ابراز اختلاف ها هیچ گاه راه ثبات را نخواهد پیمود. خداوند به تمامی شما توفیق خدمت به بندگان خوب خود را... ارزانی دهد. والسلام روح اللّه الموسوی الخمینی(119)

...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور جلد 1 صفحه 248 تاریخ 13/8/56
2) صحیفه نور جلد 2 صفحه 13 تاریخ 2/11/56
3) صحیفه نور جلد 2 صفحه 93 تاریخ 1/6/57
4) صحیفه نور جلد 2 صفحه 171 تاریخ 25/7/57
5) صحیفه نور جلد 3 صفحه 2 تاریخ 14/8/57
6) صحیفه نور جلد 4 صفحه 91 تاریخ 3/10/57
7) صحیفه نور جلد 4 صفحه 93 تاریخ 10/3/57
8) 1 صحیفه نور جلد 4 صفحه 94 تاریخ 3/10/57
9) صحیفه نور جلد 4 صفحه 248 تاریخ 1/11/57
10) صحیفه نور جلد 4 صفحه 253 تاریخ 1/11/57
11) صحیفه نور جلد 5 صفحه 22 تاریخ 14/11/57
12) صحیفه نور جلد 5 صفحه 24 تاریخ 14/11/57
13) صحیفه نور جلد 5 صفحه 36 تاریخ 17/11/57
14) صحیفه نور جلد 5 صفحه 38 تاریخ 17/11/57
15) صحیفه نور جلد 5 صفحه 53 تاریخ 17/11/57
16) صحیفه نور جلد 5 صفحه 89 تاریخ 27/11/57
17) صحیفه نور جلد 5 صفحه 92 تاریخ 29/11/57
18) صحیفه نور جلد 5 صفحه 98 تاریخ 30/11/57
19) صحیفه نور جلد 5 صفحه 110 تاریخ 30/11/57
20) صحیفه نور جلد 5 صفحه 210 تاریخ 30/11/57
21) صحیفه نور جلد 5 صفحه 120 تاریخ 9/12/57
22) صحیفه نور جلد 5 صفحه 141 تاریخ 14/12/57
23) صحیفه نور جلد 5 صفحه 167 تاریخ 16/12/57
24) صحیفه نور جلد 5 صفحه 170 تاریخ 16/12/57
25) صحیفه نور جلد 5 صفحه 170 تاریخ 16/12/57
26) صحیفه نور جلد 5 صفحه 173 تاریخ 16/12/57
27) صحیفه نور جلد 5 صفحه 180 تاریخ 17/12/57
28) صحیفه نور جلد 5 صفحه 213 تاریخ 7/1/58
29) صحیفه نور جلد 5 صفحه 242 تاریخ 13/1/58
30) صحیفه نور جلد 5 صفحه 260 تاریخ 17/1/58
31) صحیفه نور جلد 6 صفحه 2 تاریخ 23/1/58
32) صحیفه نور جلد 6 صفحه 61 تاریخ 2/2/58
33) صحیفه نور جلد 6 صفحه 116 تاریخ 15/2/58
34) صحیفه نور جلد 6 صفحه 139 تاریخ 20/2/58
35) صحیفه نور جلد 6 صفحه 198 تاریخ 28/2/58
36) صحیفه نور جلد 6 صفحه 246 تاریخ 2/3/58
37) صحیفه نور جلد 7 صفحه 229 تاریخ 7/4/58
38) صحیفه نور جلد 7 صفحه 245 تاریخ 11/4/58
39) صحیفه نور جلد 7 صفحه 255 تاریخ 12/4/58
40) صحیفه نور جلد 8 صفحه 10 تاریخ 13/4/58
41) صحیفه نور جلد 8 صفحه 20 تاریخ 13/4/58
42) صحیفه نور جلد 8 صفحه 41 تاریخ 15/4/58
43) صحیفه نور جلد 8 صفحه 218 تاریخ 3/5/58
44) صحیفه نور جلد 8 صفحه 221 تاریخ 8/5/58
45) صحیفه نور جلد 8 صفحه 235 تاریخ 25/5/58
46) صحیفه نور جلد 9 صفحه 45 تاریخ 14/6/58
47) صحیفه نور جلد 9 صفحه 226 تاریخ 7/7/58
48) صحیفه نور جلد 11 صفحه 168 تاریخ 11/10/58
49) صحیفه نور جلد 11 صفحه 169 تاریخ 11/10/58
50) صحیفه نور جلد 11 صفحه 181 تاریخ 12/10/58
51) صحیفه نور جلد 11 صفحه 196 تاریخ 14/10/58
52) صحیفه نور جلد11 صفحه 222 تاریخ 17/10/58
53) صحیفه نور جلد 12 صفحه 24 تاریخ 1/1/59
54) صحیفه نور جلد 12 صفحه 29 تاریخ 10/1/59
55) صحیفه نور جلد 12 صفحه 160 تاریخ 15/3/59
56) صحیفه نور جلد 12 صفحه 272 تاریخ 15/5/59
57) صحیفه نور جلد 13 صفحه 197 تاریخ 16/9/59
58) صحیفه نور جلد 13 صفحه 233 تاریخ 6/10/59
59) صحیفه نور جلد 13 صفحه 249 تاریخ 15/10/59
60) صحیفه نور جلد 14 صفحه 37 تاریخ 15/11/59
61) صحیفه نور جلد 14 صفحه 39 تاریخ 15/11/59
62) صحیفه نور جلد 14 صفحه 55 تاریخ 19/11/59
63) صحیفه نور جلد 14 صفحه 010 تاریخ 4/12/59
64) صحیفه نور جلد 14 صفحه 310 تاریخ 7/12/59
65) صحیفه نور جلد 14 صفحه 410 تاریخ 7/12/59
66) صحیفه نور جلد 14 صفحه 510 تاریخ 7/12/59
67) صحیفه نور جلد 14 صفحه 132 تاریخ 25/12/59
68) صحیفه نور جلد 14 صفحه 157 تاریخ 12/1/60
69) صحیفه نور جلد 14 صفحه 158 تاریخ 12/1/60
70) صحیفه نور جلد 14 صفحه 241 تاریخ 6/3/60
71) صحیفه نور جلد 14 صفحه 242 تاریخ 6/3/60
72) صحیفه نور جلد 14 صفحه 243 تاریخ 6/3/60
73) صحیفه نور جلد 14 صفحه 244 تاریخ 6/3/60
74) صحیفه نور جلد 14 صفحه 245 تاریخ 6/3/60
75) صحیفه نور جلد 14 صفحه 246 تاریخ 6/3/60
76) صحیفه نور جلد 15 صفحه 24 تاریخ 28/3/60
77) صحیفه نور جلد 15 صفحه 124 تاریخ 15/6/60
78) صحیفه نور جلد 15 صفحه 222 تاریخ 26/8/60 اگر
79) صحیفه نور جلد 15 صفحه 223 تاریخ 26/8/60
80) صحیفه نور جلد 15 صفحه 224 تاریخ 26/8/60
81) صحیفه نور جلد 15 صفحه 244 تاریخ 11/9/60
82) صحیفه نور جلد 15 صفحه 271 تاریخ 10/7/60
83) صحیفه نور جلد 15 صفحه 272 تاریخ 10/7/60
84) صحیفه نور جلد 15 صفحه 277 تاریخ 10/20/60
85) صحیفه نور جلد 15 صفحه 278 تاریخ 10/20/60
86) صحیفه نور جلد 15 صفحه 279 تاریخ 10/20/60
87) صحیفه نور جلد 15 صفحه 280 تاریخ 10/20/60
88) صحیفه نور جلد 16 صفحه 4 تاریخ 23/10/60
89) صحیفه نور جلد 16 صفحه 5 تاریخ 23/10/60
90) صحیفه نور جلد 16 صفحه 36 تاریخ 21/11/60
91) صحیفه نور جلد 16 صفحه 37 تاریخ 21/11/60
92) صحیفه نور جلد 16 صفحه 38 تاریخ 21/11/60 خودتان برسید
93) صحیفه نور جلد 16 صفحه 156 تاریخ 4/3/61
94) صحیفه نور جلد 16 صفحه 173 تاریخ 13/3/61
95) صحیفه نور جلد 16 صفحه 174 تاریخ 13/3/61
96) صحیفه نور جلد 17 صفحه 60 تاریخ 25/7/61
97) صحیفه نور جلد 17 صفحه 61 تاریخ 25/7/61
98) صحیفه نور جلد 17 صفحه 83 تاریخ 3/9/61
99) صحیفه نور جلد 17 صفحه 620 تاریخ 22/11/61
100) صحیفه نور جلد 17 صفحه 222 تاریخ 1/1/62
101) صحیفه نور جلد 17 صفحه 223 تاریخ 1/1/62
102) صحیفه نور جلد 17 صفحه 253 تاریخ 21/2/62
103) صحیفه نور جلد 18 صفحه 76 تاریخ 1/6/62
104) صحیفه نور جلد 18 صفحه 114 تاریخ 29/6/62
105) صحیفه نور جلد 18 صفحه 238 تاریخ 22/11/62
106) صحیفه نور جلد 18 صفحه 239 تاریخ 22/11/62
107) صحیفه نور جلد 18 صفحه 286 تاریخ 30/2/63
108) صحیفه نور جلد 19 صفحه 9 تاریخ 7/3/63
109) صحیفه نور جلد 19 صفحه 10 تاریخ 7/3/63
110) صحیفه نور جلد 19 صفحه 110 تاریخ 22/11/63
111) صحیفه نور جلد 19 صفحه 220 تاریخ 25/5/64
112) صحیفه نور جلد 19 صفحه 320 تاریخ 25/5/64
113) صحیفه نور جلد 20 صفحه 11 تاریخ 28/4/65
114) صحیفه نور جلد 20 صفحه 12 تاریخ 28/4/65
115) صحیفه نور جلد 20 صفحه 13 تاریخ 28/4/65
116) صحیفه نور جلد 20 صفحه 51 تاریخ 29/8/65
117) صحیفه نور جلد 20 صفحه 186 تاریخ 11/12/66
118) صحیفه نور جلد 20 صفحه 187 تاریخ 11/12/66
119) صحیفه نور جلد 20 صفحه 220 تاریخ 23/3/67