فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

من با قدرت ملّت دلاور، مقابل ضدانقلاب که تص

میم گرفته است بعضی افراد را بهانه قرار داده و علی ه شما هر روز دست به اغتشاش بزند خواهم ایستاد. شما ارتشیان و پاسداران، بسیج، ژاندارمری و شهربانی و تمامی نیروهای مردمی مسلح و تمامی مردمی که جانتان را برای اسلام و ایران فدا می کنید، بهوش باشید که اسلام را معیار حرکت های خود قرار دهید. امروز منافقین و جبهه ملی و حزب دموکرات و تمامی ضد انقلابیون دست در دست یکدیگر گذاشته اند تاشما و انقلاب پاک ملّت را نابود کنند. مگر نمی بینید که هر روز در گوشه ای جمع می شوند و دست به خرابکاری می زنند؟ مگر نبود که اگر حضور شما نبود، آبروی انقلاب شما را در جهان ریخته بودند؟ مگر اعلامیه های اتحادیه کمونیست های ایران را ندیده اید که به بهانه پشتیبانی از یک نفر، به تمام مقدسات شما توهین کرده اند؟ شما مردم عزیز هوشیار باشید و آرامش خودتان را حفظ کنید و به انتظار حکم خدا باشید، سعی کنید اخلاق اسلامی را همیشه در مد نظر داشته باشید واز شعارهای زننده پرهیز کنید و با حضور دائمی خود، کید هرج و مرج طلبان را خنثی کنید و بدانید که گناهی بزرگتر از این نیست که خدای ناکرده در مقابل ضد خدا و ضد مردم ساکت باشید و پاداشی بالاتر از حضورتان در مقابل ضد انقلاب نمی باشد. آرامش را حفظ نمائید و درحفظ وحدت و اخوت اسلامی کوشش نمائید. از نفس گرم ولی اللّه اعظم ( عج) می خواهم که از خداوند متعال تقاضا فرماید که همه ما و همه مقامات و تمام ملّت شریف را توفیق به عمل به اسلام و قوانین اسلامی عطا فرماید و تعجیل در ظهور بقیه اللّه روحی فداه نماید. درود وسلام بر شهدا و خانواده محترم و شریف و مقاوم آنها. سلام بر معلولین عزیز و مقاوم اسلامی. والسلام علی من تبع الهدی روح اللّه الموسوی الخمینی(76)

جنایتکاران سودجو که از اختلاف ملّت ها و دو

لت ها به سود خودشان بهره برداری می کنند، با دست عمّال از خدا بی خبر خود به اختلافات دامن می زنند وهر گاه که شالوده وحدت بین مسلمانان ریخته می شود،با تمام نیرو به مخالفت برمی خیزند و بذر خلاف می افشانند. امروز تمام دولت ها و بسیاری از ملّت های مسلمان می دانند که ملّت ایران پس از صدها سال گرفتاری به دست شاهان ستم پیشه و ستمکاران حرفه ای که اسلام عزیز را وسیله غارتگری و چپاول برای خود و قدرتهای بزرگ واخیرا امریکای جنایتکار قرار داده بودند و قرآن کریم و اسلام بزرگ را در معرض خطر می دیدند، بپا خاستند و با انقلاب کبیر خود، دولت اسلام را جایگزین رژیم غیر اسلامی و غیر قانونی شاهنشاهی نمودند ودست ابرقدرت ها وخصوصا امریکای جهانخوار را از سلطه بر اموال و انفس خود قطع نمودند و امید آن است که دیگر برادران مسلمان گرفتار در چنگال خونخواران و ستمکاران، از این انقلاب اسلامی بهره برداری کنند و دولت های اسلامی با پشتیبانی ملّت های خود به انقلاب بزرگ ایران بپیوندند. امروز دست جنایتکار آمریکا و دیگر قدرت های چپاولگر از آستین بعضی عمّال سرسپرده و از خدا بی خبرشان بیرون آمده و از داخل و خارج با اسلحه و قلم های بدتر و جنایت بارتر از سلاح های گرم به این ملّت مظلوم حمله ور شده و در صدد شکست انقلاب اسلامی و شکست اسلام عزیز بر آمده اند و از هیچ تهمت و افترا به ملتی که جز به احکام اسلام و قرآن کریم فکر نمی کنند ، خودداری نمی کنند و با بهانه های بسیار موهوم، به سرکوبی این انقلاب اسلامی بپا خاسته اند. آنان که از اسلحه گرم برخوردارند همچون صدام، با اسلحه و آنان که سلاحگرم ندارند، باقلم های زهرآگین که از سلاح گرم جنایت بارتر است ملّت مظلوم ما را زیر ضربات خود قرار داده اند. طرح اختلاف بین مذاهب اسلامی از جنایاتی است که بدست قدرتمندان که از اختلاف بین مسلمانان سود می برند و عمّال از خدا بی خبر آنان از آن جمله وعاظ السلاطین که از سلاطین جور، سیاه روی ترند، ریخته شده و هر روز بر آن دامن می زنند و گریبان چاک می کنند ودر هر مقطع به امید آنکه اساس وحدت بین مسلمین را از پای ه ویران نمایند، طرحی برای ایجاد اختلاف عرضه می دارند(77)

روحانیون نبودند، ما الان از اسلام اطلاعی ندا

شتیم. این __ مجاهدت روحانیون هست که از خود شما هستند آن ها هم مجاهدت آن هاست که برای ما اسلام را تاکنون نگه داشته است ودر هر مساله و گرفتاری که برای اسلام پیش می آمده باز پیشقدم همین ها بودند و همین ها بودند که قیام می کردند، حالایا موفق می شدند یا سرکوب می شدند. در همین مدتی که من اطلاع دارم و من شاهد بودم قیام های مختلفی بر ضد رضاخان __ و محمد رضا شد و این قیام ها همه از مبداش روحانیون بودند، از آنجا شروع می شد لکن چون ملّت باز درست مجتمع باهم نشده بودند موفق نمی شدند یا کم موفق می شدند. اگر شما، اگر ملّت ما این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند لکن دوباره بواسطه این که ملّت مجتمع نبود و با روحانیت آنطور سازش، اطاعت محکم نداشت، مشروطه را آن ها بپا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غلیظ تر با اسم مشروطه، یک اسم بی مسمائی بود و گفته می شد که ما مجلس داریم و مشروطه داریم و مشروطه خواه هستیم لکن استبداد به تمام معنای خودش، به تمام کلمه خودش بر ما حکومت می کرد، چه در زمان قاجار که من یادم است و چه بعد از او زمان رضا خان که بدترین زمانها براین ملّت گذشت و چه زمان محمد رضا، اگر چنانچه شما توجه به این نکنید که روحانیت را این ها می خواهند از صحنه بیرون کنند و در پیش ملّت روحانیت را بد نمایش بدهند. همین امروز صبح که اینجا من قبل از این که بیایم خدمت شماها یکی از علمای اصفهان آمد شکایت زیاد از این که با روحانیون رفتار بد می شود، چه آن مطلب درست به عرض ایشان رسیده بود یا نادرست، من کلی مطلب را می گویم که جریانی است که روحانیت را کنار بگذارند. شما دیدید که در زمان قبل از این جمهوری های اخیر، اوایل امر یک جریانی بود که این روحانیت ها، روحانیون شاخص را پیش ملّت رسوا کنند با دروغ و حیله، آقای بهشتی رحمه اللّه علی ه که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود، به درد می خورد، فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود، مدبر بود، دیدیدکه در صحنه کشور چه فضاحت ها در آوردند اشرار قیام کردید و برای خدا جوانهایتان را دادید و برای خدا، ومردم را منحرف کردند، مردم یک وقت بیدار شدند که بهشتی ای در کار نبود. من خوف این را دارم که خدای نخواسته ملّت ما یک وقت بیدار بشود که روحانیت کنار رفته است وسلطه اجانب بر این مملکت بازگشته است و آنوقت تاسف ها فایده نداشت. همانطوری که در زمان امام حسین سلام اللّه علیه آنطور درست کرده بودند چهره پسر پیغمبر را که مردم کوفه ای که پدر او را دیده بودند، مجاهدات او را دیده بودند، همین مردم کوفه برای کشتن پسر پیغمبر مسابقه می کردند و مردم کوفه یک وقت متوجه شدند که امام حسین دیگر نبود. من خوف این را دارم که شما ملّت بزرگ ایران که برای خدا قیام کردید و برای خدا جوان هایتان را دادید و برای خدا(78)