فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است

سال اجرای قانون باشد، باید حدود معلوم بشود، آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چی هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می کنم، اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می کنم، آقای نخست وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می کنم مجلس حدودش چقدر است، روی حدودش خودش عمل کند شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چی است، قوه اجرائیه قانون معین شده است، نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم، غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول ندارد نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم، نمی توانی قبول نداشته باشی، مردم رای دادند به این ها، مردم به قانون اساسی شانزده میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی مردمی که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود، نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید من، من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم نه، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد، باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است، همه ما باید بپذیریم من هم ممکن است بابسیاری ازچیزها، من که یک طلبه هستم مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد و چیز شد، خوب ما هم می پذیریم بعد از این که یک چیزی قانونی شد، دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی الارض است و باید با او دادگاه ها عمل مفسد فی الارض بکنند و اگر نه، رای می دهد آرام، با رای آرام هیچ کس مخالف نیست شما می گوئید که نخیر، این که گفتند این ها اشتباه کردند ولی ما در مقام عمل قبول داریم، اما رایمان این است که اینجوری نیست اما در عمل هم ملتزم هستیم، این هیچ مانعی ندارد البته مسائل اگر آن مسائل اسلامی باشد، اگر در رای هم مخالف باشید، باید تو سرتان زد اما اگر یک مسائل سیاسی هست، مسائل چیزی هست می گوئیم این ها اشتباه کردند، بسیار خوب، ممکن است یک میلیون جمعیت هم اشتباه بکنند این اشکال ندارد اما در عین حالی که اعتقادتان این است که این ها اشتباه کرده اند در عین حال باید بپذیرید، چاره ندارید. شما هم که وکیل شدید فرض کنید از تهران یا از جای دیگر، خوب عده کثیری می گویند که این لیاقت نداشته است، این نباید، خوب نبود بشود اما حالا که اکثریت شد، پذیرفته اند این مردم بیچاره همه چیز را قبول دارند، این من و شما هستیم که هر جا برخلاف مصلحت ما باشد اساس را می گوئیم قبول نداریم هر جا، هر کس بر خلاف من است این اصلامسلمان هم نیست و هر که با وفق من است اگر شمر هم باشد، این ابوذر است این یک مطلبی است که در باطن ذات هر کس هست اصلاح کنید خودتان را، در باطن ذات همه هست که آن که با من خوب است، خوب است و آن که با من بد است، بد نه آن که به حسب حکم خدا خوب است وبه حسب واقع خوب است، نخیر، آنی که بامن خوب است آن میزان است، آن قانون میزان است که برای من باشد و آن مجلس میزان است که برای من باشد و آن ارتش میزان است که برای (73)

من باشد، آن که برای من نباشد آن فاسد است

این یک چیزی است که در قلب همه هست، اختصاص به یکی و دو تا ندارد، هر کسی هر چیزی را برای خودش می خواهد. همه مردم هر چیزی را برای خودشان می خواهند، الاآن هائی که بالاتر از این طبقات هستند وقتی این طور شد، البته هر کس این طور است، اما در مقام تدبیر امور یک مملکت و در مقام اداره یک مملکت باید همه شماها و همه کسانی که دست اندرکار هستند و همه ملّت بپذیرند آن چیزی را که قوانین، قانون اساسی پذیرفته است، بپذیرند آن چیزی را که مجلس به آن رای می دهد و شورای نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع می داند، باید بپذیرند این ها را. اگر می خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را نگوئید هی قانون و خودتان خلاف قانون بکنید، بپذیرید قانون را، همه تان روی مرز قانون عمل بکنید و اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی آید. همه اختلافات این است که یک کسی اینجا فرشش را انداخته، یکی هم اینجا فرشش را، اگر این روی فرش خودش بنشیند و آن هم روی فرش خودش بنشیند، دعوا ندارند. اما اگر این پایش را دراز کرد روی او، او پایش را کنار می زند و او هم می خواهد پایش را دراز کند اینجا، دعوا اینجا پیدا می شود دعواهای ما دعوائی نیست که برای خدا باشد این را از گوشتان همه بیرون کنید، همه تان عجیب هستید، همه ما از گوشمان بیرون کنیم که دعوای ما برای خداست، ما برای مصالح اسلام دعوا می کنیم؟ خیر، مساله این حرف ها نیست، من را نمی شود بازی داد، دعوای خود من و شما و همه کسانی که دعوا می کنند همه برای خودشان است. همه می گویند پیش بده برای ما، همه می خواهند تمام این قدرت چی چی، آخر من نمی فهمم چه قدرتی الان در کار هست خوب محمد رضا اگر دنبال این مسائل می رفت، مطلبی بود برای این که یک قدرتی بود، قدرت شیطانی بود، کسی حق نداشت یک کلمه بگوید، اما امروز که بقال سر محله می آید و می گوید که آقای نخست، برادر نخست وزیر اینجا این کار درست نیست، برادر رئیس جمهور این کار درست نیست، این دیگر قدرتی نیست، یک برادری است، یک دسته برادرند، یک دسته شان شانس شان آورده است آنجا نشسته اند، یک دسته بیچاره هم برای این ها سینه می زنند، قدرت نیست که ما حالابرای یک قدرتی بیائیم. این ها تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرده است و این تلبیسات ابلیسی را اگر چنانچه مسامحه کنید، شما را به جهنم می فرستد، در همین دنیا هم به تباهی می کشد در همین دنیا ایستاده است این تلبیس نفسانی و این شیطان نفس ایستاده است، تا آنجائی که همه چیز دنیا را به باد فنا بدهد هیتلر حاضر بود تمام بشر از بین برود و خودش در آن قدرت بین همان آلمان باقی باشد، آن نژاد بالاتر و این چیزی که در مغز هیتلر است در مغز همه شما هست خودتان غفلت کردید، در مغز همه این مطلب هست که هم بروند، و من تا نروید سراغ این که یک انصافی در کار باشد، یک توجهی به خدا در کار باشد، یک حسابی در کار باشد که خودتان از خودتان حساب بکشید که من امروز می خواهم چه بکنم، می خواهم همه مملکت ایران را به هم بزنم برای این که من باشم و هیچ کس نباشد، نه، همه باشید و همه هم حفظ کنید مملکت را، همه باشید و همه روی قانون عمل بکنید، قانون اساسی را باز کنید و هر کس مرز و حد خودش را تعیین کند به ملّت هم بگویند به اینکه(74)


بابا ما، قانون اساسی ما برای دولت این را وظیفه کرده است، برای رئیس جمهور این را، برای مجلس این را، برای فرض کنید فلان نفر، برای ارتش این را، برای همه وظیفه معین کرده است، به مردم بگویند وظیفه ما را قانون اساسی که شما رای دادید برایش، وظیفه ما این است در لفظ فقط نباشد و در واقع خلاف، واقعا سر فرود بیاورید به قانون و واقعا سر فرود بیاورید به اسلام لفظ را همه می گویند، شاید شیطان را هم ازش بپرسند می گوید من انقلابی هستم. ج امروز همه انقلابی هستند، امروز همه دلسوز برای ملّت هستند امروز دعوای این که ما همه، ما همه در جنگ هم رفته ایم، و شما دیدید که یک دسته نوشته اند که ما از اول در جنگ چه بودیم، خوب گفته اند، خوب، من هم می توانم بگویم من در صف اول جنگ دارم جنگ می کنم ولی اینجا افتادم همین طور باید به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان، این مردمی که شماها را روی کار آورده اند، این مردم کوچه و محله - عرض می کنم- زاغه هائی که شماها را روی مسند نشانده اند ملاحظه آنها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود از آن روز بترسید که ممکن است یکی از ایام اللّه ، خدای نخواسته باز پیدا بشود و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم ب22 بهمن قضیه این است که فاتحه همه ما را می خوانند، من از خدای تبارک و تعالی امید این را دارم که به ما عنایت بفرماید و ما را هدایت کند به یک راهی که مرضی اوست و قلم های ما را هدایت کند به یک نوشته هائی که مورد رضای اوست. و زبان های ما را جاری کند بر یک چیزهائی که مورد رضای اوست والسلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته(75)

من با قدرت ملّت دلاور، مقابل ضدانقلاب که تص

میم گرفته است بعضی افراد را بهانه قرار داده و علی ه شما هر روز دست به اغتشاش بزند خواهم ایستاد. شما ارتشیان و پاسداران، بسیج، ژاندارمری و شهربانی و تمامی نیروهای مردمی مسلح و تمامی مردمی که جانتان را برای اسلام و ایران فدا می کنید، بهوش باشید که اسلام را معیار حرکت های خود قرار دهید. امروز منافقین و جبهه ملی و حزب دموکرات و تمامی ضد انقلابیون دست در دست یکدیگر گذاشته اند تاشما و انقلاب پاک ملّت را نابود کنند. مگر نمی بینید که هر روز در گوشه ای جمع می شوند و دست به خرابکاری می زنند؟ مگر نبود که اگر حضور شما نبود، آبروی انقلاب شما را در جهان ریخته بودند؟ مگر اعلامیه های اتحادیه کمونیست های ایران را ندیده اید که به بهانه پشتیبانی از یک نفر، به تمام مقدسات شما توهین کرده اند؟ شما مردم عزیز هوشیار باشید و آرامش خودتان را حفظ کنید و به انتظار حکم خدا باشید، سعی کنید اخلاق اسلامی را همیشه در مد نظر داشته باشید واز شعارهای زننده پرهیز کنید و با حضور دائمی خود، کید هرج و مرج طلبان را خنثی کنید و بدانید که گناهی بزرگتر از این نیست که خدای ناکرده در مقابل ضد خدا و ضد مردم ساکت باشید و پاداشی بالاتر از حضورتان در مقابل ضد انقلاب نمی باشد. آرامش را حفظ نمائید و درحفظ وحدت و اخوت اسلامی کوشش نمائید. از نفس گرم ولی اللّه اعظم ( عج) می خواهم که از خداوند متعال تقاضا فرماید که همه ما و همه مقامات و تمام ملّت شریف را توفیق به عمل به اسلام و قوانین اسلامی عطا فرماید و تعجیل در ظهور بقیه اللّه روحی فداه نماید. درود وسلام بر شهدا و خانواده محترم و شریف و مقاوم آنها. سلام بر معلولین عزیز و مقاوم اسلامی. والسلام علی من تبع الهدی روح اللّه الموسوی الخمینی(76)