فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

توجه بکنیم به وحدت کلمه و آن وحدت کلمه، « اللّه » است، در «اللّه » مجتمع بشویم. اگر انسان ها در کلمه مبارکه « اللّه » مجتمع شدند و همه بت ها را شکستند، به همه مقصدهای عالی می رسند، چه مقاصدی که در این دنیا هست برای بشر و اجتماعات بشر و چه مقاصدی که مقاصد بالاتر است و در عالم دیگرهست

کوشش کنید که اجتماعاتی که می کنید و سمینارهائی که درست می کنید معنویت در آن باشد، در همه جا توجه به تربیت انبیا داشته باشید. شما در قرآن کریم در اول سوره قرآن کریم می خوانید که « اَلْحَمْدُللّه رَبِّ العالَمینْ » کلمه ربوبیت را و مبداء تربیت را در اول قرآن طرح می کند و ما را مکلف فرموده اند که در هر شبانه روز چندین مرتبه این را در رکعات نماز بخوانیم و توجه داشته باشیم به این که مساله تربیت و ربوبیت که درجه اعلای آن مخصوص به خدای تبارک و تعالی است و دنبال آن منعکس می شود در انبیاء عظام و به وسیله آنها به سایر انسان ها، این در آن پایه از اهمیت بوده است که دنبال « للّه » ، « رَبِّ العالَمین » مربّی عالمین آمده است و باز در همین سوره می خوانید که غایت تربیت، حرکت در صراط مستقیم و منتهی الیه این صراط مستقیم، کمال مطلق است، اللّه است. دعوت شده است که ما تحت تربیت انبیا برویم و تحت تربیت بزرگان از اولیا واقع بشویم تا آنها ما را هدایت کنند به راه مستقیم و هر روز چندین مرتبه از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما را هدایت کند به صراط مستقیم، نه راه چپ و نه راه راست. « غیرالمغضوب علیهم و لا الضالین » ما باید توجه به این معنا داشته باشیم که موجودی هستیم که اگر خود رو بار بیائیم بدترین موجودات و منحط ترین موجودات هستیم و اگر چنانچه تحت تربیت واقع بشویم و صراط مستقیم را طی بکنیم، می رسیم به آنجا که نمی توانیم فکرش را بکنیم، آنجائی که بحر عظمت است، بحر کبریایی است. این سمینارها باید دنبالش تفکر باشد، دنبالش تدبر باشد، دنبالش این باشد که توجه بکنیم به وحدت کلمه و آن وحدت کلمه، « اللّه » است، در« اللّه » مجتمع بشویم. اگر انسانها در کلمه مبارکه« اللّه » مجتمع شدند و همه بت ها را شکستند، به همه مقصدهای عالی می رسند، چه مقاصدی که در این دنیا هست برای بشر و اجتماعات بشر و چه مقاصدی که مقاصد بالاتر است و در عالم دیگر هست. ما تجربه کردیم در این دو سه سال که آنوقت که توجه به خدای تبارک و تعالی مجتمعا نداشته ایم و لو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام بدهیم زیر بار ظلم ها و ستم ها و فشارها بودیم و(64)

آنچه ما را با دست تهی پیروز کرد، این اجتماع ابدان و اجتماع ارواح و وحدت کلمه و وحدت مقصد بود. و همین مردم در بیست سال پیش از این، همین ها بودند و لکن مورد تعدی اجانب و مورد تعدی آنهائی که نوکرهای اجانب بودند، بودند و کاری نمی توانستند بکنند

خدای تبارک و تعالی عنایت فرمود و ما و شما و همه ملت، هم در ابدان مجتمع شدیم و هم در ارواح، هم اجتماعا از زن و مرد و بزرگ و کوچک به خیابان ها ریختند، ملّت ما و هم مقصد یکی بود و فریاد همه « اللّه اکبر » بود و فریاد همه این بود که مرگ بر اشخاصی که ستمگرند و اشخاصی که چپاولگرند و ما اسلام را می خواهیم، جمهوری اسلامی را می خواهیم که جمهوری اسلامی در آن، هم آزادی هست و هم استقلال. ما باید از این اجتماعی که در ایران حاصل شد و این تحول بزرگی که حاصل شد این را سرمشق خودمان قرار بدهیم و از یاد نبریم. توجه داشته باشیم که آنچه ما را پیروز کرد، آنچه ما را با دست تهی پیروز کرد، این اجتماع ابدان و اجتماع ارواح و وحدت کلمه و وحدت مقصد بود. و همین مردم در بیست سال پیش از این، همین ها بودند و لکن مورد تعدی اجانب و مورد تعدی آنهائی که نوکرهای اجانب بودند، بودند و کاری نمی توانستند بکنند، همین ها بودند که به عنایت خدای تبارک و تعالی متحول شدند به یک موجود آسیب ناپذیر با وحدت همه جانبه در روح و در جسم همین ها بودند که از آن حالت به حالت دیگر متحول شدند و پیروزی را با این حال به دست آوردند آن هم پیروزی که معجزه آسا بود، پیروزی که احتمالش را داده نمی شد که بتوانند در این مدت کم با این زحمت هائی که در مقابل آن چیزی که به دست آورده اند، باز ناچیز شما بجا آوردید، آن چیزی را که در دنیا اسمش باید معجزه باشد. بنابراین ما همه باید توجه کنیم و همین تابلو بزرگی که سرتاسر ایران هست و منعکس است در آن « اللّه اکبر » و « آزادی و استقلال و جمهوری اسلام »، همان در نظر ما باشد و سرمشق ما باشد و تا آخر و در نسل های آتیه ایضا منتقل بشود همین مطالب از شما به نسل های آتیه تا انشاء اللّه در هیچ وقت از تاریخ نتوانند دیگر بر ما سلطه پیدا بکنند و این مطلب در شما مهم است و در کسانی که دولتمردان هستند مهم است بیشتر، اهمیتش بیشتر است آن ها باید توجه داشته باشند که سند پیروزی ما همین وحدت کلمه و همین توحید کلمه بوده است و آن ها باید بدانند که رسیدن هر یک از آنها به هر مقامی برای خاطر همین ملتی است که بپا خاستند و وحدت کلمه را ایجاد کردند و با هم یک کلمه گفتند و آن « آزادی، استقلال، جمهوری اسلام » و همه همین مقصد را داشتند. در آنوقت اشخاص خودشان منسی بودند، هیچ یک به فکر خودشان نبوده اند، همه آنها به فکرم قصد بوده اند. اگر چنانچه در طول روز نهار هم گیرشان نمی آمد توجه نداشتند، اصلا گرسنگی را نمی توانستند بفهمند و بی لباسی را نمی فهمیدند، شاید بسیاری از آنها کفش هایشان، کلاههایشان و این ها از بین می رفت یا بچه هایشان گم می شد هیچ توجه به(65)
این معنا نداشتند. از خود فانی شدن و در مقصد باقی ماندن، همین معناست، همین بود که در ایران شد و شما از خود هجرت کردید و به خدا پیوستید و خود را فراموش کردید و این فراموشی از خود، این مقدمه برای کمال انسان است. باید همه بدانند و دولتمردان بیشتر بدانند که تا در خود فرو می روند انسان نیستند، وقتی که خود را فراموش کردند و در مقصد عالی انسانی فرو رفتند، انسان بزرگند و همه موجودات این طور هستند و همه انسان ها این طور هستند و این غایت خلقت است و غایت مقصد انبیا هست (66)

خداوند شما را و همه بانوان را و همه مردان

را هدایت کند که به همین راه مستقیمی که شماها می روید آنها هم بروند و همان راه صحیحی که بدون غل و غش و بدون هوای نفس شماها دنبال کردید قشرهایی که در ایران هستند، همه همان راه را بروند، و شما و همه ملّت توجه کنید که این صحبت هائی که می شود و اشتباهاتی که گاهی از دولتمردان می شود این ها آنقدر چیزی نیست که به جمهوری اسلامی ما لطمه وارد کند و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که زوردتر بین قشرهائی که اختلاف بینشان هست چه در بالا و چه در توده های جمعیت این اختلافات از بین برود و همه با هم دنبال این باشند که این کشور را به راه مستقیم هدایت کنند و این کشور را آباد کنند و اخلاق اسلامی انسانی را در تمام قشرها توسعه بدهند. من سفارشم به تمام قشرهای ملّت از بانوان گرفته تا جوانان و مردان این است که شما راجع به این مسائلی که در ایران طرح می شود فکر نکنید که باید حتما شما هم اختلاف با هم پیدا بکنید. اختلافات رده بالارفع می شود انشاء اللّه و شماها هم دامن به اختلاف نزنید، دامن زدن شما به اختلافات باعث می شود که رده های بالا هم اختلافاتشان را نتوانند حل کنند. و اما اگر چنانچه تودهای مردم با هم باشند و گوش به مسائلی که در رده های بالا طرح می شود ندهند و خودشان توجه کنند که با وحدت کلمه می توانند این جامعه را به سعادت خودش برسانند و اختلاف کلمه شاید خدای نخواسته موجب این بشود که عنایت خاص خدا که به شما سایه افکنده بود یک وقت خدای نخواسته برداشته بشود و کشور شما آن شود که در سال های طولانی مبتلای به آن بودید. اگر چنانچه اختلافاتی بین طبقات افراد باشد و این اختلافات موجب شود که خدای نخواسته در جنگ مغلوب شویم یا خدای نخواسته طول بکشد حل این مشکل، این گناهش به گردن آن هائی است که دامن به اختلافات می زنند و تشنج در کوچه و بازار ایجاد می کنند. مسلمین، مومنین معتقدین به خدای تبارک و تعالی مجال ندهند به این قشرهائی که در بین مردم هستند و از تفاله های رژیم سابقند و همین طور از اشخاصی که در بین اینها هستند از فاسد و مفسد، اگر چنانچه به اینها گوش بدهند، اینها می خواهند شما را به دامن غرب یا به دامن شرق بکشانند بیدار باشید که اختلافات را خودتان رفع بکنید. و اگر اختلافی هست، آنها را موعظه کنید که دست از اختلافات بردارند و من از خدای تبارک و تعالی سعادت ملّت های اسلامی و سعادت شما بانوان و همه بانوان اسلام و سعادت همه قشرهای ملّت را می خواهم و از خدای تبارک و تعالی پیروزی لشکر اسلام و قوای مسلحه اسلام را بر قوای کفر مسلت می کنم. خداوند شما ها را سعادتمند کند و در خدمت به همنوعان خودتان توفیق دهد. والسلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته(67)