فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

روشنفکرهایی که عامل ابرقدرتها نیستند لکن اعمالی می کنند، صحبت هائی می کنند که در نتیجه، همان نتیجه اعمال آن ها را می دهد، بیدار بشوند

روشنفکرهایی که عامل ابرقدرت ها نیستند لکن اعمالی می کنند، صحبت هائی می کنند که در نتیجه، همان نتیجه اعمال آن ها را می دهد، بیدار بشوند، توجه بکنند به این که یک مملکت اسلامی است ، یک مملکتی است که مال خودتان شده است، مستقل است، وابسته به هیچ جا نیست، کاری نکنید که این وابستگی که گسسته شده است دوباره پیوسته بشود. دعوت به اسلام بکنید ، دعوت به صلاح بکنید، دعوت به تجهیزات سلاحی بکنید، دعوت به فرهنگ اسلامی بکنید. این فرهنگ های غربی را بیش از پنجاه سال است که شما دیدید و هر چه به سر این ملّت آمد از این فرهنگ غربی آمد، هر انحرافی که برای جوان های عزیز ما پیدا شد به واسطه این فرهنگ غربی بود. روشنفکرها توجه کنند به این که مهلت بدهند یک چند سالی هم فرهنگ اسلامی باشد، تجربه کنند ببینند که با فرهنگ اسلام چه خواهد شد. باز تاکید می کنم که در جبهه ها پیروزی شما در گرو وحدت شماست و در گرو ایمان شماست. ایمان داشته باشید، قوی کنید ایمان خودتان را و با همه قوای مسلحه همراه باشید، مقصد یک مقصد است و آن شکست ابرقدرت هاست.(57)

قدرت های بزرگ توجه دارند به این که این ملّت در سایه وحدت و اتفاق و توجه به خدای تبارک و تعالی پیروز شدند و منافع آن ها را به خطر انداختند و آنها از پای نخواهند نشست و هر روز یک راهی درست می کنند برای اختلاف و برای این که وحدت ملّت مارا به هم بزنند

آنچه که من باید در محضر شما دوستان ، عزیزان عرض کنم این است که قدرت های بزرگ توجه دارند به این که این ملّت در سایه وحدت و اتفاق و توجه به خدای تبارک و تعالی پیروز شدند و منافع آنها را به خطر انداختند و آنها از پای نخواهند نشست و هر روز یک راهی درست می کنند برای اختلاف و برای این که وحدت ملّت ما را به هم بزنند و ما باید چشم و گوش خودمان را باز کنیم و هوشیار باشیم که اختلافات را دامن نزنیم. ملّت ما هر قشری که توجه دارند به این که این کشور را اختلاف خواهد آسیب پذیر کرد و هر گروهی که علاقه دارند به اسلام، علاقه دارند به کشور اسلامی، علاقه دارند به ملّت اسلامی ایران، به ملّت ایران باید کوشش کنند که خللی در این وحدت و اتفاق رخ ندهد. اگر خدای نخواسته دشمن های اما موفق بشوند به این که در هر گوشه ای بین ملّت مااختلاف بیندازند، آن ها به آرزوی خودشان می رسند.
... من از همه شما دوستان و از همه ملّت ایران می خواهم که حفظ کنند آرامش خودشان را. اگر فرضا هم کسانی باشند که برای بعضی کارها بخواهند اختلاف بیندازند، شماها با عقل و تدبیر حفظ کنید آرامش را، نگذارید در یک همچو موقعی که ما احتیاج به آرامش داریم خدای نخواسته اختلاف پیدا بشود. شما از مرکزی آمدید که آن مرکز، مرکز حقیقت اسلام است و شما میدانید که حضرت رضا سلام اللّه علیه در آن ابتلاآتی که داشت و در آن مصیبت های معنوی که برایش وارد می شد، بدون این که یک اختلافی ایجاد کند، با آرامش راه خودش را به پیش می برد، مقید بود به این که آرامش ملّت را حفظ کند و شما می دانید که حضرت امیر سلام اللّه علیه ، ابوالائمه، اول شخص اسلام بعد از رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، در طول مدت عمرشان در جهاد بودند و در آن مدتی که اختلافات بین دستجات بود ایشان آرامش را حفظ کردند برای این که اسلام محتاج به آرامش است. ما همه اختلافات خودمان راباید عقلا حل بکنند و نگذارند به سرو صدا و به اختلاف اندازی منتهی بشود فرضا اگر یک کسی بخواهد یک عملی بکند که به واسطه او تحریک عواطف را بکند، تکلیف ما این است که باید در مقابل آنها امروز آرامش را حفظ کنیم و سکوت کنیم. من از خدای تبارک و تعالی سعادت و سلامت همه شما را و همه ملّت ایران را خواستارم. و هدایت آنهائی که در صدد هستند که اختلاف ایجاد کنند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.(58)

اگر این وحدت و یکپارچگی ملّت و آن علاقه ای که ملّت به اسلام داشت، نبود، ما نمی توانستیم که چنین پیروزی به دست بیاوریم

در انقلابی که از خود مردم بوده است و انگیزه اش را هم خود مردم تعیین کرده اند، باید همه گروه هائی که می خواهند در این انقلاب خدمت کنند، همان انگیزه راداشته باشند . انقلاب ایران به واسطه این که انگیزه اش اسلام بوده و از مردمی که علاقه ای به اسلام داشته اند، شروع شده است و با همه علاقه پیروز شده است، باید هر طایفه ای که می خواهند یک کاری بکنند، همان جهت را در نظر بگیرند و همان چیزهائی را که مبداء پیروزی مسلمانان ایران شد، تعقیب کنند. مع الاسف در مطبوعات دیده می شود که آن انگیزه ای که مردم دارند و آن فکری که روی آن فکر غلبه کرده اند و آن طرزی که جامعه، به استثنای بعضی از افراد و یا بعضی از گروه ها، دنبال آن بوده و هستند نیست. من البته وقت ندارم که همه مطبوعات و همه آن چیزهائی که نوشته می شود از قبیل مجله ها، کتاب ها و روزنامه ها را بخوانم، لکن به طور اجمال نگاه می کنم. مطبوعات باید به این ملّت خدمت کند و باید همان راه را پیش بگیرند که ملّت داشته و به واسطه همان پیروز شده است، ولی انسان می بیند که بعضی از مطبوعات این طور نیستند. شما همه می دانید که اگر این وحدت و یکپارچگی ملّت و آن علاقه ای که ملّت به اسلام داشت، نبود، ما نمی توانستیم که چنین پیروزی به دست بیاوریم برای این که ما در آنوقت نه در ارگان های نظامی دستمان بود و نه تعلیمات نظامی داشتیم و نه یک اسلحه قابل ذکر، بلکه هیچ نداشتیم، معذلک آن چیزی که همه حساب ها را در هم کوبید، توجه مردم در سراسر ایران، از بچه کوچک تا پیرمردها ، به یک مطلب بود، آن این که باید رژیم سابق نباشد و جمهوری اسلامی باشد و انوقت اختلاف هم در کا رنبود، آن ها که بعدا، اختلاف کردند آنوقت هم انگیزه اش را داشتند، ولی در مقابل آن، آن موجی که بود، جرات نمی کردند چیزی بگویند. ممکن است که خیلی از آنها می خواستند خودشان را در جمعیت داخل کنند که بعدا بهره برداری نمایند چنانچه می بینید الان همین طور است. چه اشخاصی و چه گرو هائی که در این نهضت و در این کاری که مردم کردند، بسیاریشان دخالت نداشتند، بلکه بعضی از گروه ها هیچ دخالت نداشتند ، لکن خودشان را وارد کردند و دنبال این بودند که چه می شود آیا رژیم سابق غلبه می کند تا خودشان را داخلاو بکنند؟ و یا رژیم بعدی غلبه می کند تاخودشان را در آن داخل نمایند؟ و معنی فرصت طلبی هم همین است که اشخاصی کنار بنشینند و نگاه کنند ببینند چه می شود، هر چه شد آنوقت خودشان را در آن گروهی که پیروز شده است، جا بزنند. البته این گروه ها وقتی دیدند مساله آنطور نیست که هر کسی بیاید و هر کاری دلش می خواهد، بکند و وقتی مواجه شدند با جمعیت هائی که توجه به اسلام داشتند، مشغول شیطنت شدند. بنابراین، مطبوعات باید خدمتی که به آن ها محول شده است و برای کشور ما مطرح هست، آن را انجام دهد تا به اسلام و به کشور خودشان خدمت کرده باشند و باید آن خط را دنبال نمایند.