فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش می آید و نه قضایائی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می آمد و پیش می آید

در هر صورت مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش می آید و نه قضایائی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می آمد و پیش می آید، پیش می آید. باید تا کی ملّت های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملّت ها در مقابل این ابرقدرت ها قیام نمی کنند؟ ایران قیام کرد، الان هم دوسال است که می گذرد بر امر و تمام قدرتها هم مخالفت کردند معذلک ایران سر جای خودش هست وایستاده است و ابدا اعتنا به این هیاهو نمی کند (56)

اگر خدای نخواسته اختلاف پیدا بشود در شما، اختلاف پیدا بشود در سران شما، اختلاف بشود در گروه هایی از شما، خدای نخواسته یک کشور اسلامی به دست کفر می افتد و اسلام تا زمان های بسیار طولانی باز به انزوا کشیده می شود

با هم اختلافات نکنید. دشمن می خواهد که بین این گروههای مجهز برای جهاد، اختلاف بیندازد، ارتش را از سپاه پاسداران جدا کند، سپاه پاسداران را از آن ها جدا کند. شما همه اهل یک ملّت هستید، اهل یک اسلام هستید، همه در پناه قرآن هستید، زیر پرچم اسلام هستید، با هم هماهنگ باشید. اگر خدای نخواسته اختلاف پیدا بشود در شما، اختلاف پیدا. بشود در سران شما، اختلاف بشود در گروه هایی از شما، خدای نخواسته یک کشور اسلامی به دست کفر می افتد و اسلام تا زمان های بسیار طولانی باز به انزوا کشیده می شود. این تکلیفی است برای همه جوانان ایران و همه ملّت که در یک همچو وقت حساس اختلاف نکنند و اختلاف ایجاد نکنند. خدای نخواسته با اختلاف، تمام این کشور از دست می رود و تمام جوان های ما باز به آن حالی که در سابق بودند خدای نخواسته مبتلا می شوند. کوشش کنید در این که با هم همه برادر باشید.
امروز هم ارتش ایران و هم ژاندارمری ایران و هم سایر قوای مسلحه و هم شما برادران همه تان در زیر بیرق اسلام هستید و برادر باید باشید. اگر برادر باشید و باهم و با یک توجه الهی، بایک وحدت، به دشمن حمله کنید شما پیروز هستید و خدای نخواسته در بین شما خلافی پیدا بشود که آرزوی دشمن ماست، دشمن شماست، ممکن است طور دیگر پیش بیاید. این یک تکلیف الهی است برای همه، برای همه گویندگان ، برای همه نویسندگان، برای همه شماها که در جبهه ها جوانمردانه در جبهه ها به پیش می روید و فداکاری می کنید، یک تکلیف الهی است برای همه که دعوت به وحدت بکنند، دعوت به اجتماع بکنند. این جوان های ما از هر طایفه ای و از هر گروهی که هستند و در جبهه ها برای اسلام جنگ می کنند، این ها نور چشم های اسلام هستند اینها کسانی هستند که اسلام و مسلمین به اینها باید ارج بگذارد، به اینها باید افتخار کند.

اگر خدای نخواسته از قلمی، از زبانی چیزی بیرون بیاید که موجب تشتت بشود، جرمی است نابخشودنی پیش خدای تبارک و تعالی

کسانی که اهل قلم هستند، اهل بیان هستند کوشش کنند که مردم را دعوت به وحدت بکنند، مردم رادعوت به جهاد بکنند. اگر خدای نخواسته از قلمی، از زبانی چیزی بیرون بیاید که موجب تشتت بشود، جرمی است نابخشودنی پیش خدای تبارک و تعالی. همه اهل این کشور هستید و می خواهید کشورتان را حفظ کنید. اختلاف نباشد بین تان، گوش به اشخاصی که ایجاد اختلاف می کنند ندهید و همه همصدا با هم توجه کنید به خدای تبارک و تعالی. قدرت های بزرگ که مایوس شدند از این که با جنگ و با حمله نظامی بتوانند کاری بکنند، دست به شیطنت زده اند و می خواهند شماها را از هم جدا کنند و اختلاف بین شما بیندازند. بیدار باشید، ملّت ما بیدار باشد، توجه داشته باشد که هر گوینده ای که بخواهد ایجاد اختلاف بکند، هر گوینده ای که بخواهد روحانیوین را تضعیف بکند، نظر به روحانیون تنها نیست آن ها را تضعیف می کند، دنبالش شما هستید. آنها می خواهند که هجوم به این مملکت بکنند و همه چیز این مملکت را ببرند و کسی نباشد یک تعرضی بکند، یک مقابله ای بکند. شما هر کدامتان که یادتان باشد، ازاولی که این کودتای رضاخان تحقق پیدا کرد تا حالا در هر قضیه ای که بوده است روحانیون در صف مقدم مخالفت کرده اند و زجرها کشیدند و حبس ها رفتند و تبعیدها رفتند و مردم مسلمان دنبال آنها هستند و اگر چنانچه آنها از مردم گرفته بشوند و مردم از آنها گرفته بشوند، آن روزی است که ابر قدرت ها جشن می گیرند.