فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

خود ما نباید کاری بکنیم که دوباره مبتلا بشویم به آن چیزهائی که پیشتر به آن مبتلا بودیم، و اگر خدای نخواسته ما با هم اختلاف کنیم یک وقت می بینید که عنایت خدا کنار می رود و ما همان خواهیم شد که بوده ایم

خود ما نباید کاری بکنیم که دوباره مبتلا بشویم به آن چیزهائی که پیشتر به آن مبتلا بودیم، و اگر خدای نخواسته ما با هم اختلاف کنیم و آن جهت الهی را که خدای تبارک و تعالی به ما امر فرموده است که: و اعتصموا بحبل اللّه را فراموش کنیم، یک وقت می بینید که عنایت خدا کنار می رود و ما همان خواهیم شد که بوده ایم، ما خودمان کاری نمی توانیم بکنیم، باید ما آن مقداری که می توانیم الهیت مطلب را حفظ کنیم و اجتماع داشته باشیم و وحدت کلمه داشته باشیم. خدای تبارک و تعالی تایید می کند و کارها انجام می گیرد(54)

اگر چنانچه مسلمین این طور باشند که وحدت با هم داشته باشند مثل یک دست باشند، ید واحده باشند، این دیگر آسیب بردار نیست

اگر چنانچه مسلمین این طور باشند که آنطور وحدت با هم داشته باشند که مثل یک دست باشند، ید واحده باشند، این دیگر آسیب بردار نیست آسیب از داخل خود آدم، داخل خود ملّت و کشور بر ما وارد می شود و بر شما، از خارج هیچ ترسی نداشته باشید، از داخل خودمان بترسید، از این که با توطئه ها شماها را از هم جدا کنند و شماها را از پاسدارها و پاسدارها را از شما و ژاندارمری را از دیگران و شهربانی را از دیگران و ملّت را از آنها. این آسیب یک آسیب بزرگی است که خود به خود، ما تحلیل می رویم و لو این که از خارج هم به ما حمله ای نشود و نمی شود، این آسیب، آسیب مهم است. و شیاطین شروع کردند از اینجا شروع کردند. آن هیاهوی خارجی احتمال بدهید که برای اغفال ما از داخل باشد، آن هیاهو که در خارج می کنند و آن تهدیداتی که از خارج می کنند احتمال بدهید که برای این باشد که ما جهت را گم کنیم و متوجه به خارج بشویم، از داخل غفلت بکنیم. از داخل غفلت نکنید (55)

مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش می آید و نه قضایائی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می آمد و پیش می آید

در هر صورت مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش می آید و نه قضایائی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می آمد و پیش می آید، پیش می آید. باید تا کی ملّت های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملّت ها در مقابل این ابرقدرت ها قیام نمی کنند؟ ایران قیام کرد، الان هم دوسال است که می گذرد بر امر و تمام قدرتها هم مخالفت کردند معذلک ایران سر جای خودش هست وایستاده است و ابدا اعتنا به این هیاهو نمی کند (56)