فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

توهین و تضعیف روحانیت ضربه به استقلال و آزادی و اسلام است. امروز راه شاه خائن را رفتن و کلمه ارتجاع را به این طبقه محترم که از نادرترین قشرهایی هستند که زیر بار شرق و غرب نمی روند خیانت است.

امروز توهین و تضعیف روحانیت ضربه به استقلال و آزادی و اسلام است. امروز راه شاه خائن را رفتن و کلمه ارتجاع را به این طبقه محترم که از نادرترین قشرهایی هستند که زیر بار شرق و غرب نمی روند خیانت است.خواهران و برادران عزیزم! بدانید آنانی که روحانیون را مرتجع می دانند در نهایت راه شاه و امریکا را می روند. ملّت شریف ایران با پشتیبانی از روحانیت اصیل و متعهد ایران که همیشه حافظ و سنگربان این مرز و بوم بوده اند، دین خود را به اسلام ادا می نمایند و طمع ستمکاران تاریخ را از کشور قطع می نمایند. از طرف دیگر من به روحانیین محترم در هر جا هستند اعلام می کنم ممکن است شیاطین با ایادی خود تبلیغات سوئی علیه جوانان عزیز خصوصا جوانان دانشگاهی بکنند، باید روحانیون بدانند که امروز تکلیف آن است که همه قشرهای ملّت خصوصا دو قشر معظم که مغز متفکر ملّت هستند دست به دست هم داده و علیه قدرت های شیطانی و مستکبرین کوشش نموده و در صف واحد نهضت اسلامی را جلو رانده و استقلال آزادی را چون جان عزیز خود نگهبانی کنید. نقشه جهانخواران و عمّال آنان جدا کردن این دو طبقه موثر متفکر در زمان رژیم طاغوتی بود و مع الاسف موفق شد و کشور را به تباهی کشاند و آن نقشه بار دیگر در دست اجراست که با غفلت جزئی رو به تباهی خواهیم رفت (53)

خود ما نباید کاری بکنیم که دوباره مبتلا بشویم به آن چیزهائی که پیشتر به آن مبتلا بودیم، و اگر خدای نخواسته ما با هم اختلاف کنیم یک وقت می بینید که عنایت خدا کنار می رود و ما همان خواهیم شد که بوده ایم

خود ما نباید کاری بکنیم که دوباره مبتلا بشویم به آن چیزهائی که پیشتر به آن مبتلا بودیم، و اگر خدای نخواسته ما با هم اختلاف کنیم و آن جهت الهی را که خدای تبارک و تعالی به ما امر فرموده است که: و اعتصموا بحبل اللّه را فراموش کنیم، یک وقت می بینید که عنایت خدا کنار می رود و ما همان خواهیم شد که بوده ایم، ما خودمان کاری نمی توانیم بکنیم، باید ما آن مقداری که می توانیم الهیت مطلب را حفظ کنیم و اجتماع داشته باشیم و وحدت کلمه داشته باشیم. خدای تبارک و تعالی تایید می کند و کارها انجام می گیرد(54)

اگر چنانچه مسلمین این طور باشند که وحدت با هم داشته باشند مثل یک دست باشند، ید واحده باشند، این دیگر آسیب بردار نیست

اگر چنانچه مسلمین این طور باشند که آنطور وحدت با هم داشته باشند که مثل یک دست باشند، ید واحده باشند، این دیگر آسیب بردار نیست آسیب از داخل خود آدم، داخل خود ملّت و کشور بر ما وارد می شود و بر شما، از خارج هیچ ترسی نداشته باشید، از داخل خودمان بترسید، از این که با توطئه ها شماها را از هم جدا کنند و شماها را از پاسدارها و پاسدارها را از شما و ژاندارمری را از دیگران و شهربانی را از دیگران و ملّت را از آنها. این آسیب یک آسیب بزرگی است که خود به خود، ما تحلیل می رویم و لو این که از خارج هم به ما حمله ای نشود و نمی شود، این آسیب، آسیب مهم است. و شیاطین شروع کردند از اینجا شروع کردند. آن هیاهوی خارجی احتمال بدهید که برای اغفال ما از داخل باشد، آن هیاهو که در خارج می کنند و آن تهدیداتی که از خارج می کنند احتمال بدهید که برای این باشد که ما جهت را گم کنیم و متوجه به خارج بشویم، از داخل غفلت بکنیم. از داخل غفلت نکنید (55)