فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

آنچه که ملّت ما با این که در حال ضعف و تشتت بود دریافت، همین مطلبی بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند، اتکاء به ایمان واسلام و وحدت کلمه

امیدوارم که مسلمین و ملّت های اسلامی همانطور که دستور اسلام و قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت، کشورهای اسلام با شدت وقدرت رفتار کنند. واین حاصل نمی شود الا به این که از اختلافات جزئی که بین دولت ها هست دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب بهره برداری دشمن های اسلام و مسلمین است. باید از این بهره برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و این که همه در تحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند، زیرا آنطور که قرآن دستور داده است رحماء بینهم واشداء بر کفار باشد . در اسلام اساسا نژاد مطرح نیست، عربی و عجمی و سایر گروه ها ابدا مطرح نیست. اسلام برای تربیت انسان آمده است. مطلب در برنامه اسلام، انسان است و تربیت انسانی. آنچه مطرح است تقوا و اخوت بین مسلمین و دوستی و دفع اختلافات است. واگر مسلمین بخواهند این عزت و عظمتی را که در صدر اسلام بین پیغمبر اکرم( ص) و اصحاب بود، وسایر اقشار مسلمین آن سیره را متابعت کنند تا این که عظمت خودشان را بیابند و آن سیره همان اتفاق بر اسلام که قدرت مافوق طبیعت می آورد، و شجاعت مافوق الطبیعه. آنچه که ملّت ما با این که در حال ضعف و تشتت بود دریافت، همین مطلبی بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند، اتکاء به ایمان واسلام و وحدت کلمه. جوانهای ما در حال انقلاب و حالا هم باز تقاضا می کنند که ما دعا کنیم تا آنها شهید بشوند. این تحول بزرگی که به اراده خدای تبارک وتعالی در این ملّت پیدا شد، موجب پیروزی آنها بر یک قدرت شیطانی بزرگ که پشتیبان او همه ابرقدرتها بودند گردید و این پیروزی از خدای تبارک و تعالی و عملیات خاصه او بود. ومن امیدوارم که این اخلاق در ملّت ما باقی بماند و همه ملّت ها و مسلمین همین اخلاق را و همین سیر را داشته باشند، عظمت صدر اسلام را باز یابند (45)

آن که همه خارجی ها می خواهند، آنی که شرقی ها و غربی ها همه می خواهند این را که شماها از هم جدا و متفرق باشید، توطئه ها برای همین است که شماها را از هم جدا کنند، دشمن کنند، قشرهای مختلف درست کنند، گروه های مختلف درست کنند همه با هم دشمن و آنها نتیجه اش را ببرند نباید ما بیدار بشویم؟ تا کی ما باید غافل باشیم؟

الان توطئه است برای این که شماها را از هم جدا کنند، دو قشر برادر را با هم مخالف کنند، دو قشر مغز متفکر را از هم جدا کنند، اگر از هم جدا بشوید، نه اینها ازشان کار می آید نه شما. شما خیال کنید که دانشگاهی بدون این قشر می تواند کاری بکند، نه اینها هم خیال کنند که همه اش ما هستیم و دانشگاهی نیست، نخیر اشتباه است. دو قشر باید با هم جوش بخورند و آن تبلیغات خبیث چندین ساله را که درصدد بودند شماها را از هم جدا کنند و شمارا یک طرف قرار بدهند ، شما دشمن باشید بااینها، این ها را هم یک طرف قرار بدهند و این ها هم دشمن باشند با شما، آنها هم این میانه بیایند استفاده های خودشان را بکنند و هیچ کس هم نباشد بگوید چرا، الان بعد از این که اینها لمس کردند که یک همچو قدرتی وقتی پیدا شد، یک همچو وحدتی وقتی پیدا شد، این موجب این می شود که آنها شکست خورده اند، پیدا شد و آن ها را شکست داد، امروز توطئه ها بیشتر و شاید دقیق تر باشد و الان توطئه است برای این که این قشر را از این قشر جدا کنند، در مشهد توطئه اش دارد پیاده می شود ، در اصفهان هم شده است، در تهران هم هست، شاید قشرهای دیگر را هم فرا بگیرد. سر چی دعوا دارید؟ سر این که یک نفر آدم آیا خیلی آدم خوبی است یا خیلی آدم بدی است؟ یک دسته ای بگویند بالای منبر و پائین منبر که این آدم کافر است و یک دسته ای هم بگویند که این آدم مسلم است و خیر، از اولیاء است؟ نتیجه چی؟ نتیجه این است که شماها از این ها جدا، این ها از شما جدا، هر دو مقابل هم ایستاده اید و آن وحدت کلمه ای که داشتید از دست دادید سر هیچی، سر هیچ وحدت کلمه را از دست بدهید و جدا شدن شما از هم اسباب این می شود که سایر قشرها هم از شماها جدا بشوند، مختلف بشوند، این اختلافات اسباب این بشود که این نهضت نتواند کار خودش را عمل کند. آن که همه خارجی ها می خواهند، آنی که شرقی ها و غربی ها همه می خواهند این را که شماها از هم جدا و متفرق باشید، توطئه ها برای همین است که شماها را از هم جدا کنند، دشمن کنند، قشرهای مختلف درست کنند، گروه های مختلف درست کنند همه باهم دشمن و آن ها نتیجه اش را ببرند نباید ما بیدار بشویم؟ تا کی ما باید غافل باشیم؟ ما را سالهای طولانی غافل کردند و کلاه ما را برداشتند، باز نباید بیدار بشویم؟ شما دانشگاهی ها نباید بیدار بشوید ؟ شما علما نباید بیدار بشوید؟ با همین تفرقه افکنی ها ما را چاپیدند و بردند و بر ما حکومت کردند و جوان های ما را در حبس آنقدر زجر دادند و روحانیون ما را آنطور که دیدید کردند و سایر اقشار هم آنطور، باز ما نباید بیدار بشویم؟ باز ما باید سر یک امور جزئی که هیچ نیست، با هم اختلاف کنیم، به جان هم بیفتیم؟ منبر را، محراب و دانشگاه و این ها همه بریزند به جان هم؟ نباید ما توجه کنیم که این دست دیگری است که آمده و دارد این کار را انجام می دهد؟

نباید این ملّت بیدار بشود که در ظرف دو ماه صد گروه اظهار وجود کردند؟ این هم، همچو من باب اتفاق نیست، این یک دست حساب کرده در کار است که این رمزی که دست شما بود و آن رمز پیروزی بود از تان بگیرد آنها فهمیدند که با وحدت شکست خوردند، وحدت را از شما دارند می گیرند

نباید این ملّت بیدار بشود که در ظرف دو ماه صد گروه اظهار وجود کردند؟ این هم، همچو من باب اتفاق نیست، این یک دست حساب کرده در کار است که این رمزی که دست شما بود و آن رمز پیروزی بود ازتان بگیرد آن ها فهمیدند که با وحدت شکست خوردند، وحدت را از شما دارند می گیرند، با عمل آنها و با تبلیغات آن ها و با طرح های آنها، این کی است حزب کذا، آن کی است حزب کذا، صد تا، یک همچو عددی من به چشمم خورد که در ظرف این چند هفته صد گروه اظهار وجود کردند و مع الاسف وضع این است که گروه ها وقتی اظهار وجود می کنند همه با هم بد می شوند، این طور نیست که همه به نفع ملّت و به نفع اسلام کار بکنند، این ها با هم مختلف می شوند، گروه های مختلف و به واسطه این اختلافات که حاصل میشود، آن وحدت کلمه گرفته می شود، آن قدرت گرفته می شود. آحاد کار ازشان نمی آید، گروه گروه کار از شان نمی آید، ملّت کار ازش می آید ، ملّت وقتی گروه گروه شد ازش کار نمی آید. تکلیف ما و تکلیف شما این است که توجه بکنیم به این توطئه هائی که برای تفرقه است الان و آنها را خنثی کنیم. شما که در مشهد می روید، رفقای خودتان را هم بگوئید، بگوئید آقا امروز، روز این نیست که سر یک قصه ای شما به هم بریزید. آقایانی هم که در هر جا تشریف می برند، به اهل منبر و به اهل محراب بگویند که تحت تاثیر یک دست های خبیثی که الان می خواهند این ملّت را به هم بریزند و استفاده کنند و شکست بدهند، تحت تاثیر اینها واقع نشوید، از این اختلافات شخصی و جزئی دست بردارید. الان وقت این است که شما قانون اساسی تان را توجه کنید به آن ، خبرگانتان را توجه کنید، بعد رئیس جمهورتان را توجه کنید، مجلستان را توجه کنید، این مراحل باید بگذرد تا یک دولت مستقری پیدا بشود الان ایران یک شیئی متزلزل است ، باز اساسش درست نشده و دراین موقع، الان این اختلافات بر خلاف رضای خداست، این سم قاتل برای ملّت ماست. این تکلیف، از من عرض کردن و از شماها نمی دانم شنیدن یا نشنیدن . انشائاللّه خداوند همه تان راحفظ کند(46)