فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ای احزاب مختلفه! ای گروه های مختلف! اگر شما برای کشور خودتان دلسوز هستید و برای ملّت خودتان دلسوز هستید، باید بدانید که این ایجاد گروه های مختلف برای ملّت سَمّ قاتل است

من می ترسم که در این نیمه راه زحمت هایی که تاکنون کشیده شده است، به واسطه نادانی یک عده و غرض ورزی عده دیگر از بین برود و خون جوانان ما هدر رود. شما می بینید که در ظرف دو ماه، سه ماه که از پیروزی شما گذشته است و همه دیدید در پناه وحدت کلمه و در پناه قدرت اسلام این پیروزی را تحصیل کردید و رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود، در ظرف یکی دو ماه قریب صد گروه با اسمهای مختلف اظهار وجود کردند یعنی آن انسجامی که ملّت به هم پیدا کرد و آن وحدتی که ملّت پیدا کرد و اجانب احساس کردند که با وحدت کلمه ملّت و با قدرت ایمان هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند با این قدرت، در صدد بر آمدند این قدرت را تضعیف کنند، هم قدرت اسلامی را و هم وحدت کلمه را. زحمت های چندین ساله ای که برای انسجام گروه های مختلف و برای وحدت کمله بود، اجانب در صدد بر آمدند که به هدر بدهند این زحمت ها را و با دستهای ناپاک خودشان و با بی توجهی به بسیاری از اشخاصی که ادعای همه چیز می کنند، این زحمت ها نزدیک است به هدر برود. ما گروه های مختلف را مجتمع کردیم و این سد را شکستیم و الان گروه های مختلف حدود صد گروه تاکنون اظهار وجود کرده اند و این اظهار وجود منتهی به معدومیت همه خواهد شد. ای احزاب مختلفه! ای گروه های مختلف! اگر شما برای کشور خودتان دلسوز هستید و برای ملّت خودتان دلسوز هستید، باید بدانید که این ایجاد گروه های مختلف برای ملّت سَمّ قاتل است و کشور شما را باز به حال اول خدای نخواسته بر می گرداند . ای اشخاصی که داد از ملیت می زنید، داد از دوستی با ملّت می زنید، داد از دوستی با مستضعفین می زنید، این اظهار وجودها، این گروه گروه کردن ملّت موجب این می شود که ملّت شما باز به حالت اول برگردد. شما دارید رمز پیروزی ملّت را از دست می دهید. شماها که حسن نیت دارید در تحت تاثیر شیاطینی که سوء نیت دارند واقع شده اید. خدای تبارک و تعالی می فرماید « وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا » شماها اجتماع مسلمین را به هم می زنید و موجب تفرقه می شوید.(42)

خطباء محترم و اهل منبر، مردم را به وحدت کلمه وادامه نهضت و تقوی و صبر انقلابی دعوت کنند و از اختلاف و تفرقه که اساس شکست و عقب ماندگی است بترسانند

در این موقع حساس که بیش از هر وقت دیگر احتیاج به اجتماعات اسلامی داریم، لازم است ملّت مسلمان ما در تمام بلاد به مساجد روی آورند و نهضت را از راه مساجد که دژهای محکم اسلامند، زنده نگه دارند و با شعارهای اسلامی نهضت را پیش برند.
خطباء محترم و اهل منبر، مردم را به وحدت کلمه وادامه نهضت و تقوی و صبر انقلابی دعوت کنند و از اختلاف و تفرقه که اساس شکست و عقب ماندگی است بترسانند و با یاد آوری جهاد سید مظلومان و مصیبات وارده بر آن حضرت، ملّت را به مجاهدت تا پیروزی نهائی و رسیدن به حکومت اسلامی در تمامی ابعادش فرا خوانند. ذکر فداکاری ها و مجاهدات مجاهدین صدر اسلام ، نه تنها در امروز، بلکه تا ابد اسلام را زنده نگه می دارد.(43)

من ارباب جراید ورسانه ها وگویندگان رانصیحت می کنم که دست از این شایعه افکنی ها بردارند و مسائل بیهوده ومطالب دروغ را برای زیاد شدن تیراژ پخش نکنند

من به ملّت مبارز اطمینان می دهم که خطری ما را تهدید نمی کند وتوصی ه می کنم که از موضع قدرت هوشیارانه مراقب توطئه ها باشند و راه را بر خائنان به ملّت و کشور ببندند و وحدت خود را حفظ کنند و از تبلیغات منحرف رسانه ها نترسند که خداوند متعال پشتیبان ماست. من ارباب جراید و رسانه ها و گویندگان رانصیحت می کنم که دست از این شایعه افکنی ها بردارند و مسائل بی هوده ومطالب دروغ را برای زیاد شدن تیراژ پخش نکنند ، که اگر احساس توطئه وفساد شود ملّت با آن ها به طوری دیگر عمل می کنند. از آزادی سوء استفاده نکنید ومسیر ملّت را رها ننمائید و از بزرگ نشان دادن وقایع کوچک بپرهیزید که صلاح ملک و ملّت در آن است. از خداوند تعالی عظمت اسلام ومسلمین را خواستارم (44)