فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

نقشه های موذیانه این ها را نقش بر آب کنید، نگذارید این فتنه گرها در بین مردم بیفتند و صفوف ما را متفرق کنند، صف واحد باشید این قطره هائی که به صورت سیل بنیان کن در آمد ، این واحدهائی که همچون سیل عظیمی تمام موانع را از سر راه برداشت حفظ کنید

ما می خواهیم این وحدت کلمه تا آخر محفوظ بماند، ما می خواهیم این نهضت به ثمر برسد آنطور که دلخواه اسلام است، آنطور که خدای متعال می خواهد، شما شیاطین که فتنه انگیزی می کنید و در هر روز یک بهانه ای به دست می آورید و مردم را به هم می ریزید و وادار به راهپیمائی می کنید، شما هستید که نمی گذارید. آنچه که باید تحقق پیدا بکند. چه شد یعنی چه؟ بگذارید، ببینید چه خواهد شد. برادران من! برادران تبریزی! برادران فارس! برادران اصفهانی! برادران دیگر که از جاهای مختلف در این مکان تشریف آورده اید! ضمن تشکر از همه شما باید عرض کنم بیدار باشید! توجه داشته باشید! نقشه های موذیانه این ها را نقش بر آب کنید، نگذارید این فتنه گرها در بین مردم بیفتند و صفوف ما را متفرق کنند، صف واحد باشید « صفّاً کَاَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوص » این سد عظیمی که آن سد عظیم را شکست حفظ کنید، این قطره هائی که به صورت سیل بنیان کن در آمد ، این واحدهائی که همچون سیل عظیمی تمام موانع را از سر راه برداشت حفظ کنید، با این سیل عظیم به پیش بروید و همه بنیان های ظلم و ستم ر ا منهدم کنید، این دست های خائن را قطع کنید، در کارخانه های خودتان راه ندهید این خائنین را، این ها به حال شما و به حال ملّت دلسوزی ندارند، این ها از اسلام می ترسند، این ها قدرت اسلام را لمس کردند، فهمیدند که اسلام چیست، فهمیدند در مقابل اسلام، ابرقدرت ها نمی توانند بایستند، نمی خواهند این نهضت به آخر برسد ولی باید شیاطین بدانند، تفرقه اندازها بدانند که غلط فکر کرده اند. باید این ابلیس ها و این شیاطین بدانند که همچو قدرتی برای آن ها نیست، آن قدرتی که آن سد بزرگ را شکست این قطره های ضعیف را خواهد شکست . ما آزادی مطلق خواهیم داد و می دهیم و داده ایم لکن نه برای توطئه، نه برای فساد و خرابکاری. توطئه باید در هم شکسته شود، خرابکاران باید دفع شوند، باقیمانده رژیم منحوس، ریشه های کثیف آن، طرفداران کثیف تر از آن باید قطع شوند، ما آن ها را دفن می کنیم.(34)

دو مطلب را در نظر بگیرید: یکی وحدت کلمه که همه با هم باشید و یکی برای خدا بودن که قیاممان و نهضتمان برای خدا باشد

دو مطلب را در نظر بگیرید: یکی وحدت کلمه که همه با هم باشید و یکی برای خدا بودن که قیاممان و نهضتمان برای خدا باشد. خدای تبارک و تعالی دستور داده است به رسول اکرم (9) که بگو به امّت ما که من یک موعظه دارم فقط، یک دانه موعظه و آن این است که برای خدا قیام کنید، قیام کنید برای خدا « اَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُو للّه » اگر چنانچه یک نفر هستید و می خواهید برای خدا قیام کنید، قیام کنید. برای خدا باشد، اگر اجتماعی هم هست قیامتان برای خدا باشد. این موعظه ای است که خدای تبارک و تعالی به وسیله وحی برای ما ملّت فرستاده و فرموده همین یک موعظه را من دارم توی این موعظه همه چیز هست. اگر چنانچه ملّت قیام بکند و قیام برای خدا باشد این ملّت پیروز است الان ما باید به این دستور الهی رفتار کنیم و این نهضت که تا اینجا رساندید و بحمد اللّه قیام را کردید و تا حالا هم آنطوری که من می فهمم للّه بود یعنی همه مان اسلام را خواستیم، این مطلب را ما باید نگهش داریم یعنی این یک مساله ای است الهی، مکلفیم ما، مائی که مسلمان هستیم، تابع دستورات خدا هستیم، مکلفیم که این نهضت را که برای خدا بود حفظش کنیم، حفظش به این است که با کمال هوشیاری ملاحظه کنید که این هائی که می آیند و می گویند که شما- باکی- دو طایفه اید، شما کردستانی هستید، آن ها لرستانی هستند، آن ها کجا، با کمال هوشیاری ببینید که این ها کی هستند، چرا این حرف را حالا میزنند. یک ملتی که همه با هم پا شدند می خواهند زندگی خودشان را اداره کنند، می خواهند دست اجانب را از مملکت خودشان کوتاه کنند و کوتاه هم کردند، آنی که حالا می آید می گوید که شما سنی هستید و آنها شیعه هستند، شما کردستانی هستید و آنها لرستانی هستند و شما جبهه کذا هستید ، در شهرها هم شما جزء چه حزبی هستید، فلان توی چه حزبی هست، این ها را ما باید با هوشیاری دقت کنیم، ملاحظه کنیم، مطالعه کنیم در حالشان که این ها از کجا الهام می گیرند که می آیند مردم را نمی گذارند آرام باشند.(35)

اگر قیام برای خدا و اسلام و دین باشد، هیچ وقت شکست ندارد. پیشبرد شما برای همین وحدت کلمه و قیام برای خدای تبارک و تعالی و خواستار بودن جمهوری اسلامی شد

اگر قیام برای خدا باشد و برای اسلام و برای دین باشد، هیچ وقت شکست ندارد. پیشبرد شما برای همین وحدت کلمه و قیام برای خدای تبارک و تعالی و خواستار بودن جمهوری اسلامی شد. شما تا اینجا رساندید نهضت را و از این به بعد باید دنبال کنید(36)