فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

شما دیدید که با وحدت کلمه بدون این که ساز و برگی داشته باشید، بر قدرت های بزرگ پیروز شدید چرا پیروز شدید؟ برای این که برای خدا بود این قیام، قیام حق بود، قیام حق بر باطل بود، قیام الوهیت بر طاغوت بود

بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرات و شجاعت پیدا کنند. ما مرهون زحمات شماخانم ها هستیم و همیشه دعا به همه و همه ملّت و شماها می کنیم شما دیدید که با وحدت کلمه بدون این که ساز و برگی داشته باشید، بر قدرت های بزرگ پیروز شدید چرا پیروز شدید؟ برای این که برای خدا بود این قیام، قیام حق بود، قیام حق بر باطل بود، قیام الوهیت بر طاغوت بود، قیام انسانیت بر توحش بود ، قیام تمدن بر بربریت بود. این قیام انسانی در عین حال که ما هیچ نداشتیم و آن ها همه چیز، بر آن ها غلبه کردیم این غلبه را خدای تبارک و تعالی نصیب ما کرد چرا؟ برای این که با هم بودیم و خدا با جماعت است « یَدُ اللّه مَعَ الْجَماعَهْ » خداوند با اجتماع است و شما همه با وحدت کلمه و آن کلمه، کلمه حق، نه کلمه باطل، همه با هم حق گفتید ، همه با هم حق خواستید، حق خودتان را خواستید، آزادی خواستید، استقلال خواستید واسلام ، جمهوری اسلامی خواستید بحمداللّه آزادی برای شماحاصل است. الان از هیچ کس نمی ترسید ولی باید ما از خودمان بترسیم. ما باید از خدا بترسیم، از خودمان بترسیم که نافرمانی نکنیم... امروز می خواهند نگذارند ما جلو برویم و قدم های دیگری را که برای سازندگی است بر داریم، با اسم های مختلف، با بهانه های مختلف، با نیت های فاسد، با اغراض بسیار و شیطانی قیام می کنند، راهپیمائی می کنند و می خواهند ملّت ما را نگذارند وحدت کلمه داشته باشد، می خواهند ایجاد اختناق بکنند.(31)

ما مکلفیم الان به این که قشرها را به هم جوش بدهیم، دانشگاهی و روحانی با هم باشند، بازاری و دهقان و کارگر همه باهم باشند، اگر این وحدت کلمه از بین برود و این توجه به خدای تبارک و تعالی از بین برود، خدای نخواسته شکست است و شکست آن شکستی است که دیگر برگشت ندارد

الان تکلیف برای ما زیادتر است تا تکلیف سابق، سابق تکلیف این بود که همه بزنیم این سد را بشکنیم و چیزها را، تکلیف حالا این است که آن قشرهائی که با شیطنت، حالا یک وقت با سر نیزه جلو آمده بودند - سر نیزه را مردم جلویش را گرفتند - این ها الان با شیطنت پیش آمده اند، می خواهند با شیطنت قشرها را از هم جدا کنند ، این متفق ها را، این هائی که با هم اتفاق کردند و این ها را شکستند و از بین بردند ، این ها را از هم جدا کنند. ما مکلفیم الان به این که قشرها را به هم جوش بدهیم، دانشگاهی و روحانی با هم باشند، بازاری و دهقان و کارگر همه باهم باشند، اگر این وحدت کلمه از بین برود و این توجه به خدای تبارک و تعالی از بین برود، خدای نخواسته شکست است و شکست آن شکستی است که دیگر برگشت ندارد.(32)


امروز خطر بزرگتری است. سابق از وحدت مسلمین می ترسیدند ولی مساله ای علمی بود و نه عینی. امروز که ایران به اعتماد خدا نهضت کرد، این ها یافتند و احساس کردند، در عین دیدند که ملتی با نداشتن اسلحه و با قدرت اسلام و ایمان و وحدت کلمه غلبه کردند بر شیاطین که دارای همه چیز بودند، دارای اسلحه های مدرن بودند و پشتیبانشان دولت های بزرگ مثل آمریکا و انگلستان، کردند، نتوانستند شاه را نگه دارند این ها وحدت کلمه را احساس کردند. پیشتر علمی بود و الان وجدانی و لمس. از این رو الان قوای خودشان را بیشتر بسیج کردند تااختلاف در ایران ایجاد کنند. در کردستان ، در بلوچستان، در بین خوزستان به بهانه هائی می خواهند اختلاف بیاندازند و همین معنی باعث این است که این ها کوشش کنند بین برادران اسلامی وحدت کلمه حاصل نشود به این که حکومت ها را وادار کنند که به مبارزه هم بروند و طرفداران خود را به کشورهای اسلامی بگمارند. مشکل بزرگ، حکومتهای ماست که نمی گذارند وحدت حاصل شود و آن ها می خواهند منافع خودشان را تامین کنند. از این جهت که شما می خواهید اطاعت امر خدا را بکنید ، نهی از منکر کنید، بزرگترین منکر غلبه اجانب بر ماست، این منکر را باید نهی کنید . حکومت ها را نهی کنید از مخالفتی که با هم دارند و با ملّت دارند و با دشمنان اسلام که خدا فرموده مراوده نکنیم محبت می کنند. الان منکری بالاتر از این نیست که مصالح مسلمین را به خطر انداخته است. این وظیفه همه شماست که می خواهید برای خدا کار کنید . همه ما باید این دشمنی را نهی کنیم و وحدت اسلامی را شعارمان کنیم با وحدت و بودن زیر پرچم لااله الااللّه پیروز می شویم. تا مسلمین رمزی را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند، پیروز نمیشوند. آن ها متحد شدند و همه یک صدر اسلام را خواستند و جمهوری اسلام را خواستند و وقتی همه با هم متحد شدند خداوند پیروزشان کرد. اگر مسلمین این رمز را پیدا کنند، این ملّت عظیم اگر با هم مجتمع شوند، قدرتی هستند مافوق قدرت ها، زیرا علاوه بر مخازن طبیعی قدرت معنوی دارند که عبارت است از ایمان به خدا و رسول که اگر مجتمع شوند قدرتی فوق آن ها نمی شوند. لکن مع الاسف نصایح کمتر اثر می کند. من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصی ه می کنم که با هم مجتمع شوید و این ماده فساد را طرد کنید. اگر اسرائیل قدرت پیدا کند اکتفا به بیت المقدس نمی کند، لکن مع الاسف نصیحت در آن ها اثر نمی کند. من از خدا می خواهم که مسلمین را بیدار کند.(33)

نقشه های موذیانه این ها را نقش بر آب کنید، نگذارید این فتنه گرها در بین مردم بیفتند و صفوف ما را متفرق کنند، صف واحد باشید این قطره هائی که به صورت سیل بنیان کن در آمد ، این واحدهائی که همچون سیل عظیمی تمام موانع را از سر راه برداشت حفظ کنید

ما می خواهیم این وحدت کلمه تا آخر محفوظ بماند، ما می خواهیم این نهضت به ثمر برسد آنطور که دلخواه اسلام است، آنطور که خدای متعال می خواهد، شما شیاطین که فتنه انگیزی می کنید و در هر روز یک بهانه ای به دست می آورید و مردم را به هم می ریزید و وادار به راهپیمائی می کنید، شما هستید که نمی گذارید. آنچه که باید تحقق پیدا بکند. چه شد یعنی چه؟ بگذارید، ببینید چه خواهد شد. برادران من! برادران تبریزی! برادران فارس! برادران اصفهانی! برادران دیگر که از جاهای مختلف در این مکان تشریف آورده اید! ضمن تشکر از همه شما باید عرض کنم بیدار باشید! توجه داشته باشید! نقشه های موذیانه این ها را نقش بر آب کنید، نگذارید این فتنه گرها در بین مردم بیفتند و صفوف ما را متفرق کنند، صف واحد باشید « صفّاً کَاَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوص » این سد عظیمی که آن سد عظیم را شکست حفظ کنید، این قطره هائی که به صورت سیل بنیان کن در آمد ، این واحدهائی که همچون سیل عظیمی تمام موانع را از سر راه برداشت حفظ کنید، با این سیل عظیم به پیش بروید و همه بنیان های ظلم و ستم ر ا منهدم کنید، این دست های خائن را قطع کنید، در کارخانه های خودتان راه ندهید این خائنین را، این ها به حال شما و به حال ملّت دلسوزی ندارند، این ها از اسلام می ترسند، این ها قدرت اسلام را لمس کردند، فهمیدند که اسلام چیست، فهمیدند در مقابل اسلام، ابرقدرت ها نمی توانند بایستند، نمی خواهند این نهضت به آخر برسد ولی باید شیاطین بدانند، تفرقه اندازها بدانند که غلط فکر کرده اند. باید این ابلیس ها و این شیاطین بدانند که همچو قدرتی برای آن ها نیست، آن قدرتی که آن سد بزرگ را شکست این قطره های ضعیف را خواهد شکست . ما آزادی مطلق خواهیم داد و می دهیم و داده ایم لکن نه برای توطئه، نه برای فساد و خرابکاری. توطئه باید در هم شکسته شود، خرابکاران باید دفع شوند، باقیمانده رژیم منحوس، ریشه های کثیف آن، طرفداران کثیف تر از آن باید قطع شوند، ما آن ها را دفن می کنیم.(34)