فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

از همه صمیمانه و با عرض تشکر خواستارم که پیوستگی و وحدت کلمه خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز احتراز نمایند

من با کمال تواضع دست خود را به سوی ملّت نجیب ایران دراز میکنم، از روحانیون عظیم الشان تا خطبای ارجمند، از جوانان محترم حوزه علمی ه تا دانشجویان داخل و خارج کشور اَیَّدَهُمُ اللّه تعالی و از همه صمیمانه و با عرض تشکر خواستارم که پیوستگی و وحدت کلمه خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز احتراز نمایند و با صدای واحد و ندای همگانی در راه استقلال کشور و قطع ایادی اجانب و عمّال وابسته آن ها کوشش کنند و با اتّکا به خدای متعال و احکام عدالت پرور اسلام همدست و همداستان شوند.(2)

اینجانب با تمام طاقت در حصول وحدت همه اقشار ملّت مسلمان کوشش کرده و می کنم

اینجانب با تمام طاقت در حصول وحدت همه اقشار ملّت مسلمان کوشش کرده و می کنم و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم که هستی ملّت بدان پیوسته است استمداد می نمایم.(3)

هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست

جوانان عزیز آگاهند که در این وقت حساس که نهضت اسلامی به نتیجه نزدیک می شود، هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست و در شکوفائی نهضت، هیچ چیز مؤثّرتر از حفظ وحدت کلمه و ابقاء صفوف مبارزه نخواهد بود.(4)