رَه توشه پژوهشی پیرامون خُبرگان در کلام و پیام نورانی رهبرمعظم انقلاب حضرت آیة الله خامنه ای اَدام اللّه ظلّه علی رؤوس المسلمین

نویسنده : مرکز غدیر

اکنون مدنیت بشری شاهد آن است که کشوری با نظام ولایت فقیه - یعنی حاکمیت دین و تقوا - اداره می شود

این مجلس محترم که مجمع گروهی از علمای بزرگ و مجتهدین و برجستگانِ در آگاهی و تعهد اسلامی و انقلابی است، حساسترین وظایف را در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارد و ضامن بقا و استمرار نظام اسلامی در خطیرترین لحظات است و طبیعی است که محل امید ملت و همه ی دوستداران انقلاب و نیز مورد بغض و طمع دشمنان و بدخواهان باشد. این معنی باید موجب شود که منتخبین محترم ملت و قبول کنندگان این امانت عظیم، در نهایت هوشیاری و آمادگی و با اعتماد به وعده های الهی، در این سنگر مقدس به وظیفه ی مهم خود پرداخته و کید دشمنان و وسوسه ی خناسان را باطل سازند.
اکنون مدنیت بشری شاهد آن است که کشوری با نظام ولایت فقیه - یعنی حاکمیت دین و تقوا - اداره می شود. این، برای بشریت که انواع نظامهای بشری را آزموده و در هیچیک درمان دردهای اساسی خود را نیافته، آزمایشی مهم و تعیین کننده است. همه ی ما باید به یاد داشته باشیم که اگر این نظام مقدس بتواند جسم و جان انسانهای تحت قدرت خود را به آرامش و آسایش برساند، فقر و جهل و بی ایمانی و تبعیض و بی عدالتی را ریشه کن کند و در صحنه ی جهانی، با این دردهای مزمن بشر به مبارزه برخیزد، بزرگترین خدمت را به تاریخ انسانیت عرضه کرده و راهی تازه به روی آنان گشوده است. این کار، مستلزم آن است که از رهبر تا مسؤولانِ طراز اول و تا آحاد مسؤولان، هریک بر حسب مراتب مسؤولیت خود، لحظه یی از مجاهدت باز نایستند و هیچ تهدیدی را مانع راه خود ندانند و به هیچ وسوسه یی تسلیم نشوند. این حقیقت نیز اهمیت کار خبرگان منتخب ملت را بیشتر هویدا می سازد و بار امانتی را که بر دوش گرفته اند، سنگینتر می کند.(6)

...................) Anotates (.................
1) حدیث ولایت ج 5 ص 155
2) بحارالانوار، ج 79 ، ص 49
3) حدیث ولایت ج 5 ص 199
4) بحارالانوار، ج 83 ، ص 73
5) حدیث ولایت ج 5 ص 231
6) حدیث ولایت ج 6 ص 260