فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

بی جهت نیست که در آن نطق های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت می زنند و کف می زنند

نباید ما فراموش کنیم که درجنگ با آمریکا هستیم. ما در جنگ با آمریکا و تفاله های آمریکا،این تفاله هائی که قالب زدند خودشان را و ما غفلت کردیم،الان هم هستند. باید هر یک از این ها را شناسائی کنید و به دادگاه ها معرفی کنید، ننشینید که باز یک جائی را آتش بزنند،این ها می خواستند یک شلوغی بشود، یک انفجاری حاصل بشود و مردم از صحنه بیرون بروند و دیدند که خیر،عکس شد مطلب مردم،این شهادت اسباب این شد که همه با هم منسجم بشوند. این اسباب این شد که مشت این ادعا - کن ها که ما برای آزادی و برای کذا می خواهیم زحمت بکشیم و باید این ملّت آزاد باشد و کذا، مشت این ها باز شد که این ها از چه سنخ آزادی می خواهند، آزادی انفجار،آزادی انفجار این ها می خواهند،این ها می خواستند که این منافقین هم آزاد بیایند توی مردم و بعد از یک سال دیگر بسیاری ازجوان های ما را منحرف کنند آزادانه و بسیاری از کارهائی که می خواهند زیر جلی انجام بدهند،آزادانه انجام بدهند. برای این که آزادی است. بی جهت نیست که در آن نطق های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت می زنند و کف می زنند، امام مظلوم ما به شهادت رسیده، روز شهادت امام مظلوم ما،پای نطق و سخنرانی یک نفر آدمی که با آن ها دوست است کف می زنند و سوت می کشند و آمریکا را از یاد می برند.
خط این بود که اصلا امریکا منسی بشود. یک دسته شوروی را طرح می کردند تا آمریکا منسی بشود،یک دسته الله اکبر را کنار می گذاشتند، سوت می زدند و کف می زدند آن هم در روزعاشورا
خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا مَنسی بشود.(66)
بیانات امام خمینی در جمع مردم سوگوار کشورمان و گروهی ازمسلمانان سازمان امامیه پاکستان تاریخ 10/6/1360

تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه کنند

آن هائی که دعوی خدمت به خلق می کردند و فدائی بودند و مجاهد برای خلق، ملّت ما دید که این ها یک جنایتکارانی هستندکه بر ضد خلق هستند و به نفع قدرت های بزرگ تاکنون کار کرده اند و لهذا می بینیم که بعض سران این ها وقتی که محکوم به مرگ می شوند در رژیم سابق، قدرت های بزرگ جلوگیری از مرگ آن ها می کنند و وقتی که در این جا شکست می خورند و به خارج فرار می کنند، دولت ها و ابرقدرت ها و دستگاه های تبلیغاتی همه جانبه عالم از آن ها حمایت می کنند و بر ضد ایران آن ها را ترویج می کنند و از آن ها نگهداری می کنند. و این به ملّت ما درست روشن کرد که این هائی که ادعای این می کردند که برای آزادی ایران و برای رفع گرفتاری های ایران و برای استقلال ایران می خواهند خدمت بکنند، تمام این ادعاها، ادعاهای پوچ بود و مشت آن ها در بین راه باز شد و همه صحبت هائی که تاکنون کرده بودند، خود آن ها بدست خودشان بر باد دادند و تمام ادعاهائی که در سال های طولانی و اخیرا بیشتر می کردند خودشان آن ادعاها را باطل کردند و وسیله این شد که قبر خودشان را، خودشان کندند و در بین ملّت دیگر نه آبروئی دارند و نه حیثیت و هر چه که تبلیغات خارجی برای ترویج آن ها زیادتر میشود، آبروی آن ها بیشتر ریخته می شود و هر چه خرابکاری می کنند در داخل کشورو عزیزان این ملّت را ترور می کنند یاآتش میزنند،یاخراب می کنند سقف هارابر روی آن ها، مشت آن ها پیش ملّت ما بازتر می شود و ملّت ما آگاه تر می شود. ملّت ما یک ملّت آگاه متعهد اسلامی هستند که دیگر امکان ندارد از تبلیغات سوئی که در همه کشورهای خارجی و مخالف با اسلام انجام می گیرد در این ملت اثر بکند و من امیدوارم که در ملّت های دیگر هم این تبلیغات سوءاثر نکند و این بوق هائی که بر ضد کشور ما و بر ضد انقلاب اسلامی ما به راه افتاده است و از ترس این که مبادا این انقلاب به جای دیگر هم سرایت بکند در دست و پا افتاده اند من امیدوارم که ملتها بیدار بشوند و توجه داشته باشند که تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه کنند و نگذارند اسلام به آن معنائی که هست، به آن معنای لا شرقیه و لاغربیه در جاهای دیگر هم پیاده بشود. و لهذا ملّت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع اسلام دفاع می کند و اگر چنانچه هر کس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری جز این که منسجم تر بشود و بیشتر تقویت روحی بشود ندارد. همانطوری که در صدر اسلام اگر چنانچه آن اشخاص متعهد کشته می شدند، مردم و لشکر اسلام قویتر می شدند و به پیش می رفتند و ملّت ما از باب این که به غیراسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا کرده است و در راه خدا به پیش می رود، از این امور مادی که اسباب سستی در افراد می شود، آن ها از این امور بری هستند.(67)

پیام رادیو تلویزیونی امام خمینی به مناسبت فرا رسیدن سال نو
تاریخ 1/1/1361

مقصد ملّت ما آزادی از چنگال دشمنان اسلام است

مقصد ملّت ما آزادی از چنگال دشمنان اسلام است و مقصد و مقصود ما استقلال کشور اسلامی است، به طوری که هیچ یک از قدرت های عالم نتواند آسیبی به آن برسانند و ما برای خاطر خدای تبارک و تعالی این نهضت را و این ادامه نهضت را دنبال کردیم و ملّت ما بحمدالله با رشد ایمان و با قدرت الهی این انقلاب را به پیش می برد و من امیدوارم که در این سال آتیه بهتر از سال های قبل در امور ملّت باشیم و باشید و راه را برای خدا بهتر طی کنید و صراط مستقیم انسانیت را بیشتر طی کنید و به مقصود که رسیدن به مقامی است که خدای تبارک و تعالی برای مؤمنین و برای عارفان خودش وعده داده است ما برسیم و دست همه قدرت ها از کشور ما انشاءالله کوتاه شود و کوتاه شده است و ما بحمدالله به مقامی رسیده ایم که دیگر با این وضعی که کشور ما دارد، با این وضعی که جوانان ما دارند، با این تعهدی که بانوان ما دارند، با این تعهدی که کشور ما تمام افرادش دارد، ما در مقابل هیچ مشکلی انشاءالله ضعیف نخواهیم شد و بحمدالله تاکنون هم هر سال از سال دیگر بهتر بود و بهتر خواهد شد و من امیدوارم که با ناگواری هائی که بر ما وارد شد لیکن ایمانی که در ما و در شما و در همه ملّت ما حاصل شد جبران را بکند و امیدواریم که این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه الله ارواحناله الفدا باشد.(68)

بیانات امام خمینی در جمع اعضای شوراهای محلی اسلامی توزیع کالا در سراسر تهران و گروهی از کارکنان مرکز تحقیقات مخابرات
تاریخ 11/11/1362