فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

در حقیقت دستاورد نهضت 15 خرداد 42، پیروزی 22 بهمن 57 بود

در حقیقت دستاورد نهضت 15 خرداد 42، پیروزی 22 بهمن 57 بود. اینک باز تفاله های رژیم جهانخوار سابق در صددند که با کمک و همکاری گروهک های واپس زده و قلمداران غرب و شرق زده تجدید حیات کنند و با قلم های به ظاهر خلقی و زبان های فریبنده، در خارج و داخل، جمهوری اسلامی را متزلزل کنند و در جهان، جمهوری ما را رژیمی ظالمانه و بدتر از رژیم پهلوی معرفی کنند و افکار عمومی را مشوش و به ابرقدرت ها مشروعیت دخالت در امور کشور بدهند.
اینان با نام آن که در ایران قانونی نیست و در ایران حکومت جنگل پابرجاست و به نام آن که تمام نهادهای جمهوری، برخلاف قوانین دنیا، به غارت اموال و اتلاف نفوس دست زده اند، می خواهند راه را برای اربابان خود یا ابر قدرت شرق و بلوک کمونیست یا ابر قدرت غرب و بلوک سرمایه - داری باز کنند و ایران عزیز را بااسم آزادی که مراد آنان بی - بند و باری است به لجن بکشند و ملّت مسلمان را از صحنه خارج کنند.
اینان، آزادی مسلح بودن در مقابل حکومت اسلامی و آزادی در ایجاد اغتشاش را می خواهند.
اینان آزادی ژ - 3 برای نابودی اسلام و جمهوری اسلامی را می خواهند و این آزادی همان است که پیامبران و اسلام و رهبران آن، در سرتاسر تاریخ با آن به جنگ برخاسته اند و خود را فدا کرده اند و ما نیز به حکم پیروی از آنان در صحنه هستیم و غربزدگان آزادی به شکل غرب که حتی آزادی جنسی به حد فجیع آن و آزادی مراکز فحشا را طالبند، اسلام و جمهوری اسلامی مخالف ایده های حیوانی آنان است.
اینان با پاسدار و با اصل پاسداری و با ارتش و با تمام قوای مسلح مخالفند وملّت عظیم ماباید بهوش باشد و کید آنان را به خودشان باز گرداند. اینان از بزرگداشت 15 خرداد وحشت دارند چون این روز بزرگ تاریخی سرآغاز شکوفائی اسلام و استقلال و آزادی ملت است. در سایه اسلام است که استقلال به معنای واقعی آن و آزادی به معنای منزه آن تحقق می یابد.(65)
بیانات امام خمینی در جمع اعضای خانواده های شهدای فاجعه 7 تیر و
اعضای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی تاریخ 13/4/1360

بی جهت نیست که در آن نطق های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت می زنند و کف می زنند

نباید ما فراموش کنیم که درجنگ با آمریکا هستیم. ما در جنگ با آمریکا و تفاله های آمریکا،این تفاله هائی که قالب زدند خودشان را و ما غفلت کردیم،الان هم هستند. باید هر یک از این ها را شناسائی کنید و به دادگاه ها معرفی کنید، ننشینید که باز یک جائی را آتش بزنند،این ها می خواستند یک شلوغی بشود، یک انفجاری حاصل بشود و مردم از صحنه بیرون بروند و دیدند که خیر،عکس شد مطلب مردم،این شهادت اسباب این شد که همه با هم منسجم بشوند. این اسباب این شد که مشت این ادعا - کن ها که ما برای آزادی و برای کذا می خواهیم زحمت بکشیم و باید این ملّت آزاد باشد و کذا، مشت این ها باز شد که این ها از چه سنخ آزادی می خواهند، آزادی انفجار،آزادی انفجار این ها می خواهند،این ها می خواستند که این منافقین هم آزاد بیایند توی مردم و بعد از یک سال دیگر بسیاری ازجوان های ما را منحرف کنند آزادانه و بسیاری از کارهائی که می خواهند زیر جلی انجام بدهند،آزادانه انجام بدهند. برای این که آزادی است. بی جهت نیست که در آن نطق های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت می زنند و کف می زنند، امام مظلوم ما به شهادت رسیده، روز شهادت امام مظلوم ما،پای نطق و سخنرانی یک نفر آدمی که با آن ها دوست است کف می زنند و سوت می کشند و آمریکا را از یاد می برند.
خط این بود که اصلا امریکا منسی بشود. یک دسته شوروی را طرح می کردند تا آمریکا منسی بشود،یک دسته الله اکبر را کنار می گذاشتند، سوت می زدند و کف می زدند آن هم در روزعاشورا
خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا مَنسی بشود.(66)
بیانات امام خمینی در جمع مردم سوگوار کشورمان و گروهی ازمسلمانان سازمان امامیه پاکستان تاریخ 10/6/1360

تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه کنند

آن هائی که دعوی خدمت به خلق می کردند و فدائی بودند و مجاهد برای خلق، ملّت ما دید که این ها یک جنایتکارانی هستندکه بر ضد خلق هستند و به نفع قدرت های بزرگ تاکنون کار کرده اند و لهذا می بینیم که بعض سران این ها وقتی که محکوم به مرگ می شوند در رژیم سابق، قدرت های بزرگ جلوگیری از مرگ آن ها می کنند و وقتی که در این جا شکست می خورند و به خارج فرار می کنند، دولت ها و ابرقدرت ها و دستگاه های تبلیغاتی همه جانبه عالم از آن ها حمایت می کنند و بر ضد ایران آن ها را ترویج می کنند و از آن ها نگهداری می کنند. و این به ملّت ما درست روشن کرد که این هائی که ادعای این می کردند که برای آزادی ایران و برای رفع گرفتاری های ایران و برای استقلال ایران می خواهند خدمت بکنند، تمام این ادعاها، ادعاهای پوچ بود و مشت آن ها در بین راه باز شد و همه صحبت هائی که تاکنون کرده بودند، خود آن ها بدست خودشان بر باد دادند و تمام ادعاهائی که در سال های طولانی و اخیرا بیشتر می کردند خودشان آن ادعاها را باطل کردند و وسیله این شد که قبر خودشان را، خودشان کندند و در بین ملّت دیگر نه آبروئی دارند و نه حیثیت و هر چه که تبلیغات خارجی برای ترویج آن ها زیادتر میشود، آبروی آن ها بیشتر ریخته می شود و هر چه خرابکاری می کنند در داخل کشورو عزیزان این ملّت را ترور می کنند یاآتش میزنند،یاخراب می کنند سقف هارابر روی آن ها، مشت آن ها پیش ملّت ما بازتر می شود و ملّت ما آگاه تر می شود. ملّت ما یک ملّت آگاه متعهد اسلامی هستند که دیگر امکان ندارد از تبلیغات سوئی که در همه کشورهای خارجی و مخالف با اسلام انجام می گیرد در این ملت اثر بکند و من امیدوارم که در ملّت های دیگر هم این تبلیغات سوءاثر نکند و این بوق هائی که بر ضد کشور ما و بر ضد انقلاب اسلامی ما به راه افتاده است و از ترس این که مبادا این انقلاب به جای دیگر هم سرایت بکند در دست و پا افتاده اند من امیدوارم که ملتها بیدار بشوند و توجه داشته باشند که تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه کنند و نگذارند اسلام به آن معنائی که هست، به آن معنای لا شرقیه و لاغربیه در جاهای دیگر هم پیاده بشود. و لهذا ملّت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع اسلام دفاع می کند و اگر چنانچه هر کس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری جز این که منسجم تر بشود و بیشتر تقویت روحی بشود ندارد. همانطوری که در صدر اسلام اگر چنانچه آن اشخاص متعهد کشته می شدند، مردم و لشکر اسلام قویتر می شدند و به پیش می رفتند و ملّت ما از باب این که به غیراسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا کرده است و در راه خدا به پیش می رود، از این امور مادی که اسباب سستی در افراد می شود، آن ها از این امور بری هستند.(67)

پیام رادیو تلویزیونی امام خمینی به مناسبت فرا رسیدن سال نو
تاریخ 1/1/1361