فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اینان آزادی ژ - 3 برای نابودی اسلام و جمهوری اسلامی را می خواهند

در 15 خرداد 42 که مصادف بود با دوازده محرم، سوم شهادت بزرگ شهید فداکار تاریخ، گرچه ملّت غیور ایران با فداکاری عظیم خویش و تسلیم قریب پانزده هزار شهید به درگاه خداوند متعال، به ظاهر سرکوب شد و دژخیمان رژیم جنایتکار پهلوی، ننگی ابدی بر ننگ های پنجاه ساله خود افزودند لکن سرلوحه پیروزی اسلام و ملّت بود. همان سان که شهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا، سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بود، آن شهادت مظلومانه و اسارت آل الله، تخت و تاج یزیدیان را که با اسم اسلام، اساس وحی را به خیال خام خود می خواستند محو کنند، برای همیشه به باد فنا سپرد و آن جریان، سفیانیان را از صحنه تاریخ به کنار زد، این شهادت دلاورانه ملّت مظلوم ایران، تخت و تاج پهلویان، جریان پهلوی صفتان را که با اسم اسلام می خواستند اسلام را از صحنه خارج نمایند و افکار غرب و نشخوار امریکا را جانشین وحی کنند، از تاریخ ایران بیرون راند.

در حقیقت دستاورد نهضت 15 خرداد 42، پیروزی 22 بهمن 57 بود

در حقیقت دستاورد نهضت 15 خرداد 42، پیروزی 22 بهمن 57 بود. اینک باز تفاله های رژیم جهانخوار سابق در صددند که با کمک و همکاری گروهک های واپس زده و قلمداران غرب و شرق زده تجدید حیات کنند و با قلم های به ظاهر خلقی و زبان های فریبنده، در خارج و داخل، جمهوری اسلامی را متزلزل کنند و در جهان، جمهوری ما را رژیمی ظالمانه و بدتر از رژیم پهلوی معرفی کنند و افکار عمومی را مشوش و به ابرقدرت ها مشروعیت دخالت در امور کشور بدهند.
اینان با نام آن که در ایران قانونی نیست و در ایران حکومت جنگل پابرجاست و به نام آن که تمام نهادهای جمهوری، برخلاف قوانین دنیا، به غارت اموال و اتلاف نفوس دست زده اند، می خواهند راه را برای اربابان خود یا ابر قدرت شرق و بلوک کمونیست یا ابر قدرت غرب و بلوک سرمایه - داری باز کنند و ایران عزیز را بااسم آزادی که مراد آنان بی - بند و باری است به لجن بکشند و ملّت مسلمان را از صحنه خارج کنند.
اینان، آزادی مسلح بودن در مقابل حکومت اسلامی و آزادی در ایجاد اغتشاش را می خواهند.
اینان آزادی ژ - 3 برای نابودی اسلام و جمهوری اسلامی را می خواهند و این آزادی همان است که پیامبران و اسلام و رهبران آن، در سرتاسر تاریخ با آن به جنگ برخاسته اند و خود را فدا کرده اند و ما نیز به حکم پیروی از آنان در صحنه هستیم و غربزدگان آزادی به شکل غرب که حتی آزادی جنسی به حد فجیع آن و آزادی مراکز فحشا را طالبند، اسلام و جمهوری اسلامی مخالف ایده های حیوانی آنان است.
اینان با پاسدار و با اصل پاسداری و با ارتش و با تمام قوای مسلح مخالفند وملّت عظیم ماباید بهوش باشد و کید آنان را به خودشان باز گرداند. اینان از بزرگداشت 15 خرداد وحشت دارند چون این روز بزرگ تاریخی سرآغاز شکوفائی اسلام و استقلال و آزادی ملت است. در سایه اسلام است که استقلال به معنای واقعی آن و آزادی به معنای منزه آن تحقق می یابد.(65)
بیانات امام خمینی در جمع اعضای خانواده های شهدای فاجعه 7 تیر و
اعضای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی تاریخ 13/4/1360

بی جهت نیست که در آن نطق های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت می زنند و کف می زنند

نباید ما فراموش کنیم که درجنگ با آمریکا هستیم. ما در جنگ با آمریکا و تفاله های آمریکا،این تفاله هائی که قالب زدند خودشان را و ما غفلت کردیم،الان هم هستند. باید هر یک از این ها را شناسائی کنید و به دادگاه ها معرفی کنید، ننشینید که باز یک جائی را آتش بزنند،این ها می خواستند یک شلوغی بشود، یک انفجاری حاصل بشود و مردم از صحنه بیرون بروند و دیدند که خیر،عکس شد مطلب مردم،این شهادت اسباب این شد که همه با هم منسجم بشوند. این اسباب این شد که مشت این ادعا - کن ها که ما برای آزادی و برای کذا می خواهیم زحمت بکشیم و باید این ملّت آزاد باشد و کذا، مشت این ها باز شد که این ها از چه سنخ آزادی می خواهند، آزادی انفجار،آزادی انفجار این ها می خواهند،این ها می خواستند که این منافقین هم آزاد بیایند توی مردم و بعد از یک سال دیگر بسیاری ازجوان های ما را منحرف کنند آزادانه و بسیاری از کارهائی که می خواهند زیر جلی انجام بدهند،آزادانه انجام بدهند. برای این که آزادی است. بی جهت نیست که در آن نطق های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت می زنند و کف می زنند، امام مظلوم ما به شهادت رسیده، روز شهادت امام مظلوم ما،پای نطق و سخنرانی یک نفر آدمی که با آن ها دوست است کف می زنند و سوت می کشند و آمریکا را از یاد می برند.
خط این بود که اصلا امریکا منسی بشود. یک دسته شوروی را طرح می کردند تا آمریکا منسی بشود،یک دسته الله اکبر را کنار می گذاشتند، سوت می زدند و کف می زدند آن هم در روزعاشورا
خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا مَنسی بشود.(66)
بیانات امام خمینی در جمع مردم سوگوار کشورمان و گروهی ازمسلمانان سازمان امامیه پاکستان تاریخ 10/6/1360