فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

الان آزادی پیش بعضی از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان می خواهد

باید بنویسند

وظیفه قلم ها سازندگی است نه غرض ورزی. توئی که حالا قلم به دست گرفته ای و برای همه می نویسی، از همه ارگان ها انتقاد می کنی، آزادی، ولی آیا شما در سه سال پیش از این می توانستی قلم را دست بگیری و یک کلمه راجع به یکی از این ارگان ها صحبت کنی ؟ قلمت را می شکستند و پدرت را در می آوردند.
شما قدر آزادی را نمی دانید. الان آزادی پیش بعضی از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان می خواهد باید بنویسند و هر چه دلشان می خواهد باید بگویند.(63)
بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت تاریخ 4/11/59

بالاترین گرفتاری حب نفس است

بالاترین گرفتاری حب نفس است سه نظر در عالم هست، یک نظری که از روی حُب مطالعه می کند موجودات را یا بعض موجودات را، و یک نظری که از راه بُغض نظر می کند به همه چیز، و یک نظر ثالثی که حب و بغض در آن نیست و آزاد است. آن دو نظر، نظر اشخاصی است که آزاد نیستند. بزرگترین گرفتاری بشر و ماها این گرفتاری است که خودمان داریم و از ناحیه خود ما هست.
کسی که از روی حب نفس به مردم و اشیاء نظر می کند و به اشیائی که نظر می کند از راه دشمنی و بغض نظر می کند - این نمی تواند آزاد باشد، در نظر دادن گرفتار است و کسی که از راه دشمنی و بغض نظر می کند به موجودات یا به اشخاص یا به گروه ها این آزاد نیست، نمی تواند حکم صحیح بکند.