فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این ها می خواهند بهانه ای دستشان بیاید، هر چه دلشان می خواهد بگویند

البته نه این که ما می گوئیم باید سانسور باشد، ما می گوئیم باید بر طریق اسلام و ملّت باشد. ملت، اسلام را می خواهد و همه نهادهائی که در ایران هست باید اسلامی باشد.
معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند. در توطئه هم آزاد است؟! نه، در توطئه آزاد نیست. یا حرف هائی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این آزادی نیست. در چهار چوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همه مردم آزاد هستند، کسانی که حرف دارند، حرف هایشان را می زنند حتی هر فرقه ای هم که باشند، اما اگر بخواهند توطئه کنند و بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهائی را که الان مشغول فعالیت اسلامی هستند این ها را بشکنند، یک همچو چیزی نمی شود باشد.
شما هم از این تیپ های روشنفکری که همیشه با سر قلمشان مشغول یک فساد کاری هستند، از این ها هیچ وقت نترسید، این ها می خواهند بهانه ای دستشان بیاید، هر چه دلشان می خواهد بگویند.
از اولی هم که این نهضت شروع شد که رو به رشد و ترقی گذاشت، این طایفه - البته نه همه شان اما آن هائی که سوء قصد دارند و غربزده هستند - آن ها مشغول فعالیت بر ضد انقلاب بودند، هر مطلبی پیش می آیداین ها یک سنگی جلوی پا می انداختند.(62)

بیانات امام خمینی در جمع اعضای هیات تحریریه مجله سروش
تاریخ 15/10/1359

الان آزادی پیش بعضی از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان می خواهد

باید بنویسند

وظیفه قلم ها سازندگی است نه غرض ورزی. توئی که حالا قلم به دست گرفته ای و برای همه می نویسی، از همه ارگان ها انتقاد می کنی، آزادی، ولی آیا شما در سه سال پیش از این می توانستی قلم را دست بگیری و یک کلمه راجع به یکی از این ارگان ها صحبت کنی ؟ قلمت را می شکستند و پدرت را در می آوردند.
شما قدر آزادی را نمی دانید. الان آزادی پیش بعضی از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان می خواهد باید بنویسند و هر چه دلشان می خواهد باید بگویند.(63)
بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت تاریخ 4/11/59