فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

با اسم آزادی می خواهند شما را تحت حمایت خودشان قرار بدهند

و آزادی را از شما سلب بکنند

آن ها در خارج نشسته اند و به ما می خندند که ما احزاب را وادار کردیم که به جان هم بیفتند.
هر کس برای دیگری حرف می زند. شما روزنامه ها را که می خوانید می بینید که در روزنامه زیاد این به چشمتان می خورد که این به او بد می گوید، این به او بد می گوید. حالا که قلم آزاد شد باید اینطور باشد که هر کس به دیگری هر چه دلش بخواهد بگوید و هر کس به دیگری کاری بکند که این مملکت از نظم بیرون برود، از نظام بیرون برود، این معنای آزادی است؟ آن آزادی که در ممالک که ما را می خواهند بخورند هست، اینطوری است؟ اگر اینطور بود، انسجام را پیدا نمی کردند، این ترقیات را پیدا نمی کردند. آن ها با اسم آزادی که در این مغز این جوان ها می اندازند، با اسم آزادی می خواهند شما را تحت حمایت خودشان قرار بدهند و آزادی را از شما سلب بکنند، آن ها دارند می فهمند چه می کنند به اسم این که انقلاب کردید آزادید دیگر، آزادند دیگر، تو به او بد بگو، او به او بد بگوید، او قلم بردارد و به ضد تو بگوید، تو قلم بردار به ضد او بگو، آن ها می دانند دارند چه می کنند، می خواهند آزادی شما را با آزادی سلب کنند، آزادی ناسالم در شما ایجاد کنند و آزادی حقیقی را از شما بگیرند و یک روزی همه ما باز گرفتار یک همچو مسائلی بشویم یا بدتر از آن. باید دانشمندها، روحانیین، خطبا، سران لشگر، سران ژاندارمری مردم را آگاه کنند، جوان ها را آگاه کنند که دارند گول می خورند، دارید به یک راهی می روید که راه دشمن تان است گولتان زدند.(61)
بیانات امام خمینی در دیدار با مدیر واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاریخ 31/2/1359

این ها می خواهند بهانه ای دستشان بیاید، هر چه دلشان می خواهد بگویند

البته نه این که ما می گوئیم باید سانسور باشد، ما می گوئیم باید بر طریق اسلام و ملّت باشد. ملت، اسلام را می خواهد و همه نهادهائی که در ایران هست باید اسلامی باشد.
معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند. در توطئه هم آزاد است؟! نه، در توطئه آزاد نیست. یا حرف هائی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این آزادی نیست. در چهار چوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همه مردم آزاد هستند، کسانی که حرف دارند، حرف هایشان را می زنند حتی هر فرقه ای هم که باشند، اما اگر بخواهند توطئه کنند و بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهائی را که الان مشغول فعالیت اسلامی هستند این ها را بشکنند، یک همچو چیزی نمی شود باشد.
شما هم از این تیپ های روشنفکری که همیشه با سر قلمشان مشغول یک فساد کاری هستند، از این ها هیچ وقت نترسید، این ها می خواهند بهانه ای دستشان بیاید، هر چه دلشان می خواهد بگویند.
از اولی هم که این نهضت شروع شد که رو به رشد و ترقی گذاشت، این طایفه - البته نه همه شان اما آن هائی که سوء قصد دارند و غربزده هستند - آن ها مشغول فعالیت بر ضد انقلاب بودند، هر مطلبی پیش می آیداین ها یک سنگی جلوی پا می انداختند.(62)

بیانات امام خمینی در جمع اعضای هیات تحریریه مجله سروش
تاریخ 15/10/1359