فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد

شما بعد ها مبتلای به این هستید،دانشگاه که بازبشود مبتلای به یک همچو اشخاصی هستید که گاهی با صورت اسلامی وارد می شوند همین مسائل که حالا مثلا طرح می کنند که باید ولایت فقیه مثلا نباشد این دیکتاتوری است و حال آن که اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند، آن که علم دارد، عمل دارد، مشی اش مشی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده وآدم معوجی نیست وصحیح است، این نظارت داشته باشد به این امرها نگذارد که هر کس هر کاری دلش می خواهد بکند. این ها گاهی وقت ها با همین صورت سازی که مثلا می خواهد چه بشود و به دیکتاتوری می رسد و دیکتاتوری عمامه و عصا و - نمی دانم - از این حرف هائی که تزریق کرده اند به آن ها و دیکته کرده اند و این ها هم همان را پس می دهند. مثل بچه ها که یک چیزی را دهنشان می گذارند پس می دهند، این ها هم از این قبیل هستند.
شمااز این به بعد انشاء الله وقتی که دانشگاه ها با زبشود، مبتلای به این مسائل هستید و باید با هوشمندی وبا مطالعه وبا مشورت بین خودتان افرادی را که می بینید یا بااسم آزادی و - نمی دانم - این حرف ها که می خواهند یک آزادی خاصی در کار باشد، دلبخواهی در کار باشد، نه آزادی مطلق، یا به اسم دموکراسی و امثال ذلک، الفاظ جالبی که در هیچ جای دنیا معنایش پیدا نشده تا حالا،هر کس برای خودش یک معنائی می کند، به اینطور چیزها گرفتار هستید.(56)
پیام امام خمینی در آستانه بازگشائی دانشگاه ها و مدارس کشور
تاریخ 31/6/1358

مابا آزادی و منطق، موافق ولی اگر توطئه و خرابکاری باشد، تکلیف دیگری داریم

اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد و از طرح مطلب های دیگر که انحراف آن هادر محیط خود آن مکتب ها ثابت و در پیش دانشمندان خودشان شکست خورده هستند، باکی ندارد. شما دانشجویان محترم نباید با پیروان مکتب های دیگر با خشونت و شدت رفتار و درگیری و هیاهو راه بیندازید که می دانم نخواهید کرد و خود با آنان به بحث و گفتگو برخیزید و از دانشمندان اسلامی دعوت کنید با آنان در بحث بنشینند تا تهی بودن دست آنان ثابت شود و اگر آنان با جنجال و هیاهو با شما مواجه شدند از آنان اعراض کنید و با خونسردی بگذرید که یکی از نقشه های آن ها آن است که شما را به درگیری بکشند و از آن استفاده، استفاده های غیر مشروع کنند.
ما با آزادی و منطق، موافق ولی اگر توطئه و خرابکاری باشد، تکلیف دیگری داریم و از خداوند متعال خواستارم که کار به آن جا نکشد.(57)
بیانات امام خمینی در جمع گروهی از نمایندگان مجلس خبرگان و پاسداران مسجدالحسین 7 تاریخ 12/7/1358

ملّت ولایت فقیه را می خواهد - که خدا فرموده - شما می گوئید خیر

ما گرفتاریم باز، مابین راهیم، آقا سستی نکنید. ملت اگر وکلاشان خواستند بر خلاف اسلام عمل بکنند، مردم مختارند که وکلا را عزلشان بکنند، بریزند دور. آن ها خیال می کنند که نه، این خلاف آزادی است. شما دارید دیکتاتوری می کنید، شما دارید در مقابل ملّت می ایستید. ملّت، اسلام را می خواهد شما می گوئید لازم نیست،، لازم نیست و شما می خواهید چند نفر آدم بر سایرین تحمیل بکنید. این دیکتاتوری است، نه این که اکثریت در آن جا با آن هائی است که اسلام را می دانند چه است و تبعیت اسلام را هم دارند، شما چند نفر ایستاده اید در مقابل اسلام. اگر ولایت فقیه فاجعه است، ملت این فاجعه را می خواهد.(58)
مصاحبه خبرنگار ژاپنی باامام خمینی تاریخ 5/9/1358