فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

سؤال : حضرت امام ! شما چرا از اول روی یک کلمه ای خط کشیدید و آن دموکراتیک است

سؤال : حضرت امام ! شما چرا از اول روی یک کلمه ای خط کشیدید و آن دموکراتیک است که رویش خط کشیدید و فرمودید « جمهوری اسلامی » نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. این کلمه که این قدر عزیز است، برای ما عزیز است و شما خطش زدید و در کشور الان باز در این باره صحبت می کنند.
جواب : بله این مسائلی دارد، یک مساله این است که این توهم، این را در ذهن می آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهمترش در آن هست، حالا ما بیائیم بگوئیم که ما اسلام می خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد.
اسلام همه چیز است. مثل این است که شما بگوئید که ما اسلام را می خواهیم و می خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم، ولی به شرط این که به خدا هم معتقد باشیم. این برای ما خیلی ناراحت کننده است که کسی یک همچو خیالی داشته باشد، این اولا، و ثانیا این کلمه دموکراسی که پیش شما اینقدر عزیز است یک مفهوم مبینی ندارد ارسطو یک جور معنی کرده، شوروی یک جور معنی کرده، سرمایه دارها یک جور معنی کرده و ما در قانون اساسی مان نمی توانیم یک لفظ مبهمی که هر کس برای خودش یک معنی کرده است، آن را بگذاریم، به جای آن اسلام را گذاشتیم که اسلام مبین می کند حد وسط چیست، این مخالف با هیچ چیزی نیست ولی آن هائی که نفهمیده اند اسلام را، خارجی ها که با اسلام کار ندارند، آن ها که در داخل هستند و اسلام را نمی دانند چه رژیمی است، چه حالی دارد، ا زاین جهت یک امکان به خیالشان دارد.

من حالا برای شما مثال می زنم از این آزادی

من حالا برای شما مثال می زنم از این آزادی و دموکراسی یک چیزی که تاریخ می گوید و آن قضیه حضرت امیر سلام الله علیه است که در وقتی که رئیس و خلیفه رسول الله بود و دامنه این ریاست عملیش و سیاستش ازحجاز تا مصر و تمام تقریبا بسیاری از آسیا، یک مقداری حتی اروپا داشت، همین شخص که رئیس یک همچو مملکت وسیعی بود و دارای همچو قدرتی بود و قاضی را هم خود خلیفه رسول الله تعیین می کرد، وقتی یک اختلافی بین آن رئیس و یک یهودی حاصل شد قاضی دعوت کرد او را به این که بیاید جواب بدهد او هم رفت در محضر قاضی نشست، قاضی خواست به او احترام بکند، گفت نه یک نفرقاضی باید احترام از هیچ کس نکند و ما علی السواء باید باشیم و بعد هم که قاضی حکم بر خلاف او کرد، او تصدیق و قبول کرد. من میل دارم که شما که اطلاع دارید از همه حکومت ها و از همه جاها یک نمونه این طوری هم شما نشان بدهید در تمام این حکومت هائی که در دنیا از اول دنیا تا حالا حکومت ها بودند و شما لابد مطلع هستید، شما هم یک نمونه اینطوری به ما نشان بدهید، که آن از این اولی است.(55)

بیانات امام خمینی در جمع اعضای انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور تاریخ 30/6/1358

اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد

شما بعد ها مبتلای به این هستید،دانشگاه که بازبشود مبتلای به یک همچو اشخاصی هستید که گاهی با صورت اسلامی وارد می شوند همین مسائل که حالا مثلا طرح می کنند که باید ولایت فقیه مثلا نباشد این دیکتاتوری است و حال آن که اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند، آن که علم دارد، عمل دارد، مشی اش مشی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده وآدم معوجی نیست وصحیح است، این نظارت داشته باشد به این امرها نگذارد که هر کس هر کاری دلش می خواهد بکند. این ها گاهی وقت ها با همین صورت سازی که مثلا می خواهد چه بشود و به دیکتاتوری می رسد و دیکتاتوری عمامه و عصا و - نمی دانم - از این حرف هائی که تزریق کرده اند به آن ها و دیکته کرده اند و این ها هم همان را پس می دهند. مثل بچه ها که یک چیزی را دهنشان می گذارند پس می دهند، این ها هم از این قبیل هستند.
شمااز این به بعد انشاء الله وقتی که دانشگاه ها با زبشود، مبتلای به این مسائل هستید و باید با هوشمندی وبا مطالعه وبا مشورت بین خودتان افرادی را که می بینید یا بااسم آزادی و - نمی دانم - این حرف ها که می خواهند یک آزادی خاصی در کار باشد، دلبخواهی در کار باشد، نه آزادی مطلق، یا به اسم دموکراسی و امثال ذلک، الفاظ جالبی که در هیچ جای دنیا معنایش پیدا نشده تا حالا،هر کس برای خودش یک معنائی می کند، به اینطور چیزها گرفتار هستید.(56)
پیام امام خمینی در آستانه بازگشائی دانشگاه ها و مدارس کشور
تاریخ 31/6/1358