فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

از این مراکز فساد و فحشا انبیا جلوگیری می کنند، نه از اصل شهوت

تمدن به اعلی مرتبه،مهار، مهار در معنویت. همه مظاهر تمدن را انبیا قبول دارند لکن مهار شده،نه مطلق و رها. شهوات را جلویش را نگرفتند، جلوی اطلاقش را گرفتند، جلو رهائی و آزادی را گرفتند.
یک کسی،در همان زمان های سابق به یک ظریفی که از آشناهای ماست راجع به امور جنسی گفته بود که فلان، این حل شده. این گفته بود این را در صدر خلقت، خرها حل کرده بودند. آن آزادی که شما می گوئید که حل شده همان است که حیوانات در صدر خلقت آزاد بودند. انبیا آمدند این آزادی را جلویش را بگیرند والا اصلش را مخالف نیستند،دعوت هم به آن کرده اند، این دعوت به ازدواج ،اینقدر تعریف از ازدواج برای این که هم ازدواج بشود،هم انحراف نباشد.از این شهوات مطلق، از این مراکز فساد وفحشا انبیا جلوگیری می کنند، نه از اصل شهوت. اصل شهوت طبیعی است وباید هم کار خودش را انجام بدهد اما حدود دارد. اگر تربیت و تعلیم آن طوری که انبیا و تحت تربیت انبیاست تحقق پیدا بکند ،انسان، هم این جایش صحیح می شود و روی یک نظمی تحقق پیدا می کند و این آکل و ماکول و این تعدیات و این تجاوزها و این اختلاف های طبقاتی پیدا نمی شود و هم آن طرف، که عمده آن طرف است،آن حیات جاویدی که آخر ندارد، هم آن طرف تامین می شود. کوشش کنید که شما که حالا منتسب به ولی امر سلام الله علیه هستید، مکتب ولی امر را به آن توجه کنید که برای تعلیم و تربیت این انسان است که از حد حیوانیت برساندش به حد انسانیت و رشد انسانی پیدا کند و تربیت های انسانی پیدا کند و تعلیمات،تعلیمات صحیح باشد. خداوند همه شما را انشاءالله موفق بدارد.(44)

بیانات امام خمینی در جمع اعضای جامعه ورزشی اصفهان
تاریخ 23/4/1358

آن چیزی که انسان را متمدن می کند، در غرب از آن خبری نیست

آن چیزی که انسان را متمدن می کند، در غرب از آن خبری نیست. اگر باشد، در شرق است.
آن که ضامن این است که یک کشوری درست بکند که متمدن باشد،آزادیخواه به معنای حقیقیش باشد، استقلال داشته باشد به معنای حقیقیش،آن مکتب انسانیت است، غیر از او هیچ نیست.
... آن آزادی که در غرب است یک قدری فحشاست که هر جوری دلشان می خواهد عمل کند در شهوات هیچ قید و بندی نباشد، آزادند هر طوری دلشان می خواهد در فحشا غوطه ور شوند. یک مقدارش هم کلاه سر ماگذاشتن است که ما آزادی می دهیم.(45)
بیانات امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم تاریخ 28/4/1358

اگر کاندید های غیر اسلامی باشد، شکست مفتضحانه خواهید خورد

اسلام است که شماها را آزاد کرد و قلم های شمارا آزاد کرد. از این آزادی سوء استفاده نکنید
قدر اسلام را بدانید، همه با هم مجتمع شوید. کاندیدها را با هم تعیین کنید. اگر کاندید های غیر اسلامی باشد، شکست مفتضحانه خواهید خورد.(46)

پیام امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان تاریخ 3/5/1358