فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اسلام است که می تواند ما را به سعادت دنیا و آخرت برساند

در شخص هم همین طور است. شخص هم مثل یک جامعه می ماند، یک قوه هادی می خواهد هدایت کند و یک قوه عامله می خواهد، که عمل بکند. یک عقل فعال می خواهد، یک عقل نظری می خواهد و یک عقل عملی می خواهد، ادراک کند به آن عقل نظری مطالب را و هدایت کند همین انسان خودش را به این که در راه آن مقصودی که دارد عمل بکند. همانطور که جامعه با این دو قوه اصلاح می شود، انسان هم با این دو قوه اصلاح می شود و من امیدوارم که همان طوری که شما قوه جسمی تان بحمدالله سالم و خوب است، قوای روحی تان همانطور باشد و با این دو قوه به اسلام خدمت بکنید.
تمام مقصد ما باید اسلام باشد الان وقتی است که ما بخواهیم این کشور را از این آشفتگی هائی که دارد نجات بدهیم، باید همه وجهه نظر را به اسلام بکنیم، تمام مقصد اسلام باشد. اسلام است که می تواند ما را به سعادت دنیا و آخرت برساند. اسلام است که برای ما آزادی، یک آزادی سالم،آزادی صحیح تامین می کند.
اسلام است که می تواند ما را مستقل کند.(35)

بیانات امام خمینی در جمع علمای سبزوار و بانوان چهار مردان قم تاریخ 9/3/1358

قلم های مسموم را بشناسند

آن هائی که در بین مردم، کارگرها، دهقان ها، دانشکده ها، دانشگاه ها می روند و تخم فساد می کارند، آن ها را بشناسند، ببینند که این ها چه کسانی هستند و از کجا تایید می شوند و کی آن ها را تایید می کند.
قلم های مسموم را بشناسند. اشخاصی که قلم دست می گیرند بر ضد اسلام، بر ضد روحانیت، بر ضد مسیر ملّت قلم فرسائی می کنند، بشناسید آن ها را. سوابق این ها را به دست بیاورند. مطالعه در احوال و سوابق این ها بکنند. آزادی را اسلام به ماداد، قدر این آزادی و اسلام را بدانید. ما احتیاج به وحدت کلمه داریم
زحمت ملّت ما برا ی اسلام است. برای اسلام بود. اسلام است که سعادت همه را تامین می کند و اسلام است که مارا پیروزی رساند و اسلام است که ما را به پیروزی می رساند. اگر اسلام نبود و اگر اسلام نباشد، ملّت باز معنائی که سابق بود بر می گردد. آن هائی که حکومت می خواهند بین ما بکنند، عمالشان را وادار کردند بر ضد اسلام، بر ضد روحانیت عمل کنند و قلم فرسائی کنند.
بیدار باشید ملّت بیدار باشید علمای اعلام ! خطبای عظام ! دانشگاهی! بازاری! کارگر ! دهقان ! همه بیدار باشید و دشمن های خودتان را بشناسید. دشمن های اسلام را بشناسید. اگر اسلام نبود این ها که برای آزادی قلم فرسائی می کنند، این جا نبودند، آزادی نداشتند. آزادی رااسلام به ماداد، قدر این آزاد ی را بدانید و قدر این اسلام را بدانید.(36)
بیانات امام خمینی در دیدار با پرسنل نیروی دریائی بندر عباس
تاریخ 11/3/1358

خداوند با نعمت آزادی ما را امتحان می کند

ما گذشته را پشت سر گذاشتیم و بحمدالله موفقیت آمیز بود. به گذشته خیلی نباید نظر کرد، عمده آینده است. تکلیف فعلی ما چیست ؟ و تکلیف بعد از این و آینده ما ؟ فرق نیست بر این که ما همه مکلف هستیم به تکلیف های الهی برا ی حال و برای آینده. در حال حاضر می دانید که آشفتگی هایی در کار است و توطئه هائی برای اخلال، تکلیف ما در این حال که اخلالگرها که می خواهند نگذارند این نهضت به ثمر برسد چیست و تکلیف آینده ما چیست ؟ ما تا کنون آزادی را به دست آوردیم. همه الان آزادانه از محل خودتان آمدید و با هم ملاقات می کنیم که قبل از این چنین آزادی برای شما نبود، برای ما هم نبود.
ماالان آزاد هستیم. آزادی یک نعمت بزرگ الهی است. یا در این موقع که آزاد هستیم، ببینیم که از این آزادی آیا سوء استفاده می کنیم یا استفاده مشروع ؟ آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب ما کرد، آیا این امانتی که خدای تبارک و تعالی به ماداد و ما را آزاد کرد، با این آزادی چه می کنیم ؟
آیا آزادی را صرف صلاح ملّت و اسلام می کنیم ؟ یا آزادی را صرف جهاتی که بر خلاف مسیر نهضت و بر خلاف رضای خداست ؟ خداوند با نعمت آزادی ما را امتحان می کند الان ما همه در حیطه امتحان گذاشته شدیم. قشرهای ملّت همه از روحانیون گرفته است تا دانشگاهی، از نیروی هوائی گرفته است تا نیروی زمینی و تا نیروی دریایی، بازارهای اسلام، سرحدات اسلام، عشایر ایران همه ما الان آزادیم و در تحت امتحان خداوند ما را با این نعمت امتحان خواهد کرد. اگر ما آزادی را در مسیر خودش برای صلاح ملّت، برای صلاح اسلام، در خدمت کشور، از این آزادی استفاده کردیم، از امتحان درست بیرون آمده ایم و اگر خدای نخواسته آزادی را صرف کردیم بر خلاف مسیر ملّت و اسلام، حالا که آزاد شدیم خودمان را به هرج و مرج بکشیم، حالا که آزاد هستیم به زیر دستان خودمان ظلم کنیم، حالا که آزاد هستیم بر خلاف نظامات اسلامی و بر خلاف نظامات ملی عمل کنیم. هرج و مرج بپا کنیم چون آزاد هستیم، تحت هیچ قاعده نباشیم تحت هیچ یک از قواعد اسلامی و ملی نباشیم، اگر اینطور باشد ، آزادی را سلب کردیم بر خلاف مسیر ملّت و برخلاف مسیر اسلام. توجه داشته باشید که از این امتحان آبرومندبیرون بیاییم. اگر من طلبه وقتی آزاد شدم به رفقای خودم، به زیردستان خودم، به دوستان خودم تعدی کردم، برخلاف مسیر نهضت عمل کردم، برخلاف مسیر ملّت عمل کردم، من به این آزادی که خدای تبارک و تعالی داده است خیانت کرده ام. اگر شما برادرها ی نظامی من هم حالا که آزادی پیدا کردید بخواهید از این آزادی سوء استفاده کنید، برخلاف مسیر ملّت، برخلاف مسیر کشور عمل بکنید، برخلاف نظامات مقرر عمل بکنید، شما هم مثل من از این امتحان بیرون نیامدید و خدای نخواسته خیانت کردید. امانت خدا را حفظ کنید. به امانت خدا خیانت نکنید. آزادی را در صلاح ملّت و صلاح کشور صرف کنید شما آزادید، آزادی را صرف کنید در صلاح ملّت، در صلاح کشور. و آزادی برای این نیست که هر کسی هر کاری می خواهد بکند، قاچاق فروشی بکند، گرانفروشی بکند، سرحدات را به هم بزند، نظام را به هم بزند، جهات مقررات ملی و دولتی و اسلامی را ملاحظه نکند، معنای آزادی این نیست.