فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ما همه زنده ایم برای احیاء سنت پیغمبر اسلام و احیاء قرآن کریم

ما همه زنده ایم برا ی احیاء سنت پیغمبر اسلام 6 از این که جوان ها از دست شما رفته و مصیبت واقع شده است من متاثرم لکن برای اسلام و برای قرآن کریم ارزش دارد که همه از بین برویم. ما همه زنده ایم برای احیاء سنت پیغمبر اسلام و احیاء قرآن کریم و باید دین خودمان را به اسلام ادا کنیم.من وقتی که شما جوان ها را می بینم، ماشاءالله جوان های برومند و پهلوان خیلی خوشم می آید و افتخار می کنم به این که جوان ها علاوه بر برومندی بدنی توجه به دیانت و اسلام دارند و همان طوری که ورزش کردند برای تقویت بدن انشاء الله ورزش برای تقویت روح هم کرده اند و می کنند. وقتی این دو تا قوه با هم شد، قوه جسمانی و قوه روحانی، این ارزش خیلی پیدا می کند، قوه جسمانی برای خدمت و قوه روحانی هم برای هدایت، با قوه روحانی انسان هدایت کند خود ش را و با قوه جسمانی خدمت کند. این دو قوه وقتی که مجتمع شد، یک انسان به تمام معنا انسان می شود. همانطور که در یک جامعه، یک قوای فعاله و یک قوای هادیه می خواهد، یک جامعه را هدایت کن لازم است و جامعه هم باید به آن هدایت عمل بکند. وقتی هدایت صحیح باشد و عمل، عمل صحیح باشد، یک جامعه را راه می اندازد و یک جامعه را معتدل می کند، صحیح بار می آورد.

اسلام است که می تواند ما را به سعادت دنیا و آخرت برساند

در شخص هم همین طور است. شخص هم مثل یک جامعه می ماند، یک قوه هادی می خواهد هدایت کند و یک قوه عامله می خواهد، که عمل بکند. یک عقل فعال می خواهد، یک عقل نظری می خواهد و یک عقل عملی می خواهد، ادراک کند به آن عقل نظری مطالب را و هدایت کند همین انسان خودش را به این که در راه آن مقصودی که دارد عمل بکند. همانطور که جامعه با این دو قوه اصلاح می شود، انسان هم با این دو قوه اصلاح می شود و من امیدوارم که همان طوری که شما قوه جسمی تان بحمدالله سالم و خوب است، قوای روحی تان همانطور باشد و با این دو قوه به اسلام خدمت بکنید.
تمام مقصد ما باید اسلام باشد الان وقتی است که ما بخواهیم این کشور را از این آشفتگی هائی که دارد نجات بدهیم، باید همه وجهه نظر را به اسلام بکنیم، تمام مقصد اسلام باشد. اسلام است که می تواند ما را به سعادت دنیا و آخرت برساند. اسلام است که برای ما آزادی، یک آزادی سالم،آزادی صحیح تامین می کند.
اسلام است که می تواند ما را مستقل کند.(35)

بیانات امام خمینی در جمع علمای سبزوار و بانوان چهار مردان قم تاریخ 9/3/1358

قلم های مسموم را بشناسند

آن هائی که در بین مردم، کارگرها، دهقان ها، دانشکده ها، دانشگاه ها می روند و تخم فساد می کارند، آن ها را بشناسند، ببینند که این ها چه کسانی هستند و از کجا تایید می شوند و کی آن ها را تایید می کند.
قلم های مسموم را بشناسند. اشخاصی که قلم دست می گیرند بر ضد اسلام، بر ضد روحانیت، بر ضد مسیر ملّت قلم فرسائی می کنند، بشناسید آن ها را. سوابق این ها را به دست بیاورند. مطالعه در احوال و سوابق این ها بکنند. آزادی را اسلام به ماداد، قدر این آزادی و اسلام را بدانید. ما احتیاج به وحدت کلمه داریم
زحمت ملّت ما برا ی اسلام است. برای اسلام بود. اسلام است که سعادت همه را تامین می کند و اسلام است که مارا پیروزی رساند و اسلام است که ما را به پیروزی می رساند. اگر اسلام نبود و اگر اسلام نباشد، ملّت باز معنائی که سابق بود بر می گردد. آن هائی که حکومت می خواهند بین ما بکنند، عمالشان را وادار کردند بر ضد اسلام، بر ضد روحانیت عمل کنند و قلم فرسائی کنند.
بیدار باشید ملّت بیدار باشید علمای اعلام ! خطبای عظام ! دانشگاهی! بازاری! کارگر ! دهقان ! همه بیدار باشید و دشمن های خودتان را بشناسید. دشمن های اسلام را بشناسید. اگر اسلام نبود این ها که برای آزادی قلم فرسائی می کنند، این جا نبودند، آزادی نداشتند. آزادی رااسلام به ماداد، قدر این آزاد ی را بدانید و قدر این اسلام را بدانید.(36)
بیانات امام خمینی در دیدار با پرسنل نیروی دریائی بندر عباس
تاریخ 11/3/1358