فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مقاله ها به جای مسلسل ها، حالا به روی اسلام بسته شده است

ما یک وابستگی روحی پیدا کردیم، این وابستگی روحی ازهمه چیزها برای ما بدتر است. اسلام یک وقتی سیطره اش بر همه ممالک بود، آنوقت روم و ایران بود که هر دوی این ها از همه ممالک - آن ها دیگر آنوقت به وحشیگری بودند - این دوتا مملکت مستقل متمدن، آن روز اسلام سیطره اش بر این ها شد و همه را اسلامی می خواست بکند.
در هر صورت من از شما جوان ها متشکرم که آمدید از نزدیک با هم ملاقات کنیم و درد دلمان را بگوئیم. زیاد است، درددل ها زیاد است. ما از سر نیزه ها و مسلسل ها و این ها فارغ شدیم. سر قلم ها حالا ضد ماست، قلم ها به جای نیزه ها آمده است. مقاله ها به جای مسلسل ها، حالا به روی اسلام بسته شده است.
الان ما گرفتار سرنیزه نیستیم، ما گرفتار قلم هستیم، اهل قلم. ما گرفتار روشنفکر ها هستیم
ما گرفتار آزادی خواه ها که آزادی را نمی دانند چی است، هستیم. یعنی چه آزادی. ماالان گرفتار این ها هستیم و من امیدوارم که بیدار بشود یک وقت ملّت ما، یک وقت آزادی خواه های ما هم بیدار بشوند، از این غربی بودن بیرون بیایند، توجه بکنند به خودشان، خودشان را مستقل قرار بدهند.(34)
بیانات امام خمینی در جمع پهلوانان ورزش باستانی
تاریخ 8/3/1358

ما همه زنده ایم برای احیاء سنت پیغمبر اسلام و احیاء قرآن کریم

ما همه زنده ایم برا ی احیاء سنت پیغمبر اسلام 6 از این که جوان ها از دست شما رفته و مصیبت واقع شده است من متاثرم لکن برای اسلام و برای قرآن کریم ارزش دارد که همه از بین برویم. ما همه زنده ایم برای احیاء سنت پیغمبر اسلام و احیاء قرآن کریم و باید دین خودمان را به اسلام ادا کنیم.من وقتی که شما جوان ها را می بینم، ماشاءالله جوان های برومند و پهلوان خیلی خوشم می آید و افتخار می کنم به این که جوان ها علاوه بر برومندی بدنی توجه به دیانت و اسلام دارند و همان طوری که ورزش کردند برای تقویت بدن انشاء الله ورزش برای تقویت روح هم کرده اند و می کنند. وقتی این دو تا قوه با هم شد، قوه جسمانی و قوه روحانی، این ارزش خیلی پیدا می کند، قوه جسمانی برای خدمت و قوه روحانی هم برای هدایت، با قوه روحانی انسان هدایت کند خود ش را و با قوه جسمانی خدمت کند. این دو قوه وقتی که مجتمع شد، یک انسان به تمام معنا انسان می شود. همانطور که در یک جامعه، یک قوای فعاله و یک قوای هادیه می خواهد، یک جامعه را هدایت کن لازم است و جامعه هم باید به آن هدایت عمل بکند. وقتی هدایت صحیح باشد و عمل، عمل صحیح باشد، یک جامعه را راه می اندازد و یک جامعه را معتدل می کند، صحیح بار می آورد.

اسلام است که می تواند ما را به سعادت دنیا و آخرت برساند

در شخص هم همین طور است. شخص هم مثل یک جامعه می ماند، یک قوه هادی می خواهد هدایت کند و یک قوه عامله می خواهد، که عمل بکند. یک عقل فعال می خواهد، یک عقل نظری می خواهد و یک عقل عملی می خواهد، ادراک کند به آن عقل نظری مطالب را و هدایت کند همین انسان خودش را به این که در راه آن مقصودی که دارد عمل بکند. همانطور که جامعه با این دو قوه اصلاح می شود، انسان هم با این دو قوه اصلاح می شود و من امیدوارم که همان طوری که شما قوه جسمی تان بحمدالله سالم و خوب است، قوای روحی تان همانطور باشد و با این دو قوه به اسلام خدمت بکنید.
تمام مقصد ما باید اسلام باشد الان وقتی است که ما بخواهیم این کشور را از این آشفتگی هائی که دارد نجات بدهیم، باید همه وجهه نظر را به اسلام بکنیم، تمام مقصد اسلام باشد. اسلام است که می تواند ما را به سعادت دنیا و آخرت برساند. اسلام است که برای ما آزادی، یک آزادی سالم،آزادی صحیح تامین می کند.
اسلام است که می تواند ما را مستقل کند.(35)

بیانات امام خمینی در جمع علمای سبزوار و بانوان چهار مردان قم تاریخ 9/3/1358