فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست برای این که دشمن اسلام است

هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست برای این که دشمن اسلام است. هر کس پهلوی جمهوری اسلامی دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست، هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید، این دشمن ماست برای این که این اسلام را نمی خواهد. نهضت با خون کسی که شهادت را فوز می دانست پیش رفت ما اسلام را می خواهیم، ما این همه فداکاری کردیم جوان های ما این همه در مبارزات وارد شدند و زحمت کشیدند و رنج کشیدند و خون دادند برای این بود که اسلام را می خواستند. آنی که این نهضت را پیش برد، آنی بود که می گفت من شهادت را فوز می دانم. شهادت را برای دموکراتیک فوز می داند؟! شهادت را برای مسیر چپ یا راست فوز می داند انسان؟!

ما خون دادیم برای جمهوری غرب؟! ما برای اسلام خون دادیم

بچه های ما برای این که همان جمهوری که در شوروی هست، همان جمهوری که کمونیست ها می خواهند، ما فریاد بزنیم دنبالش؟! ما خون دادیم برای آن جمهوری؟! ما خون دادیم برای جمهوری غرب؟! ما برای اسلام خون دادیم، جوان های ما برای اسلام خون دادند.(31)
بیانات امام خمینی در جمع بانوان سازمان حمایت خانواده های قم و گروهی از اهالی بناب تاریخ 4/3/1358

ملّت ما توجه کنند که لااقل داخل این طور حزب ها نشوند

الان قشرهائی هستند که می خواهند اسلام را کنار بگذارند. جمهوری تنها، از اسلام می ترسند، جمهوری تنها، جمهوری دموکراتیک. آن ها که می خواهند یک قدری در پرده صحبت کنند، جمهوری دموکراتیک اسلام.
این ها همه خدعه است. این ها برای این است که از اسلام می ترسند. اسلام را مخالف می دانند با هواهای نفسانی خودشان، بیدار باشید اگر انحرافی باشد از جمهوری اسلام، هر انحرافی اگر از جمهوری اسلامی باشد، خلاف مسیر شماست، خلاف مسیر اسلام است.
مسلمین توجه داشته باشند که در حزب هائی که صحبتشان از اسلام نیست، صحبتشان از دموکراتیک است
قشرهائی که به اسلام کار ندارند، گرچه به آزادی کار دارند، آزادی را می خواهند اما آزادی به غیر اسلام، ملّت ما توجه کنند که لااقل داخل این طور حزب ها نشوند.
شما عزیزان خودتان رابرای اسلام دادید، حالا که عزیزها را دادید، به ضد اسلام بخواهید وارد بشوید، هدر می دهید خون عزیزان خودتان را. توجه بکنید، این ها می خواهند هدر بدهند خون شمارا. اجتماعات این ها بر ضد اسلام است.