فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ماآزادی بیان برای گفتن، برای نوشتن می دهیم لکن برای توطئه اجازه نخواهیم داد

ما مصمم هستیم، ملّت ما مصمم است که تا تمام ریشه های استعمار و استبداد فاسد را از جای نکند، از پای ننشیند. این ریشه های گندیده که در اطراف مملکت ما مشغول فساد هستند بدانند که اگر اراده ما بکنیم و ملّت ما اراده بکند و من اجازه بدهم به ملّت، در نصف روز شما را قلع و قمع خواهند کرد.
توطئه های خیانت کارانه را کنار بگذارید، جنایات را کنار بگذارید، ملّت را رها کنید. شما قدرت ندارید که ملّت ما را به عقب برگردانید.
ما مصمم هستیم که تا آخرین قطره خون خودمان و ملتمان را فدای اسلام کنیم. ما آزادی بیان برای گفتن، برای نوشتن می دهیم لکن برای توطئه اجازه نخواهیم داد و توطئه های شما را، شما را اگر توطئه کنید دفن خواهیم کرد. (27)
بیانات امام خمینی در جمع معلمین منطقه تجریش و اهالی سراب تاریخ 20/2/1358

ما آزادی مطلق خواهیم داد و می دهیم و داده ایم لکن نه برای توطئه

این ها از اسلام می ترسند، این ها قدرت اسلام را لمس کردند، فهمیدند که اسلام چیست، فهمیدند در مقابل اسلام، ابرقدرت ها نمی توانند بایستند، نمی خواهند این نهضت به آخر برسد
ولی باید شیاطین بدانند، تفرقه اندازها بدانند که غلط فکر کرده اند. باید این ابلیس ها و این شیاطین بدانند که همچو قدرتی برای آن ها نیست، آن قدرتی که آن سد بزرگ را شکست این قطره های ضعیف را خواهد شکست. ما آزادی مطلق خواهیم داد و می دهیم و داده ایم، لکن نه برای توطئه، نه برای فساد و خرابکاری. توطئه باید در هم شکسته شود، خرابکاران باید دفع شوند، باقیمانده رژیم منحوس، ریشه های کثیف آن، طرفداران کثیف تر از آن باید قطع شوند، ما آن ها را دفن می کنیم.(28)
بیانات امام خمینی در جمع کارکنان روزنامه کیهان تاریخ 26/2/1358

قلم آزاد است مسائل را بنویسد لکن نه این که توطئه برضد انقلاب بکند

من از شما کارمندان و کارگران روزنامه کیهان تشکر می کنم که با اراده صمیمانه و با عزم مصمم جلوی اشخاصی که بر خلاف مسیر ملّت می خواهند بروند گرفتید. گفتید که شاید کیهان امروز موافق میل ملّت نباشد، کیهان امروز موافق میل ملت است. ملّت روزنامه ای را می خواهد که مطابق آرای خودش، مطابق آرای ملت، مطابق خواسته های ملّت رفتار کند، مقاله نویسی نمی خواهد، قصه نویسی نمی خواهد. چیزهائی را می خواهد که مطابق مسیر ملّت باشد. باید جدیت کنید، مسائلی را بنویسند که موافق مسیر ملّت باشد. همه رسانه های تبلیغاتی باید خودشان را اصلاح کنند خون های ملّت مارا هدر ندهند، ملّت ما زحمت کشیده اند،ملّت ما خون داده اند، بخواهند باز با اباطیل برگردانند به حال اول، این قابل تحمل نیست. ما تاآن جا صبر می کنیم که توطئه نباشد و اگر خدای نخواسته توطئه باشد، صبر نخواهیم کرد، تحمل نخواهیم کرد. باید خودشان را اصلاح کنند، همه رسانه های تبلیغاتی باید خودشان را اصلاح کنند که خدای نخواسته بر خلاف مسیر ملّت نروند. گمان نکنند که باز می شود آن دستگاه سابق را برگرداند دیگر گذشت آن مسائل و آن ها دفن شده اند.
خداوند شماها را توفیق عنایت کند و من از شما متشکرم که در این جا آمده اید و از نزدیک من شما را ملاقات کردم و امیدوارم که روزنامه را خودتان اداره کنید و آن طور که دل خواه ملت است درج کنید در آن.
قلم آزاد است مسائل را بنویسد لکن نه این که توطئه برضد انقلاب بکند. مطبوعات در عین حال که یک موسسه محترم و بسیار موثرندلکن باید روی موازین مطبوعاتی و خدمت به ملّت رفتار کنند.
آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور قلمش آزاد است که بنویسد، برخلاف انقلابی که مردم خون پایش داده اند بنویسد، همچو آزادی صحیح نیست. قلم آزاد است که مسائل را بنویسد لکن نه این که توطئه بر ضد انقلاب بکند. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد بنویسد آن هم مطالبی که به او داده می شود، از همه اشخاص بنویسد بدون توطئه.