فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروه های مختلف نگذاشتند که مشروطه به ثمر خودش برسد

در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروه های مختلف نگذاشتند که مشروطه به ثمر خودش برسد، او را بر خلاف مسیر خودش راندند. امروز هم همان شیاطین، همان ها که مخالف با این نهضت بودند می خواهند نگذارند.
مردم ایران بیدار باشید، مسلمین بیدار باشید اگر خدای نخواسته خللی واقع بشود در این صف فشرده مسلمین، در این صف فشرده ملت ایران، خطر در پیش است. تفرقه افکن ها را از بین خودتان بیرون کنید، ما نخواهیم گذاشت که این تفرقه افکن ها رشد کنند، آن ها را در نطفه خفه می کنیم.
آزادی غیر از توطئه است، آزادی، آزادی بیان است، هر چه می خواهند بگویند، توطئه نکنند، آدمکشی نکنند، این آدمکش ها و توطئه گرها را دفن خواهیم کرد.
برادران من بیدار باشید، هوشیار باشید، شیاطین در مخفی گاه ها توطئه می کنند و باید ما با هم یک صدا با هم به پیش برویم و این نهضت را و این جمهوری اسلامی را به ثمر برسانیم.(25)
بیانات امام خمینی در جمع مدرّسین مدرسه قرآن پاوه و گروهی از برادران و خواهران اورامانات تاریخ 15/2/1358

استقلال و آزادی در پیروی از قرآن کریم و رسول اکرم است

استقلال و آزادی در پیروی از قرآن کریم و رسول اکرم است. ما همه پیرو قرآن و رسول اکرم هستیم و همه با هم برادر همه با هم یک جهت، یک وجه، یک دین، یک قرآن داریم. و من امیدوارم که تفرقه اندازی ها را شماها با قدرت خودتان و قوه الهی قطع کنید، نگذارید رخنه کنند در صفوف فشرده ما.(26)
بیانات امام خمینی در جمع گروهی از عشایر تاریخ 17/2/1358

ماآزادی بیان برای گفتن، برای نوشتن می دهیم لکن برای توطئه اجازه نخواهیم داد

ما مصمم هستیم، ملّت ما مصمم است که تا تمام ریشه های استعمار و استبداد فاسد را از جای نکند، از پای ننشیند. این ریشه های گندیده که در اطراف مملکت ما مشغول فساد هستند بدانند که اگر اراده ما بکنیم و ملّت ما اراده بکند و من اجازه بدهم به ملّت، در نصف روز شما را قلع و قمع خواهند کرد.
توطئه های خیانت کارانه را کنار بگذارید، جنایات را کنار بگذارید، ملّت را رها کنید. شما قدرت ندارید که ملّت ما را به عقب برگردانید.
ما مصمم هستیم که تا آخرین قطره خون خودمان و ملتمان را فدای اسلام کنیم. ما آزادی بیان برای گفتن، برای نوشتن می دهیم لکن برای توطئه اجازه نخواهیم داد و توطئه های شما را، شما را اگر توطئه کنید دفن خواهیم کرد. (27)
بیانات امام خمینی در جمع معلمین منطقه تجریش و اهالی سراب تاریخ 20/2/1358