فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اسلام دینی است که همه کس به حقوق خودش می رسد

اسلام دین آزادی و استقلال است. اسلام دینی است که همه کس به حقوق خودش می رسد و مراعات همه حقوق را می کند.(24)
بیانات امام خمینی در جمع بانوان محله چهار مردان قم تاریخ 5/2/1358

گروه های مختلف اسباب تفرقه می شود، رشد سیاسی نیست

شما خواهران بیدار باشید،باید ملّت ایران بیدار باشد، نگذارید خون شهدای ما هدر برود، نگذارید خون جوانان ما پایمال شود، پایمال اغراض شخصیه، اغراض شخصیه را به دور بریزید. دست های خیانتکار، گروه های مختلف درست نکند، گروه های مختلف اسباب تفرقه می شود، رشد سیاسی نیست

در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروه های مختلف نگذاشتند که مشروطه به ثمر خودش برسد

در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروه های مختلف نگذاشتند که مشروطه به ثمر خودش برسد، او را بر خلاف مسیر خودش راندند. امروز هم همان شیاطین، همان ها که مخالف با این نهضت بودند می خواهند نگذارند.
مردم ایران بیدار باشید، مسلمین بیدار باشید اگر خدای نخواسته خللی واقع بشود در این صف فشرده مسلمین، در این صف فشرده ملت ایران، خطر در پیش است. تفرقه افکن ها را از بین خودتان بیرون کنید، ما نخواهیم گذاشت که این تفرقه افکن ها رشد کنند، آن ها را در نطفه خفه می کنیم.
آزادی غیر از توطئه است، آزادی، آزادی بیان است، هر چه می خواهند بگویند، توطئه نکنند، آدمکشی نکنند، این آدمکش ها و توطئه گرها را دفن خواهیم کرد.
برادران من بیدار باشید، هوشیار باشید، شیاطین در مخفی گاه ها توطئه می کنند و باید ما با هم یک صدا با هم به پیش برویم و این نهضت را و این جمهوری اسلامی را به ثمر برسانیم.(25)
بیانات امام خمینی در جمع مدرّسین مدرسه قرآن پاوه و گروهی از برادران و خواهران اورامانات تاریخ 15/2/1358