فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

دستورات مذهبی که مترقی ترین دستورات است،راه ما را معیّن فرموده است

ارزش حیات، به آزادی و استقلال و پیروی از دستورات مذهبی است، ما برای حیات زیر سلطه غیر، ارزش قائل نیستیم، ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می دانیم دستورات مذهبی را که مترقی ترین دستورات است،راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبری بزرگ مرد دنیا، محمد صلی الله علیه و آله، با تمام قدرتهائی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما مبارزه خواهیم کرد. امروز مثل روزهای سابق نیست که یک نفر بر یک امت سلطه داشته باشد و این یک نفر هم دست نشانده اجانب باشد و بخواهند به مملکت ما با دست او خیانت و تجاوز کنند.(20)
بیانات امام خمینی در جمع گروهی از قوای نظامی جمهوری اسلامی ایران تاریخ 9/1/1358

در حدود قواعد و قوانین آزادی هست

در این زمان ما بخواهیم سعید باشیم، بخواهیم به سعادت برسیم باید عمل بکنیم همه با هم دوست و رفیق، سرباز با درجه دار، در جه دار با افسر، با ارشد،رفیق باشد لکن اطاعت بکنند، اطاعت مساله ای، رفاقت مساله ای دیگر، بالائی ها پائینی را به چشم رحمت نگاه کنند، پائینی ها به بالائی ها اطاعت بکنند.
اگر بخواهند یک مملکتی محفوظ بماند باید ارتش روی دیسپلینی که دارد، محفوظ بماند، روی آن نظمی که دارد روی نظم رفتار کند. اگر بخواهد به هم بریزد « حتی حالا من آزاد شده ام، نخیر زیر بار کسی نمی روم » نه، این خلاف آن آزادی است که خدا می خواهد. آزادی در حدود ضوابط است. « من آزادم حالا، من آزادم سیلی بزنم به ایشان » نه آزاد نیستی. « من آزادم اطاعت از مثلا، از فرماندارم نکنم » نه این آزادی نیست.

معنای آزادی این نیست که من هر کاری دلم بخواهد،بکنم

در حدود قواعد و قوانین آزادی هست یعنی شما دیگر از کسی الان این جا که نشسته اید، دیگر نمی ترسید، اگر قبل از این بود، شما خوف این را داشته اید که از این جا پایتان...، جمع نمی توانستید بشوید این جا،حالا اگر هم آمدید، خوف این را داشتید که از این جا رفتید بیرون، این ساواکی ها،این بیرون نباشند، شما را بگیرند و ببرند و بودند و می گرفتند و می بردند. این به این معنا الحمدلله ما الان آزادیم الان
لکن معنای آزادی این نیست که من هر کاری دلم بخواهد،بکنم. این را باز هم گفته ام که خدای تبارک و تعالی ما را به این آزادی امتحان می کند،به این نعمتی که به ما داده است که از همه نعمت ها با لاتر است، الان ما را امتحان می کند که ببیند با این آزادی، ما چه می کنیم، با آزادی رفتار می کنیم خداپسند ؟یا سوءاستفاده از آزادی می کنیم ؟ اگر سوءاستفاده از آزادی کردیم،از امتحان درست در نیامدیم و اگر استفاده صحیح کردیم از آزادی، مرضی خداست و انشاءالله خداوند نعمتش را حفظ می کند به ما.
برادرهای من ! برادرهای من ! توجه داشته باشید،این نعمتی را که خدا به شما داده حفظش کنید.یک نعمتی به شما داده، آن نعمت آزادی، نعمت استقلال، این نعمت را حفظش کنید و آن به این است که همه با هم دوست و رفیق و همه با هم بین خودتان رحیم و بر دیگران شدید.
آن هائی را که می خواهند چپاولتان کنند، مشت تو دهنشان می زنید، آن هائی که با شما رفیقند، دست برادری می دهید و صورت هم را می بوسید.(21)

بیانات امام خمینی درجمع گروه فلسطینی واسقف کاپوچی تاریخ 13/1/1358