فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

هر چه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادی و استقلال کشور را آبیاری کنید

فرزندان عزیزم !دیگر این شمائید که باید هر چه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادی و استقلال کشور را آبیاری کنید. فردای شما فردای دشواری است که اگرمجهز به علم و تقوا و شعورانقلابی - اسلامی شدید، پیروزی تان حتمی است و اگر خدای نکرده در این مرحله کوتاهی کنید، مسؤولیت آن به عهده خود شماست. هرگز اجازه ندهید که عده ای معدود چون گذشته تلخ روزهای استبداد بر شما حکومت کنند، اصل دموکراسی اسلامی را فراموش نکنید.
امروز ملت ایران بدون گرایش به چپ و راست قیام نموده است و موفقیت - هائی را به دست آورده است که تمام خائنین داخلی و خارجی را به لرزه انداخته است و آنان در کمین اند تا هر آن، چون گذشته شما را نابود گردانند به همین جهت باید سعی کنید تا با اتحاد خویش جامعه اسلامی بوجود آورید، جامعه اسلامی که در آن همه آزادانه عقائد خود را ابراز دارند.(19)

بیانات امام خمینی خطاب به سفیرشوروی درایران تاریخ 5/12/1357

دستورات مذهبی که مترقی ترین دستورات است،راه ما را معیّن فرموده است

ارزش حیات، به آزادی و استقلال و پیروی از دستورات مذهبی است، ما برای حیات زیر سلطه غیر، ارزش قائل نیستیم، ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می دانیم دستورات مذهبی را که مترقی ترین دستورات است،راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبری بزرگ مرد دنیا، محمد صلی الله علیه و آله، با تمام قدرتهائی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما مبارزه خواهیم کرد. امروز مثل روزهای سابق نیست که یک نفر بر یک امت سلطه داشته باشد و این یک نفر هم دست نشانده اجانب باشد و بخواهند به مملکت ما با دست او خیانت و تجاوز کنند.(20)
بیانات امام خمینی در جمع گروهی از قوای نظامی جمهوری اسلامی ایران تاریخ 9/1/1358

در حدود قواعد و قوانین آزادی هست

در این زمان ما بخواهیم سعید باشیم، بخواهیم به سعادت برسیم باید عمل بکنیم همه با هم دوست و رفیق، سرباز با درجه دار، در جه دار با افسر، با ارشد،رفیق باشد لکن اطاعت بکنند، اطاعت مساله ای، رفاقت مساله ای دیگر، بالائی ها پائینی را به چشم رحمت نگاه کنند، پائینی ها به بالائی ها اطاعت بکنند.
اگر بخواهند یک مملکتی محفوظ بماند باید ارتش روی دیسپلینی که دارد، محفوظ بماند، روی آن نظمی که دارد روی نظم رفتار کند. اگر بخواهد به هم بریزد « حتی حالا من آزاد شده ام، نخیر زیر بار کسی نمی روم » نه، این خلاف آن آزادی است که خدا می خواهد. آزادی در حدود ضوابط است. « من آزادم حالا، من آزادم سیلی بزنم به ایشان » نه آزاد نیستی. « من آزادم اطاعت از مثلا، از فرماندارم نکنم » نه این آزادی نیست.