فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم دربرابر سایر انسان هاست

سئوال : مایلم که قدری درباره دوران کودکی شما و شغل شما در آن زمان بدانم و شاید هم مختصری از دوران طفولیت شما و طریقی که از آن طریق به اعتقاد کنونی راه یافتید. کیفیت ها و ارزش هائی که برای شما مهم بوده و هستند چیست ؟ و به عنوان یک مسیحی درباره فرهنگ شما زیاد نمی دانم از این رو اولین سئوالم این است که اعتقادات شما چیست ؟ کجا و چگونه این اعتقادات را فرا گرفتید؟ و چگونه آن ها را عمل می کنید؟ و به عنوان سئوالی تکمیلی لطفاً مختصری از شرح کار خود را بیان کنید.
جواب : زندگی شخصی من هم مانند همه افراد حادثه ای است جزئی از تمام حوادثی که در جهان می گذرد که نیازی به شرح و توضیح آن نمی بینم ولی اعتقادات من و همه مسلمین همان مسائلی است که در قران کریم آمده است و یا پیامبر اسلام 6 و پیشوایان بحق بعد از آن حضرت بیان فرموده اند که ریشه و اصل همه آن عقاید که مهمترین و با ارزشترین اعتقادات ماست، اصل توحید است. مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می آموزد که انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر این که اطاعت او اطاعت خدا باشد.
براین اساس هیچ انسانی هم حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم دربرابر خود مجبور کند.
و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگزاری برای پیشرفت ها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم دربرابر سایر انسان هاست. بنابر این انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و دربرابر دیگرانی که به اسارت دعوت می کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند و از این جهت است که مقررات اجتماعی ما علیه قدرت های استبدادی و استعماری آغاز می شود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید ما الهام می گیریم که همه انسان ها در پیشگاه خداوند یکسانند، او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند، اصل برابری انسان ها و این که تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست.
بنابر این با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می زند و امتیازات پوچ و بی محتوائی را در جامعه حاکم می سازد باید مبارزه کرد. البته این آغاز مسأله است میان یک ناحیه محدود از یک اصل و اصول اعتقادی که برای توضیح و اثبات هر یک از بحث های اسلامی دانشمندان در طول تاریخ اسلام کتاب ها و رساله های مفصلی نوشته اند.(9)
مصاحبه امام خمینی با رادیو تلویزیون لوگزامبورگ تاریخ
20/10/1357

دولت اسلامی قهقرا گرانیست

سئوال : آیا حکومت اسلامی، حکومتی قهقرا گراست ؟ شاه می خواهد یک کشور مدرن برقرار کند، کشورهای عربی نیز به دنبال پیشرفت هستند، ولی اسلام با رفرم و تغییرات اجتماعی مثل آزادی زنان مخالف است، نظر شما در این باره چیست ؟
جواب : دولت شاه با رشد اجتماعی ما مخالف بود و تمام آزادی و استقلال کشور ما را از دست داده بود.
دولت اسلامی قهقرا گرانیست و با همه مظاهر تمدن موافق است، مگر آنچه که به آسایش ملّت لطمه وارد آورده و با عفت عمومی ملّت منافات داشته باشد. اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است، بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است.(10)

مصاحبه امام خمینی با مجله اکسپرس تاریخ 20/10/1357

دراسلام آزادی به طورمطلق است مگرآنچه به حال ملّت وکشور ضررداشته باشد

سئوال : شما در کتاب خودتان مطابق ترجمه روزنامه امریکایی هرالد تریبون فرموده اید جایی برای عقیده و احساسات در حکومت آینده وجود ندارد. آیا شما تصور می کنید که حکومت شما از نظر آزادی با حکومت فعلی فرقی خواهد داشت ؟ آیا رژیم مورد نظر شما یک استبداد مذهبی نخواهد بود؟
جواب : رژیمی که ما می خواهیم، رژیم جمهوری اسلامی است و در اسلام آزادی به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملّت و کشور ضرر داشته باشد و موجب مفسده ای باشد.(11)
مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران خارجی تاریخ 21/10/1357