فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

موضوع آزادی زن

امروز زنان آزاده ما زندان ها را پرکرده اند واین حقوقدانان همیشه پای جنایت های شاه را امضاء کرده اند، کدام یک از این دو آزادند و آزاده ؟
سئوال : در جامعه ایران چه تغییراتی را شما در موقعیت زن، مورد نیاز حس می کنید و به نظر شما دولت اسلامی چگونه شرایط زنان را تغییر خواهد داد، مثل اشتغال به کارهای دولتی و کار کردن به عنوان حرفه های مختلف مانند پزشکی، مهندسی و غیره و نیز شرایطی چون طلاق، سقط جنین، حق مسافرت و پوشیدن اجباری چادر؟
جواب : تبلیغات سوء شاه و کسانی که با پول شاه خریده شده اند چنان موضوع آزادی زن را برای مردم مشتبه کرده اند که خیال می کنند اسلام آمده است که فقط زن را خانه نشین کند.
چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم ؟ چرا با کار کردن او مخالف باشیم ؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم ؟ زن چون مرد در تمام این هاآزاد است
زن هرگز با مرد فرقی ندارد.
آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد ولی لازم نیست که چادر باشد بلکه زن می تواند هر لباسی را که حجابش را بوجود آورد اختیار کند. مانمی توانیم و اسلام نمی خواهد که زن به عنوان یک شئی و یک عروسک در دست ما باشد اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند واز او انسانی جدی و کارآمد بسازد.
ما هرگز اجازه نمی دهیم که زنان فقط شئی برای مردان و آلت هوسرانی باشند.
اسلام سقط جنین را حرام می داند و در ضمن عقد و ازدواج زن می تواند حق طلاق را برای خودش بوجود آورد. احترام و آزادی که اسلام به زن داده است، هیچ قانونی و مکتبی نداده است(7)
مصاحبه امام خمینی با تلویزیون آلمان تاریخ 16/10/1357

احکام اسلام احکامی است که بسیار مترقی است و متضمن آزادی ها

ما می خواهیم که مملکت را مستقل کنیم و به مردم هم آزادی بدهیم و حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مانند سایر جمهوری ها و لکن قانونش قانون اسلامی است. اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است و آن رژیمی که ما می خواهیم تاسیس کنیم، یک همچو رژیمی است و با این رژیم هائی که الان هستند تفاوت دارد.
احکام اسلام احکامی است که بسیار مترقی است و متضمن آزادی ها و استقلال و ترقیات. واما کارهائی که شاه کرده است اکثراً مخالف با مصالح ملّت بوده است. شاه برای ملّت قدمی برنداشته است بلکه همه کارها و یا اکثر کارهائی که کرده است، ملّت را رو به انحطاط و ورشکستگی کشانده است.(8)
مصاحبه امام خمینی با خبرنگارتایمز لندن تاریخ 18/10/1357

انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم دربرابر سایر انسان هاست

سئوال : مایلم که قدری درباره دوران کودکی شما و شغل شما در آن زمان بدانم و شاید هم مختصری از دوران طفولیت شما و طریقی که از آن طریق به اعتقاد کنونی راه یافتید. کیفیت ها و ارزش هائی که برای شما مهم بوده و هستند چیست ؟ و به عنوان یک مسیحی درباره فرهنگ شما زیاد نمی دانم از این رو اولین سئوالم این است که اعتقادات شما چیست ؟ کجا و چگونه این اعتقادات را فرا گرفتید؟ و چگونه آن ها را عمل می کنید؟ و به عنوان سئوالی تکمیلی لطفاً مختصری از شرح کار خود را بیان کنید.
جواب : زندگی شخصی من هم مانند همه افراد حادثه ای است جزئی از تمام حوادثی که در جهان می گذرد که نیازی به شرح و توضیح آن نمی بینم ولی اعتقادات من و همه مسلمین همان مسائلی است که در قران کریم آمده است و یا پیامبر اسلام 6 و پیشوایان بحق بعد از آن حضرت بیان فرموده اند که ریشه و اصل همه آن عقاید که مهمترین و با ارزشترین اعتقادات ماست، اصل توحید است. مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می آموزد که انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر این که اطاعت او اطاعت خدا باشد.
براین اساس هیچ انسانی هم حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم دربرابر خود مجبور کند.
و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگزاری برای پیشرفت ها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم دربرابر سایر انسان هاست. بنابر این انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و دربرابر دیگرانی که به اسارت دعوت می کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند و از این جهت است که مقررات اجتماعی ما علیه قدرت های استبدادی و استعماری آغاز می شود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید ما الهام می گیریم که همه انسان ها در پیشگاه خداوند یکسانند، او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند، اصل برابری انسان ها و این که تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست.
بنابر این با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می زند و امتیازات پوچ و بی محتوائی را در جامعه حاکم می سازد باید مبارزه کرد. البته این آغاز مسأله است میان یک ناحیه محدود از یک اصل و اصول اعتقادی که برای توضیح و اثبات هر یک از بحث های اسلامی دانشمندان در طول تاریخ اسلام کتاب ها و رساله های مفصلی نوشته اند.(9)
مصاحبه امام خمینی با رادیو تلویزیون لوگزامبورگ تاریخ
20/10/1357