فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اسلام با مراکز فحشا و فساد مخالف است، نه با تمدن و شؤونات آن

روحانیون می خواهند مملکت را یک مملکت مستقل،آزاد متمدنی کنند، نه آن تمدنی که در اصطلاح شاه است و نه آن آزادی که در کتاب شاه است و در اصطلاح شاه است که مردم را فوج فوج می کشند برای این که یک صدا می کنند معذلک اسمش را آزادی می گذارند.
اسلام با مراکز فحشا و فساد مخالف است، نه با تمدن و شوونات آن دراسلام تمام آثار تجدد و تمدن مجازاست مگر آن هایی که فساداخلاق بیاورند، فساد عفت بیاورند. اسلام آن چیزهایی راکه مخالف بامصالح ملّت بوده است، آن ها را نفی کرده، آن هایی که موافق با مصالح ملت است، آن ها را اثبات کرده است.
... مثلاً سینما، ممکن است که کسی در سینما نمایش هائی که می دهد نمایش های اخلاقی باشد، نمایش های آموزنده باشد که آن را هیچ کس منع نکرده و اما سینمایی که برای فساد اخلاق جوان های ماست و اگر چند روز جوان های ما در این سینماهایی که در این عصر متعارف بود و در زمان شاه متعارف است،اگر چند وقت یک جوان برود درآن جا، فاسد بیرون می آید، دیگر به درد نمی خورد و این ها می خواهند همین بشود یعنی تمام برنامه هایی که این ها درست کرده اند، برنامه های فرهنگی، برنامه های هنری، هر چه درست کرده اند استعماری است، می خواهند این ها جوان های ما را یک جوان هایی بار بیاورند که به درد آن ها بخورند، نه به درد مملکت خودشان بخورند، یا فاسد بشوند، یک عضو فاسد بشوند.
اگر یک مدتی این جوان ها دراین مراکز فسادی که این ها درست کرده اند و در اختیار جوان ها گذاشته اند، آنقدری که مراکز فساد در تهران هست (الان بیشتر از این کتابخانه است، بیشتر از مراکزی است که برای تعلیم و تربیت است ) برای این است که می خواهند این جوان ها به طرق مختلفه یا بیکاره و بیعار بار بیایند که دیگر در مقابل این استفاده جوهای خارجی نتوانند کاری بکنند یعنی بی تفاوت باشند نسبت به آن ها و این جوان هایی که تریاکی بارآمده اند، هروئینی بار آمدند، شارب الخمر هستند،قمار باز شده اند - عرض بکنم - در مراکز فساد و فحشا رفتند، این ها دیگر همان عیاشی ها را تمام مقاصد خودشان می دانند و عالم هر چه بشود، آن ها بی تفاوتند نسبت به آن ها.
آن ها می خواهند که این نسل جوانی که ممکن است یک ثروت بزرگی برای یک مملکت باشد و این مملکت را جلو ببرد، این نسل جوان را کاری بکنند که به عقب برگردد یعنی چیزی بشود بی فایده، یک امر بی فایده ای، یک ثروت بی فایده ای برای مملکت بشود، این یکی از کارهایشان است که می کنند.

مخالفت اسلام با مراکز تربیت و تعلیم فاسد استعماری است

مخالفت اسلام با مراکز تربیت و تعلیم فاسد استعماری است، نه با دانشگاه. یا مثلاً این مراکز تعلیم و تربیتی که این ها درست کرده اند،از دانشگاه گرفته تا پایین، این ها باز استعماری است و این ها بچه های ما را که می خواهند تربیت کنند، یک تربیت صحیح نمی کنند یعنی اولاًیک حد معین دارد که ازاین حد معین نمی گذارند بالاتر این ها بروند و ثانیاً وسایل متعدده درست می کنند، موانع متعدده درست می کنند برای این که این ها عقب بمانند،برای این که دانشگاه اگر یک دانشگاه صحیح مستقلی که ماها می خواهیم باشد، از این دانشگاه رجال بزرگ بیرون می آید، از این ها رجالی بیرون می آید که بعد در مقابل آن هایی که می خواهند تعدی به مملکت ما بکنند و همه مخازن ما را ببرند در مقابل آن ها می ایستند و آن هاچون نمی خواهند یک همچو چیزی بشود، این ها را آن طور بار می آوردند و اگر توانستند غربزده آن ها را بار می آوردند یعنی طوری می کنند، طوری این مسائل غرب را برای آن ها طرح می کنند، طوری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند که این ها از خودشان بکلی بیخود می شوند و پیوسته به آن ها می شوند یعنی عمال آن ها می شوند یعنی ما، فرض کنید که اگر چنانچه این نحو تربیت باشد، بعد از چند وقت دیگر (تا حالا هم همین طورها بوده)اگر یک رجالی داشتیم که این ها می خواستند یک کاری بکنند، کارهایی می کردند که به نفع آن ها بوده نه کارهایی می کردند که به نفع خودشان باشد برای این که این ها به طوری محو شده اند در آن تربیت و تعلیم آمریکا، خارجی ها وبه طوری این ها را در نظر این ها بزرگ کرده اند که دیگر همه ماثر خودشان و همه چیزهایی که مربوط به خودشان است، همه این ها را فراموش می کنند و توجه شان به خودشان از بین می رود و متوجه به غرب می شوند و هر چه مربوط به آن هاست به آن توجه می کنند. اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسلامی پیوسته به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد.

حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود

حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود، نمی خواهد که آثارتمدن را از بین ببرد، با دانشگاه مخالف نیست ،با علم مخالف نیست، قرآن پر این است که تفسیر، تعبیر، علم را از آن تعریف می کند و - عرض می کنم که - احادیث ما از علم آنقدر تعریف می کنند، از عالم آنقدر تعریف می کنند، آنوقت ما بگوییم که با علم مخالفند، خیر با این نحو علمی که شما دارید ما مخالفیم، با این نحو تربیت و تعلیمی که شماها می خواهید ما را تربیت کنید، با این ما مخالفیم، با آن مظاهر تمدن که بچه های ما را فاسد می کند، بچه های ما را عقب مانده نگه می دارد ما با آن مخالفیم،نه این که ما مخالفیم با اصل تمدن و می خواهیم مردم را برگردانیم به زمان کذا. این ها می خواهند مردم را نگذارند ترقی بکنند، برنامه این ها این است که به این نحو رفتار کنند که بچه های ما ترقی نکنند و دلیلش این است که بعد از 70 سال که ما مدرسه داشتیم و بیش از 30 سال که دانشگاه داریم حالا هم اگر چنانچه یک کسی مریض می شود، مریض خودش را برمی دارد می رود اروپا یا می رود آمریکا آن جا معالجه بکند.(4)
مصاحبه امام خمینی با دکتر جیم کولکررفت استاد دانشگاه روتکرز آمریکا تاریخ 7/10/1357
بسم الله الرحمن الرحیم
ماه محرم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و خون به دست آمده است. در صدر اسلام پس از رحلت پیغمبر ختمی پایه گذار عدالت و آزادی، می رفت که با کجروی ها بنی امیه، اسلام در حلقوم ستمکاران فرو رود و عدالت در زیر پای تبهکاران نابود شود که سیدالشهدا علیه السلام نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و با فداکاری و خون خود و عزیزان خود، اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه بنی امیه را محکوم و پایه های آن را فرو ریخت. و در عصر ما می رفت که با کجروی های سلسله پهلوی، حلقوم گشاد آنان و دارو دسته اربابان آنان اسلام و مصالح آن را ببلعد و عدالت و استقلال و آزادی را در زیر چکمه های دیکتاتوری پرده ریا و تزویر به نابودی بکشد که نهضت ملّت بزرگ ایران که در 12 محرم 83 (5)، 15 خرداد سال 42 به شکوفائی گرائید، پرده های تزویر و عوام فریبی شاه را پاره کرد و قتل عام شاهانه و فداکاری ها ملّت مبدا عظیمی در تاریخ ایران گردید و مفتاح نجات اسلام و عدالت به دست آمد و نطفه مقاومت ملی منعقد و با تربیت و روشنگری روشنگران،رو به رشد و تکامل نهاد و در این بین فداکاری ها در مقابل جنایات و قتل و غارت و حبس و تبعیدها در جریان بود و در 29 محرم 98(6) که رشد و تکامل در حال بلوغ بود، مبدا انفجار ظاهر شد و شاه و دژخیمان او غافلگیر شده وبا تمام قوا به قتل و جرح ملّت پرداختند و درظرف یک سال جنایات بی پایان آنان با مقاومت عظیم ملّت روبرو و برخوردها و جنایت ها و فداکاری مقابل یکدیگر صف کشیدند.
در این میان قوه مقاومت ملّت رو به رشد و حربه های دشمن انسانیت و ملّت رو به تزلزل و در پایان سال 98 و طلیعه 99 قدرت ملّت، جنود ابلیسی شاه راچنان شکست داد و پایه های دیکتاتوری را چنان متزلزل نمود و قدرت های عظیم ابرقدرت ها را چنان واپس زد که موجب تحیر وتعجب متفکران جهان و حسابگران گردید.
سئوال : جوشش مذهبی در ایران، مجلس را مجبور ساخته است که لایحه هائی را به مجلس ببرند که حقوق زنان را محدود کنند، مثلاًپایین آوردن سن ازدواج به 15 سالگی، ممنوعیت زنان از شرکت در ارتش و اعلام کردن سقط جنین به عنوان یک جنایت (نقل ازنیویورک تایمز 17 دسامبر) آیا شما چنین قوانینی را تائید می کنید؟
جواب : در مورد ازدواج، اسلام آزادی در انتخاب شوهر را به زن داده است، هر زنی می تواند هر شوهری را که مایل باشد اختیار نماید ( البته در چهارچوب قوانین اسلام ). اسلام با سقط جنین مخالف است و آنرا حرام می داند. زنان همانطور که قبلاً گفتم، می توانند در ارتش باشند.