فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مقدمه

مجموعه حاضر تلاشی هر چند ناچیز پیرامون کلمه آزادی و حدود و شرائط آن در کلام و پیام نورانی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره الشریف است.
در این پژوهش سعی بر این است تا با مطالعه دقیق فرمایشات و پیام های آن بزرگ مرد تمامی آن چه مربوط به آزادی و حواشی آن می شود مورد بررسی قرار گیرد و با حذف مواردی تکراری مجوعه ای کامل در این زمینه فراهم آید.
در این جا ذکر چند نکته ضروری است :
1 - فهرست مطالب عیناً از فرمایشات حضرت امام قدس سره الشریف است و هیچ گونه اضافه ای بر آن نشده است
2 - ترتیب فرمایشات به ترتیب زمان سخن رانی ها و پیام هاست
3 - در هر مورد سعی گردیده تا بخشی از مطلب که کاملاً بیان کننده موضوع باشد منعکس گردد
امید آن که مورد قبول حضرت حق جل و علا واقع گردد.
مصاحبه امام خمینی با تلویزیون سراسری ایتالیا تاریخ 11/9/1357

اساس کار یک جمهوری اسلامی

اساس کار یک جمهوری اسلامی تامین استقلال مملکت و آزادی ملّت ها و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد که این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود و هدفش قبل از هر چیز، از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند. (1)
مصاحبه امام خمینی با اَمَل لبنان تاریخ 16/9/1357

قیام مردم برای این جهت است

بیش از پنجاه سال است که شاه و پدرش با اسلام کینه توزی و دشمنی کرده اند، در هدم اسلام که تنها دین ضامن استقلال و آزادی کشور است کوشیده اند و تمام حقوق ملّت مسلمان، تمام آزادی ها و حتی حقوق اقلیت های مذهبی را نیز از میان برده اند، استقلال کشور بکلی از میان رفته است و کشور را به سود خود و اربابانشان واژگون نموده اند. ما می خواهیم و نیز مردم می خواهند ریشه و عامل این فساد و تباهی را قطع کنند، بزرگترین عامل داخلی شخص شاه و خانواده اوست.
رهاشدن از قید و بند بیگانگان ضامن استقلال و آزادی کشور است و قیام مردم برای این جهت است.(2)
بیانات امام خمینی در مورد تکلیف شرعی مسلمین در برابر سلاطین
جائر از دید پیشوایان معصوم تاریخ 18/9/1357