فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

نافع، عدم خیانت

اشخاصی را انتخاب کنید که برای اسلام ، برای کشور منتج باشند، نافع باشند، خائن نباشند(16)

متعهد، سالم، بصیر، بدون انحراف

اشخاصی که متعهد هستند، اشخاصی که سالم هستند، اشخاصی که بصیرت دارند و هیچ انحراف ندارند و در صراط مستقیم انسانیت هستند به مجالس و مجلس شورا بفرستیم تا اینکه انشاء الله اسلام به آن معنایی که هست، اسلام به این حقیقتی که هست، در ایران پیاده بشود اسلام مثل صدر اسلام(17)

آزادمنش، متدین، فاضل

باید وکلای آزادمنش، وکلای ملی، وکلای متدین، وکلای فاضل به مجلس شورا بفرستید(18)