فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

مقدمه:

یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دخالت دادن مردم در سرنوشت خودشان است، دخالت مردم در سرنوشت خود و ایران اسلامی در صحنه های مختلفی تبلور یافته همچون دفاع مقدس، مقابله با جریانات انحرافی در داخل و... یکی از این صحنه ها، انتخابات گوناگون امت شهید پرور است.
آن پیر مراد «قدس سره» معیارهایی را برای یک انتخابات صحیح عرضه داشتند مانند اخلاقی بودن انتخابات، انتخاب اصلح و... و همچنین به این پرسش پاسخ دادند که به راستی ما چه کسی را انتخاب کنیم؟ ما در دو فصل شما را به پای کلام راه گشایش دعوت می نماییم:

الف: انتخابات صحیح کدام است؟

برای پاسخ به این پرسش به عروةالوثقی کلامش «صحیفه نور» تمسک می جوییم که فرموده:

اخلاق اسلامی در انتخابات

آقایان متوجه باشند که دولت اسلامی است، جمهوری اسلامی است و مجلس، مجلس اسلامی است و باید اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامی باشد(8)